Σύνδεση/Εγγραφή

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή

Τι είναι η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή ή Κλινική Κατάθλιψη;

Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ), γνωστή και ως κλινική κατάθλιψη, είναι μια σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται από επίμονα συναισθήματα θλίψης, απελπισίας κι έλλειψης ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για δραστηριότητες. Η διαταραχή αυτή επηρεάζει έντονα την καθημερινή ζωή του ατόμου, παρεμβαίνοντας στην ικανότητά του να εργάζεται, να σπουδάζει, να τρώει και να κοιμάται.

Τα συμπτώματα της ΜΚΔ μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των ατόμων, αλλά συχνά περιλαμβάνουν επίμονη κακή διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης, αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής, αϋπνία ή υπερυπνία, σημαντική αύξηση ή μείωση της όρεξης ή του βάρους, μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που κάποτε απολάμβανε και επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας.

Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή δεν επηρεάζει μόνο την ψυχολογική ευεξία του ατόμου, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σωματικά συμπτώματα, όπως επίμονη κόπωση, πονοκεφάλους και πεπτικά προβλήματα.

 

Διαγνωστικά Κριτήρια της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής

Η διάγνωση της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής βασίζεται στα κριτήρια που περιγράφονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5). Για να διαγνωστεί ένα άτομο με ΜΚΔ, πρέπει να εμφανίσει πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα σε διάστημα δύο εβδομάδων, με τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα να είναι είτε καταθλιπτική διάθεση είτε απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης.

 • Καταθλιπτική διάθεση το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας
 • Μειωμένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση για δραστηριότητες
 • Σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους ή αλλαγές στην όρεξη
 • Αϋπνία ή υπερυπνία
 • Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση
 • Κόπωση ή απώλεια ενέργειας
 • Αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής
 • Μειωμένη ικανότητα σκέψης, συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων
 • Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονικού ιδεασμού

Τα συμπτώματα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια μεταβολή σε σχέση με το βασικό επίπεδο του ατόμου, να είναι παρόντα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα, και να προκαλούν σημαντική δυσφορία ή έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική ή άλλη σημαντική λειτουργικότητα.

Τα συμπτώματα δεν μπορούν να αποδοθούν στις φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας ή μιας άλλης ιατρικής κατάστασης. Τέλος, για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της ΜΚΔ, τα συμπτώματα δεν πρέπει να εξηγούνται καλύτερα από μια διαφορετική ψυχιατρική διαταραχή και δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό μανιακού ή υπομανιακού επεισοδίου, αποκλείοντας διαγνώσεις όπως η διπολική διαταραχή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάγνωση της ΜΚΔ θα πρέπει πάντα να τίθεται από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

 

Πως επιδρά η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή;

Από ψυχολογικής άποψης, τα άτομα με ΜΚΔ συχνά παλεύουν με διάχυτα συναισθήματα θλίψης και απόγνωσης, βιώνοντας αρνητικά μοτίβα σκέψης που μπορεί να οδηγήσουν σε μια διαστρεβλωμένη άποψη για τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Μπορεί να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως αποτυχημένο, να αισθάνονται ότι δεν αξίζουν την αγάπη ή την ευτυχία και να υποφέρουν από υπερβολικές ενοχές ή αυτο-κατηγορίες. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να οδηγήσουν σε μια έντονη αίσθηση αναξιότητας και μια μειωμένη ικανότητα να βιώνουν ευχαρίστηση ή χαρά, ακόμη και από δραστηριότητες ή χόμπι που κάποτε αγαπούσαν.

Όσον αφορά στην καθημερινή ζωή, η ΜΚΔ συχνά οδηγεί σε σημαντική μείωση των επιπέδων ενέργειας και των κινήτρων, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση των συνηθισμένων ρουτινών, όπως η μετάβαση στη δουλειά ή στο σχολείο, η διατήρηση της προσωπικής υγιεινής ή η αλληλεπίδραση με φίλους και οικογένεια. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να επιβαρυνθούν, καθώς το άτομο αποσύρεται κοινωνικά ή δυσκολεύεται να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του. Επιπλέον, η παρουσία ΜΚΔ αυξάνει τον κίνδυνο συνυπάρχουσας ψυχιατρικής διαταραχής, όπως αγχώδεις διαταραχές κι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων σωματικής υγείας. Οι εκτεταμένες επιπτώσεις της ΜΚΔ υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, παρέμβασης και υποστηρικτικής φροντίδας.

Οι σωματικές επιπτώσεις της ΜΚΔ είναι εξίσου σημαντικές. Τα άτομα που πάσχουν μπορεί να εμφανίζουν συνεχή κόπωση, αυξομείωση της όρεξης, διαταραχές του ύπνου κι ανεξήγητες σωματικές παθήσεις όπως πονοκεφάλους ή πεπτικά προβλήματα. Αυτή η διαταραχή συχνά συνυπάρχει με άλλες ψυχιατρικές παθήσεις, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών, περιπλέκοντας περαιτέρω τη συνολική κατάσταση της υγείας. Επιπλέον, τα άτομα με ΜΚΔ παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως η καρδιοπάθεια και ο διαβήτης. Δεδομένων των εκτεταμένων επιπτώσεων τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική ευεξία, είναι σημαντικό τα άτομα με ΜΚΔ να λαμβάνουν έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη θεραπεία και συνεχή υποστήριξη για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασής τους.

 

Παράγοντες κινδύνου της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της ΜΚΔ περιλαμβάνουν:

 • Γενετική: Πλέον έχει αναγνωριστεί ότι η κατάθλιψη τείνει να εμφανίζεται σε οικογένειες και ο κίνδυνος κατάθλιψης στους συγγενείς πρώτου βαθμού ενός ασθενούς είναι τριπλάσιος από ότι στο γενικό πληθυσμό. Η γενετική αυτή συνεισφορά μπορεί να επηρεάζει άμεσα μέσω τροποποίησης των φλοιικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται στην κατάθλιψη ή έμμεσα μέσω επίδρασης στην προσωπικότητα και στους ψυχολογικούς μηχανισμούς του ανθρώπου.
 • Νευροβιολογία: Η νευροβιολογία των επεισοδίων της κατάθλιψης σχετίζεται με αλλαγές στη δραστηριότητα των μονοαμινικών νευρώνων και του άξονα ΥΥΕ που συνεργικά τροποποιούν τη δραστηριότητα των νευρωνικών κυκλωμάτων που ενέχονται στη ρύθμιση του συναισθήματος. Σε κυτταρικό επίπεδο αυτό μπορεί να αφορά στην απώλεια συναπτικής πλαστικότητας και σχηματισμού δενδριτών. Ανατομικά και λειτουργικά ευρήματα στον εγκέφαλο ασθενών με διαταραχή διάθεσης αντανακλούν το βιολογικό υπόβαθρο, που πιθανότατα σχετίζεται με γενετικούς ή πρώιμους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Προσωπικότητα: Σύμφωνα με τον Rhimer et al, τμήμα του γενετικού κινδύνου κατάθλιψης παίρνει τη μορφή κληρονομησιμότητας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προσωπικότητας και τρόπου σκέψης, που προδιαθέτουν σε ψυχιατρικές νόσους παρουσία συγκεκριμένων μορφών στρες. Χαρακτηριστικά όπως η απαισιοδοξία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι δυσλειτουργικές δεξιότητες αντιμετώπισης προκλήσεων μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις δυσάρεστες καταστάσεις κι έτσι να κάνουν περισσότερο πιθανή την εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών.
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Τα στρεσογόνα και ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής, το ψυχικό τραύμα ή η κακοποίηση σε όλες τις μορφές της μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση της ΜΚΔ.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής

Παρότι η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή μπορεί να συνιστά μια δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εμφάνισής της ή στη μείωση της σοβαρότητάς της.

 • Διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής: Η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διάθεση και μπορεί να αμβλύνει τα συμπτώματα της ΜΚΔ. Ομοίως, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη και δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί επίσης να συμβάλει θετικά στη συνολική ψυχική υγεία.
 • Επαρκής ύπνος: Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να καλλιεργήσετε μια καλή πρακτική ύπνου, όπως ο περιορισμός του χρόνου που καταναλώνεται μπροστά σε οθόνες πριν από τον ύπνο και η δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος ύπνου.
 • Διαχείριση του άγχους: Το χρόνιο στρες μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ΜΚΔ. Η τακτική άσκηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, όπως η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός, η γιόγκα ή άλλες ασκήσεις χαλάρωσης, μπορεί να βοηθήσει να διατηρηθούν τα επίπεδα του στρες υπό έλεγχο.
 • Κοινωνικές συνδέσεις: Η διατήρηση ισχυρών, υποστηρικτικών σχέσεων μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας κατά της κατάθλιψης. Η τακτική αλληλεπίδραση με αγαπημένα πρόσωπα, η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες ή ο εθελοντισμός στην κοινότητα μπορεί να προσφέρει πολύτιμη συναισθηματική υποστήριξη και να αυξήσει το αίσθημα αυτοεκτίμησης.
 • Περιορισμός του αλκοόλ κι αποφυγή παράνομων ουσιών: Το αλκοόλ και οι ναρκωτικές ουσίες μπορούν να επιδεινώσουν τα συναισθήματα κατάθλιψης και να δυσχεράνουν την ανάρρωση.
 • Έγκαιρη αναζήτησης ψυχικής υποστήριξης: Εάν αισθάνεστε άσχημα, μη διστάσετε να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι το κλειδί για την πρόληψη της ΜΚΔ. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοθεραπείας και της φαρμακευτικής αγωγής, για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 

Να θυμάστε ότι αυτές οι στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη διαχείριση της ΜΚΔ, αλλά δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική βοήθεια, ειδικά αν τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι παρόντα και επίμονα.

 

Τρέχουσες Επιλογές Θεραπείας

Η θεραπεία για τη Μείζον Καταθλιπτική Διαταραχή συνήθως περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ψυχοθεραπείας, φαρμακοθεραπείας και αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπείας και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη διαχείριση της ΜΚΔ. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και η διαπροσωπική θεραπεία (IPT) είναι δύο συχνά χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις. Η CBT επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την αλλαγή των αρνητικών μοτίβων σκέψης και συμπεριφορών, ενώ η IPT επικεντρώνεται στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της κοινωνικής λειτουργικότητας.

Η φαρμακοθεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Συνήθως συνταγογραφούνται εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης (SNRIs) και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν αυξάνοντας τα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στον εγκέφαλο που συμβάλλουν στη ρύθμιση της διάθεσης. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να θυμάστε ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να παρουσιάσουν την πλήρη επίδρασή τους και ο υπεύθυνος ιατρός μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει τον τύπο ή τη δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής για να βρει την πιο αποτελεσματική θεραπεία με τις λιγότερες παρενέργειες.

Σε περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή και η ψυχοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματικές, μπορεί να εξεταστούν εναλλακτικές θεραπείες. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) ή τη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS).

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η τακτική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και οι τεχνικές διαχείρισης του άγχους, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ΜΚΔ και στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και το τι λειτουργεί καλύτερα εξαρτάται από τα συγκεκριμένα συμπτώματα του ατόμου, τη γενική κατάσταση της υγείας του, τη σοβαρότητα της διαταραχής και την ατομική του ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) μπορεί να επηρεάσει άτομα όλων των ηλικιών, φύλων και πολιτισμικών καταβολών, ωστόσο η εικόνα και ο επιπολασμός της μπορεί να επηρεαστούν από αυτούς τους παράγοντες.

Η ηλικία μπορεί να επηρεάσει τόσο την εικόνα όσο και τον επιπολασμό της ΜΚΔ. Στα παιδιά και τους εφήβους, η ΜΚΔ μπορεί να εκδηλώνεται ως ευερεθιστότητα, σωματικές ενοχλήσεις ή μείωση της σχολικής απόδοσης, αντί για τα τυπικά καταθλιπτικά συμπτώματα. Οι ηλικιωμένοι, από την άλλη πλευρά, μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης και σωματικά συμπτώματα, με λιγότερη έμφαση στις αλλαγές της διάθεσης. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι η ΜΚΔ μπορεί να εμφανιστεί για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά η έναρξη είναι συνήθως στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της ενήλικης ζωής.

Όσον αφορά στο φύλο, οι γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να εμφανίσουν ΜΚΔ. Αυτή η ανισότητα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ορμονικών διακυμάνσεων, της αυξημένης ευπάθειας στο στρες και των κοινωνικών ρόλων. Οι γυναίκες μπορεί επίσης να εμφανίζουν διαφορετικά καταθλιπτικά συμπτώματα από τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων πιο εμφανών συναισθημάτων ενοχής, άγχους, σωματικών παραπόνων και αυξημένης όρεξης. Οι άνδρες, ωστόσο, τείνουν να υποκρύπτουν τα συμπτώματα κατάθλιψης και είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια.

Το πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εμπειρία και την έκφραση της κατάθλιψης. Διαφορετικοί πολιτισμοί μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους κατανόησης κι επικοινωνίας της δυσφορίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αναφέρουν τα συμπτώματά τους. Ορισμένοι πολιτισμοί μπορεί να δίνουν έμφαση στα σωματικά συμπτώματα, ενώ άλλοι μπορεί να εστιάζουν περισσότερο στα συναισθηματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα. Το πολιτισμικό στίγμα που συνδέεται με τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να επηρεάσει τις στάσεις αναζήτησης βοήθειας και τις θεραπευτικές προτιμήσεις.

Κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΜΚΔ, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτισμικά αρμόζουσα, κατάλληλη για την ηλικία και ευαίσθητη ως προς το φύλο φροντίδα.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα 

Η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή θέτει μοναδικές προκλήσεις όχι μόνο για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί, αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς τους και την ευρύτερη κοινότητα. Τα άτομα με ΜΚΔ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς η συνεχής χαμηλή διάθεση, η μειωμένη ενέργεια και η απόσυρση μπορεί να επιβαρύνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τα μέλη της οικογένειας, με τη σειρά τους, μπορεί να αισθάνονται αβοήθητα, μπερδεμένα ή απογοητευμένα, μη γνωρίζοντας πώς να υποστηρίξουν καλύτερα το αγαπημένο τους πρόσωπο.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η οικογένεια και η κοινότητα μπορούν να διαδραματίσουν αναπόσπαστο ρόλο στην υποστήριξη των ατόμων με ΜΚΔ:
 • Δείχνοντας ενσυναίσθηση και ακούγοντάς το: Μπορείτε να ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία καθώς και να αποφύγετε την ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων του ή την προσφορά αυτόκλητων συμβουλών.
 • Με κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση σχετικά με την κατάθλιψη: Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της διαταραχής βοηθά στην παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και στην εξουδετέρωση των στερεοτύπων και του στιγματισμού.
 • Αναζητώντας κατάλληλη θεραπεία: Μπορείτε να ενθαρρύνετε το άτομο να αναζητήσει κατάλληλη ψυχοθεραπεία ή ιατρική υποστήριξη και να το βοηθήσετε σε αυτή την αναζήτηση.
 • Βοηθώντας σε καθημερινές εργασίες: Μπορείτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας στις δουλειές του σπιτιού, στη φροντίδα των παιδιών ή σε άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να είναι εξουθενωτικές για το άτομο.
Η κοινότητα μπορεί επίσης να παρέχει δίκτυα υποστήριξης με διάφορους τρόπους:
 • Κέντρα ψυχικής υγείας: Πολλοί δήμοι έχουν κέντρα ψυχικής υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος.
 • Ομάδες υποστήριξης: Οι τοπικές ομάδες υποστήριξης (όπου αυτές παρέχονται) παρέχουν έναν ασφαλή χώρο για ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικών αντιμετώπισης των καταθλιπτικών επεισοδίων.
 • Γραμμές επικοινωνίας για την αντιμετώπιση κρίσεων:
  • Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη: 1034
  • Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία: 1018

 

Επιπλέον, η προώθηση ενός περιβάλλοντος που προάγει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της ψυχικής υγείας μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση, την κατάλληλη παρέμβαση και τη συνολική βελτίωση των αποτελεσμάτων για όσους πάσχουν από ΜΚΔ. Σε αυτόν τον συλλογικό αγώνα κατά της ΜΚΔ, η συμπόνια, η ανθεκτικότητα και η ενεργός συμμετοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων είναι ανεκτίμητης αξίας.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Ιστορικά, η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή ήταν συχνά παρερμηνευμένη και στιγματισμένη. Οι πρώιμοι πολιτισμοί απέδιδαν τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε υπερφυσικά αίτια και οι θεραπείες συχνά κυμαίνονταν από πνευματικές τελετουργίες έως και τη χρήση βοτάνων. Καθώς η ιατρική γνώση εξελισσόταν, η κατάθλιψη άρχισε να αντιμετωπίζεται μέσω ενός πιο κλινικού πρίσματος. Ο 20ός αιώνας επεφύλασσε μια σειρά από ορόσημα στην κατανόηση της κατάθλιψης, από τις ψυχαναλυτικές ερμηνείες του Σίγκμουντ Φρόιντ μέχρι την έλευση των πρώτων αντικαταθλιπτικών στα μέσα του αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε μια αυξανόμενη κατανόηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων της ΜΚΔ, που οδήγησε σε πιο αποτελεσματικές κι ολοκληρωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Κοιτάζοντας μπροστά, υπάρχει ένας πολλά υποσχόμενος ορίζοντας για την έρευνα και την κατανόηση της ΜΚΔ. Οι καινοτομίες στη νευροαπεικόνιση και τις γενετικές μελέτες συνεχίζουν να εμβαθύνουν την κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου και των βιολογικών βάσεων της ΜΚΔ. Με την άνοδο της εξατομικευμένης ιατρικής, η μελλοντική θεραπεία μπορεί να γίνει πιο εξατομικευμένη, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδική γενετική σύνθεση, τον τρόπο ζωής και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κάθε ασθενούς για την παροχή προσαρμοσμένων σχεδίων θεραπείας.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ψυχική υγεία, όπως η τηλεψυχιατρική και οι ψηφιακές εφαρμογές ψυχικής υγείας, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση στη φροντίδα, ιδίως για όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη μείωση του στίγματος και τη βελτίωση της παιδείας για την ψυχική υγεία, υπόσχονται ένα μέλλον όπου η ΜΚΔ θα γίνεται κατανοητή, θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και ενδεχομένως θα προλαμβάνεται περισσότερο από ποτέ.

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) ή Κλινική Κατάθλιψη
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Kupfer, D. J., & Frank, E. (2006). Major depressive disorder: New clinical, neurobiological, and treatment perspectives. The Lancet, 379(9820), 1045-1055.

WHO. (2017). Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. World Health Organization.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Kupfer, D. J., & Frank, E. (2006). Major depressive disorder: New clinical, neurobiological, and treatment perspectives. The Lancet, 379(9820), 1045-1055.

WHO. (2017). Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. World Health Organization.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός