Σύνδεση/Εγγραφή

Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας

Τι είναι η Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας;

Η Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας  ανήκει στην ομάδα Α των διαταραχών προσωπικότητας και χαρακτηρίζεται από ένα μοτίβο ιδιάζουσας συμπεριφοράς και σκέψεων, δυσφορία στις στενές σχέσεις και διαστρεβλωμένες γνωστικές και αντιληπτικές διεργασίες. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή διαθέτουν συχνά περίεργη ομιλία, τρόπους συμπεριφοράς, εμφάνιση και μοτίβα σκέψης.

Μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν εξωπραγματικές ικανότητες ή ότι άσχετα γεγονότα σχετίζονται με αυτά με κάποιο σημαντικό τρόπο. Μπορεί να επιδεικνύουν ακατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις ή να έχουν σκέψεις που παρασύρονται ή γίνονται ασαφείς κατά τη διάρκεια στρεσσογόνων καταστάσεων.

Τα άτομα με τη διαταραχή μπορεί να συνάπτουν λίγες διαπροσωπικές σχέσεις και να βιώνουν ακραίο άγχος σε κοινωνικές συναναστροφές. Ενώ η παράξενη ή αλλόκοτη σκέψη τους μπορεί να μοιάζει με εκείνη των ατόμων με ψυχωσικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, τα άτομα με Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας συνήθως μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά μεταξύ των διαστρεβλωμένων ιδεών τους και της πραγματικότητας.

 

Διαγνωστικά Κριτήρια της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας

Σύμφωνα με το DSM-5, τα διαγνωστικά κριτήρια για τη Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας είναι τα εξής:

Ένα διάχυτο πρότυπο κοινωνικών και διαπροσωπικών ελλειμμάτων που χαρακτηρίζεται από έντονη δυσφορία και μειωμένη ικανότητα για στενές σχέσεις, καθώς και από γνωστικές και αντιληπτικές διαστρεβλώσεις και εκκεντρικότητες συμπεριφοράς, που αρχίζει από την πρώιμη ενηλικίωση και παρουσιάζεται σε διάφορα πλαίσια, όπως υποδεικνύεται από πέντε (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα:

 • Ιδέες συσχέτισης (εξαιρουμένων των παραληρητικών ιδεών συσχέτισης)
 • Παράξενες πεποιθήσεις ή μαγική σκέψη που επηρεάζει τη συμπεριφορά και δεν συνάδει με τα υποπολιτισμικά πρότυπα (π.χ. δεισιδαιμονία, πίστη στη διόραση, την τηλεπάθεια ή την “έκτη αίσθηση”- σε παιδιά και εφήβους, παράξενες φαντασιώσεις ή ασχολίες)
 • Ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών παραισθήσεων
 • Παράξενη σκέψη και ομιλία (π.χ. ασαφής, περιστασιακή, μεταφορική, υπερεπεξεργασμένη ή στερεότυπη)
 • Καχυποψία ή παρανοειδής ιδεασμός
 • Ακατάλληλο ή περιορισμένο συναίσθημα
 • Συμπεριφορά ή εμφάνιση που είναι παράξενη, εκκεντρική ή ιδιόρρυθμη
 • Έλλειψη στενών φίλων ή έμπιστων προσώπων εκτός από συγγενείς πρώτου βαθμού
 • Υπερβολικό κοινωνικό άγχος που δεν μειώνεται με την εξοικείωση και τείνει να συνδέεται με παρανοϊκούς φόβους παρά με αρνητικές κρίσεις για τον εαυτό

 

Δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της Σχιζοφρένειας, διπολικής διαταραχής ή καταθλιπτικής διαταραχής με ψυχωτικά χαρακτηριστικά, άλλης ψυχωτικής διαταραχής ή διαταραχής του φάσματος του αυτισμού.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Η Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές ενός ατόμου με πολλούς τρόπους. Μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση λόγω μιας διάχυτης δυσφορίας και μειωμένης ικανότητας για στενές σχέσεις. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή έχουν συχνά εκκεντρικές συμπεριφορές και περίεργους, αντισυμβατικούς τρόπους σκέψης και ομιλίας, οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στην απομόνωσή τους.

Οι σκέψεις συχνά επηρεάζονται από ιδέες αναφοράς, περίεργες πεποιθήσεις και ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες. Μπορεί να πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες, διόραση ή τηλεπάθεια ή να έχουν περίεργες φαντασιώσεις. Ο λόγος τους μπορεί να είναι ασαφής, περιστασιακός, μεταφορικός ή υπερβολικά περίπλοκος, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την κατανόησή τους από τους άλλους.

Τα συναισθήματα στη σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας συχνά χαρακτηρίζονται από ακατάλληλο ή περιορισμένο συναίσθημα. Τα άτομα μπορεί να εμφανίζονται συναισθηματικά ψυχρά ή επίπεδα ή οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις μπορεί να φαίνονται αναντίστοιχες με την κατάσταση.

Όσον αφορά στη συμπεριφορά, η εμφάνιση ή οι πράξεις του ατόμου μπορεί να φαίνονται εκκεντρικές ή ιδιόμορφες στους άλλους. Μπορεί να ντύνονται με ασυνήθιστους τρόπους ή να επιδεικνύουν περίεργους τρόπους συμπεριφοράς ή τελετουργίες. Αυτές οι συμπεριφορές, σε συνδυασμό με το κοινωνικό άγχος και τις υποψίες τους, συχνά οδηγούν σε σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και κοινωνικής εξασθένησης.

 

Παράγοντες κινδύνου της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας

Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας είναι απαραίτητη, καθώς εξασφαλίζει ένα πλαίσιο για την εκδήλωσή της και μπορεί να κατευθύνει τις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισής της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παράγοντες κινδύνου δεν προκαλούν απαραίτητα τη διαταραχή, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα άτομο πιο επιρρεπές στην ανάπτυξή της. Οι παράγοντες αυτοί είναι πολύπλευροι και συχνά αλληλένδετοι, καλύπτοντας γενετικούς, περιβαλλοντικούς και νευροαναπτυξιακούς τομείς.

 • Γενετικοί παράγοντες: Υπάρχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σχιζότυπης διαταραχής προσωπικότητας σε άτομα των οποίων οι συγγενείς έχουν διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια, γεγονός που υποδηλώνει γενετική προδιάθεση.
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Ορισμένα περιβάλλοντα, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται από τραύμα, παραμέληση ή συναισθηματική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, συχνά συνδέονται με την ανάπτυξη αυτής της διαταραχής.
 • Νευροαναπτυξιακοί παράγοντες: Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, που ενδεχομένως σχετίζονται με επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού, μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση της σχιζότυπης διαταραχής προσωπικότητας.

 

Στρατηγικές Πρόληψης της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας

Η πρόληψη μπορεί να μην είναι πάντα δυνατή, δεδομένης της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων παραγόντων. Ωστόσο, οι ακόλουθες στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση της διαταραχής και στη μείωση των επιπτώσεών της.

 • Έγκαιρη παρέμβαση: Εάν τα σημάδια παρατηρηθούν στην πρώιμη εφηβεία, η άμεση ψυχιατρική παρέμβαση μπορεί να είναι ευεργετική.
 • Οικογενειακή ψυχοεκπαίδευση: Οι οικογένειες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαταραχή, τις εκδηλώσεις της και τη διαχείρισή της. Αυτό μπορεί να ενισχύσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το άτομο με τη διαταραχή.
 • Τακτική συμβουλευτική: Οι τακτικές συνεδρίες θεραπείας μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να αντιμετωπίσει τη διαταραχή και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα στην καθημερινή του ζωή.
 • Υγιεινός τρόπος ζωής: Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής σωματικής δραστηριότητας, της ισορροπημένης διατροφής και της καλής υγιεινής του ύπνου, μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευεξία και να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

 

Τρέχουσες επιλογές θεραπείας

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τη Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας, αλλά η μακροχρόνια θεραπεία μπορεί να είναι ευεργετική και συνήθως αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής, της λειτουργικότητας και των σχέσεων. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ψυχοθεραπεία: Αυτή η μορφή θεραπείας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν την κατάστασή τους και να μάθουν στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, ειδικότερα, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή των ανθυγιεινών προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας, ορισμένα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθήσουν στα συναισθήματα κατάθλιψης και άγχους, ενώ τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα για συμπτώματα που σχετίζονται με διαταραχές στη σκέψη.
 • Ομαδική θεραπεία: Αυτή παρέχει την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες.
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων: Αυτή περιλαμβάνει εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελματική προετοιμασία για τη βελτίωση της επικοινωνίας και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιτυχής θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει συνδυασμό προσεγγίσεων και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου. Η τακτική παρακολούθηση και η τήρηση της θεραπείας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση της διαταραχής.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτισμικού υποβάθρου

Η σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας επηρεάζει διαφορετικά τις διάφορες δημογραφικές ομάδες:

Ηλικία: Η εμφάνιση των συμπτωμάτων αρχίζει συνήθως στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της ενήλικης ζωής. Η διαταραχή αυτή καθίσταται συχνά λιγότερο αισθητή κατά τη μέση έως όψιμη ενήλικη ζωή, αν και ορισμένα άτομα μπορεί να συνεχίσουν να βιώνουν σημαντική έκπτωση.

Φύλο: Μελέτες δείχνουν ότι αυτή η διαταραχή διαγιγνώσκεται συχνότερα στους άνδρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ανισότητες στη διάγνωση θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα έμφυλης διάκρισης στις κλινικές μελέτες.

Πολιτισμικό υπόβαθρο: Οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατανοητή, διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η Σχιζότυπη Διαταραχή. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτισμικές ομάδες μπορεί να αποδέχονται περισσότερο τις σχιζότυπες συμπεριφορές, ερμηνεύοντάς τες ως εκκεντρικές ή ασυνήθιστες αλλά όχι απαραίτητα παθολογικές. Ομοίως, αυτό που μπορεί να θεωρείται σχιζότυπο σε μια κουλτούρα μπορεί να θεωρείται τυπική συμπεριφορά σε μια άλλη κουλτούρα. Συνεπώς, οι κλινικοί γιατροί πρέπει να έχουν επίγνωση του πολιτισμικού πλαισίου όταν διαγιγνώσκουν τη διαταραχή. Για παράδειγμα, πεποιθήσεις που μπορεί να φαίνονται παράξενες ή εκκεντρικές σε ένα δυτικό πλαίσιο (όπως ορισμένες πνευματικές ή προληπτικές πεποιθήσεις) μπορεί να είναι αρκετά συνηθισμένες σε άλλους πολιτισμούς και να μην αποτελούν ένδειξη ψυχικής διαταραχής.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Η συμβίωση ή η φροντίδα κάποιου ατόμου με Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας δημιουργεί ένα ξεχωριστό σύνολο προκλήσεων για τις οικογένειες και τις κοινότητες. Οι εκκεντρικές συμπεριφορές, οι ιδιόρρυθμοι τρόποι σκέψης και οι συχνά διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που ενυπάρχουν στη διαταραχή μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στις τυπικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, ενίοτε επιδεινώνοντας το αίσθημα απομόνωσης του ατόμου που πάσχει.

Η δυναμική της οικογένειας μπορεί να είναι τεταμένη, καθώς τα μέλη της μπορεί να θεωρούν δύσκολο να κατανοήσουν ή να συσχετιστούν με τις εμπειρίες ή τις πεποιθήσεις του ατόμου. Μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις, ιδίως όταν η οικογένεια δεν έχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη διαταραχή. Για ορισμένες οικογένειες, υπάρχει το πρόσθετο άγχος της αντιμετώπισης ή του μετριασμού των πιθανών επιπτώσεων της συμπεριφοράς του ατόμου σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια, όπως κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή δημόσιων εκδηλώσεων.

Ωστόσο, μαζί με τις προκλήσεις έρχονται και ευκαιρίες για υποστήριξη και ανάπτυξη. Μια ενημερωμένη και με κατανόηση οικογένεια μπορεί να αποτελέσει ανεκτίμητη άγκυρα για κάποιον με Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας. Αναζητώντας εκπαίδευση σχετικά με τη διαταραχή, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να περάσουν από τη σύγχυση στην ενσυναίσθηση, καλλιεργώντας ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου το άτομο αισθάνεται ασφαλές και αποδεκτό. Επιπλέον, συμμετέχοντας σε οικογενειακή θεραπεία, οι οικογένειες μπορούν να μάθουν στρατηγικές επικοινωνίας για να γεφυρώσουν τα χάσματα και να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση.

Στην ευρύτερη κοινότητα, ενώ ο στιγματισμός παραμένει μια ανησυχία, υπάρχουν όλο και περισσότεροι πόροι και πλατφόρμες αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία. Οι ομάδες υποστήριξης, τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά, έχουν γίνει πιο διαδεδομένες, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα με τη διαταραχή και τις οικογένειές τους να συνδεθούν, να μοιραστούν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Τα προγράμματα ψυχικής υγείας της κοινότητας μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τις τεχνικές αντιμετώπισης, εκπαίδευση δεξιοτήτων και να παρέχουν ένα δίκτυο υποστήριξης τόσο για το άτομο όσο και για την οικογένειά του.

Μέσω της συλλογικής προσπάθειας, της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης, οι προκλήσεις που θέτει η Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμπόνια, ανθεκτικότητα και ελπίδα.

 

Ιστορική αναδρομή και Μελλοντικές προοπτικές

Η κατανόηση και η ταξινόμηση της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας έχουν εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών. Ιστορικά, ο όρος “σχιζότυπη” εισήχθη για πρώτη φορά από τον Sandor Rado τη δεκαετία του 1950 για να περιγράψει μια δομή προσωπικότητας που παρουσίαζε μια ηπιότερη μορφή συμπτωμάτων που έμοιαζαν με σχιζοφρένεια, αλλά χωρίς τις πλήρεις ψυχωτικές διαλείψεις. Τα άτομα αυτά θεωρήθηκαν ότι έχουν μια “λανθάνουσα” μορφή σχιζοφρένειας, υπονοώντας μια προδιάθεση ή ευπάθεια παρά μια πραγματική ψυχωτική διαταραχή.

Κατά τη δημοσίευση της τρίτης έκδοσης του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-III) το 1980, η Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας αναγνωρίστηκε επίσημα ως ξεχωριστή διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό σηματοδότησε μια σημαντική μετατόπιση από την έννοια της διαταραχής ως απλώς προδρομική ή ηπιότερη εκδοχή της σχιζοφρένειας στην αναγνώρισή της ως διακριτής οντότητας με το δικό της σύνολο διαγνωστικών κριτηρίων.

Τα επόμενα χρόνια, η έρευνα επεκτάθηκε στις γνωστικές, νευρολογικές και γενετικές βάσεις της διαταραχής, διαχωρίζοντάς την περαιτέρω από τις παραδοσιακές σχιζοφρενικές κατηγοριοποιήσεις. Οι μελέτες άρχισαν να αναδεικνύουν τα μοναδικά μοτίβα σκέψης, τις διαπροσωπικές δυσκολίες και τις πιθανές κληρονομικές συνιστώσες που σχετίζονται με τη διαταραχή.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι προοπτικές της Σχιζότυπης Διαταραχής Προσωπικότητας διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο. Με τις εξελίξεις στη νευροαπεικόνιση και τη γενετική, οι ερευνητές ελπίζουν να εντοπίσουν πιο ακριβείς βιολογικούς δείκτες για τη διαταραχή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και θεραπείες.

Επιπλέον, καθώς η παγκόσμια συζήτηση για την ψυχική υγεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, υπάρχει ελπίδα ότι η κοινωνική κατανόηση και αποδοχή της Σχιζότυπης Διαταραχής και άλλων διαταραχών προσωπικότητας θα προχωρήσει. Η έμφαση μετατοπίζεται προς την έγκαιρη ανίχνευση, την παρέμβαση και τις ολιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ψυχολογικές όσο και τις βιολογικές πτυχές της διαταραχής. Καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, το ίδιο και η ελπίδα για καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη φροντίδα για τα άτομα με Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας.

 

Σχιζότυπη Διαταραχή Προσωπικότητας | The Mind Rises
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Chemerinski E, Triebwasser J, Roussos P, Siever LJ. Schizotypal personality disorder. J Pers Disord. 2013 Oct;27(5):652-79.

Rosell DR, Futterman SE, McMaster A, Siever LJ. Schizotypal personality disorder: a current review. Curr Psychiatry Rep. 2014 Jul;16(7):452.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Chemerinski E, Triebwasser J, Roussos P, Siever LJ. Schizotypal personality disorder. J Pers Disord. 2013 Oct;27(5):652-79.

Rosell DR, Futterman SE, McMaster A, Siever LJ. Schizotypal personality disorder: a current review. Curr Psychiatry Rep. 2014 Jul;16(7):452.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός