Σύνδεση/Εγγραφή

Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή

Τι είναι η Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή;

Η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή είναι μια χρόνια κατάσταση ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται κυρίως από συμπτώματα σχιζοφρένειας, όπως ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες, και συμπτώματα διαταραχής της διάθεσης, όπως μανία ή κατάθλιψη. Η διαταραχή μπορεί να οριστεί από περιόδους αδιάλειπτης ασθένειας, κατά τη διάρκεια των οποίων, κάποια στιγμή, υπάρχει είτε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, είτε ένα μανιακό επεισόδιο, είτε ένα μικτό επεισόδιο ταυτόχρονα με συμπτώματα που πληρούν το κριτήριο Α για τη σχιζοφρένεια.

Ωστόσο, η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή διακρίνεται από τη σχιζοφρένεια από την παρουσία επεισοδίων διάθεσης (καταθλιπτικών ή μανιακών) που εμφανίζονται για σημαντικό μέρος της συνολικής διάρκειας της νόσου. Αυτά τα συμπτώματα διάθεσης δεν οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας (π.χ. ενός ναρκωτικού κατάχρησης ή ενός φαρμάκου) ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης.

 

Διαφορές από άλλες διαταραχές:

Σχιζοφρένεια: Ενώ τόσο η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή όσο και η σχιζοφρένεια περιλαμβάνουν συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις και αποδιοργανωμένη σκέψη, μια βασική διαφορά είναι η παρουσία προεξέχοντος επεισοδίου διάθεσης στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, το οποίο δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της σχιζοφρένειας.

Διπολική διαταραχή ή μείζων καταθλιπτική διαταραχή: Σε αυτές τις διαταραχές της διάθεσης, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ψευδαισθήσεις ή παραληρητικές ιδέες, αλλά συνήθως είναι παρόντα μόνο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων διάθεσης. Στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, αυτά τα ψυχωτικά συμπτώματα είναι επίσης παρόντα κατά τη διάρκεια περιόδων φυσιολογικής διάθεσης ή επιμένουν για σημαντικά χρονικά διαστήματα ελλείψει μείζονων επεισοδίων διάθεσης.

Στην πράξη, μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των διαταραχών, καθώς τα συμπτώματά τους συχνά επικαλύπτονται σημαντικά. Ωστόσο, οι διαφορές είναι σημαντικές, καθώς μπορούν να καθοδηγήσουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση και την πιθανή πορεία της διαταραχής.

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5), περιλαμβάνουν:

Μια αδιάκοπη περίοδος νόσου: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει ένα μείζον επεισόδιο διάθεσης (είτε μείζον καταθλιπτικό είτε μανιακό) ταυτόχρονα με τα συμπτώματα του κριτηρίου Α της σχιζοφρένειας.

Κριτήριο Α της σχιζοφρένειας: Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα, με τουλάχιστον ένα από αυτά να είναι 1, 2 ή 3:

 • Παραληρητικές ιδέες
 • Παραισθήσεις
 • Αποδιοργανωμένη ομιλία
 • Βαριά αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά
 • Αρνητικά συμπτώματα (μειωμένη συναισθηματική έκφραση ή απομάκρυνση)
 • Τα μείζονα καταθλιπτικά ή μανιακά επεισόδια είναι παρόντα για το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διάρκειας του ενεργού και του υπολειπόμενου τμήματος της νόσου.
 • Η διαταραχή δεν αποδίδεται στις επιδράσεις μιας ουσίας (π.χ. ναρκωτικών ουσιών κατάχρησης, φαρμάκων) ή μιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

 

Σημείωση: Τα συμπτώματα διάθεσης του κριτηρίου Α πρέπει να είναι παρόντα για την πλειονότητα της συνολικής διάρκειας του ενεργού και του υπολειμματικού τμήματος της νόσου. Αυτή η διαταραχή μπορεί να προσδιοριστεί ως διπολικού τύπου εάν ένα μανιακό επεισόδιο αποτελεί μέρος της εικόνας ή καταθλιπτικού τύπου εάν μόνο μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια αποτελούν μέρος της εικόνας.

 

Πώς επιδρά η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή;

Η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή μπορεί να προκαλέσει βαθιές επιπτώσεις στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή ενός ατόμου. Ο συνδυασμός των συμπτωμάτων τόσο της σχιζοφρένειας όσο και μιας διαταραχής της διάθεσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναστάτωση και ανησυχία.

Σκέψεις: Τα άτομα μπορεί να βιώνουν παραληρητικές ιδέες, οι οποίες είναι ισχυρές πεποιθήσεις που δε βασίζονται στην πραγματικότητα. Αυτές μπορεί να ποικίλλουν ευρέως, από διωκτικό παραλλήρημα (πεποίθηση ότι οι άλλοι θέλουν να τους βλάψουν) έως παραλήρημα μεγαλείου (πεποίθηση ότι έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις ή ταλέντα). Μπορεί επίσης να εμφανιστούν ψευδαισθήσεις, κυρίως ακουστικές, όπου το άτομο ακούει φωνές που οι άλλοι δεν ακούνε. Η αποδιοργανωμένη σκέψη είναι συνηθισμένη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να παραμείνει σε μια συζήτηση ή να δίνει απαντήσεις άσχετες με τις ερωτήσεις που του υποβάλλονται.

Συναισθήματα: Η πτυχή της διαταραχής της διάθεσης της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα καταθλιπτικά ή μανιακά επεισόδια. Κατά τη διάρκεια των καταθλιπτικών επεισοδίων, μπορεί να επικρατούν συναισθήματα θλίψης, κενού και αναξιότητας. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων, είναι τυπικά τα συναισθήματα ευφορίας, ακραίας αισιοδοξίας και διογκωμένης αυτοεκτίμησης. Αυτές οι καταστάσεις διάθεσης μπορεί να οδηγήσουν σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, περιόδους υψηλής ενέργειας ή σοβαρού λήθαργου.

Καθημερινή ζωή: Η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργικότητα. Η δυσκολία στη διατήρηση της συγκέντρωσης και στην ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να εμποδίσει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική απόδοση. Οι κοινωνικές σχέσεις μπορεί επίσης να επιβαρυνθούν λόγω ασυνήθιστων συμπεριφορών, έλλειψης ενδιαφέροντος για κοινωνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταθλιπτικών επεισοδίων ή υπερβολικά έντονης εμπλοκής κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων. Οι ρουτίνες αυτοεξυπηρέτησης, όπως το φαγητό και το μπάνιο, μπορεί επίσης να διαταραχθούν.

Η διαβίωση με τη Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά με τη σωστή θεραπεία και υποστήριξη, πολλά άτομα μπορούν να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή.

 

Παράγοντες Κινδύνου της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής

Η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, όπως και πολλές ψυχιατρικές καταστάσεις, θεωρείται ότι προκύπτει από μια σύνθετη αλληλεπίδραση γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν ασαφή, έχουν εντοπιστεί ορισμένοι παράγοντες κινδύνου:

 • Γενετική προδιάθεση: Άτομα με οικογενειακό ιστορικό σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης.
 • Δομή και λειτουργία του εγκεφάλου: Διαφορές στη δομή ή τη λειτουργία ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου έχουν συσχετιστεί με τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή.
 • Στρεσογόνα γεγονότα: Τραυματικά ή στρεσογόνα γεγονότα, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής σε άτομα με προδιάθεση.
 • Χρήση ουσιών: Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, ιδίως κατά την εφηβεία, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής.

 

Στρατηγικές Πρόληψης της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής

Παρόλο που είναι αδύνατο να προληφθεί οριστικά η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν παράγοντες εκτός του ελέγχου του ατόμου, όπως η γενετική, ορισμένες στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου ή στον μετριασμό των επιπτώσεων της διαταραχής:

 • Έγκαιρη παρέμβαση: Η έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία της πάθησης μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη των συμπτωμάτων και να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
 • Τακτική θεραπεία ή συμβουλευτική: Οι τακτικές συνεδρίες με επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να διαχειριστούν το άγχος και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο πυροδότησης ενός σχιζοσυναισθηματικού επεισοδίου.
 • Υγιείς επιλογές τρόπου ζωής: Η τακτική σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η αποφυγή ψυχοδραστικών ουσιών μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική ψυχική υγεία.
 • Διατήρηση της θεραπείας: Για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, η τήρηση του προβλεπόμενου σχεδίου θεραπείας μπορεί να αποτρέψει υποτροπές ή επιδείνωση των συμπτωμάτων.
 • Οικογενειακή εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των οικογενειών σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής μπορεί να διευκολύνει την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση.
 • Οικοδόμηση ανθεκτικότητας: Η εκμάθηση και η εξάσκηση τεχνικών οικοδόμησης ανθεκτικότητας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν το στρες και να μειώσουν την πιθανότητα να βιώσουν ένα σχιζοσυναισθηματικό επεισόδιο.

 

Τρέχουσες επιλογές θεραπείας 

Η θεραπεία της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής περιλαμβάνει συνήθως έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και κοινωνικής υποστήριξης. Όπως συμβαίνει με πολλές διαταραχές ψυχικής υγείας, οι ιδιαιτερότητες του θεραπευτικού σχεδίου ποικίλλουν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την παρουσίαση των συμπτωμάτων του ατόμου.

 • Φαρμακευτική αγωγή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία φαρμάκων, συχνά σε συνδυασμό. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αντιψυχωσικά για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ψύχωσης, σταθεροποιητές της διάθεσης για τον έλεγχο των μανιακών ή καταθλιπτικών επεισοδίων και αντικαταθλιπτικά για την αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
 • Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορεί να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων ζωής. Η CBT μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αμφισβητήσουν και να αλλάξουν τα μη χρήσιμα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς, να βελτιώσουν τη συναισθηματική ρύθμιση και να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης.
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής: Αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό για να βοηθήσει τα άτομα με σχιζοαπορροφητική διαταραχή να διαχειριστούν καθημερινές εργασίες, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με άλλους και να προωθήσουν την ανεξαρτησία.
 • Οικογενειακή ή ομαδική θεραπεία: Αυτές οι θεραπείες μπορούν να παρέχουν ένα σημαντικό δίκτυο υποστήριξης, να βοηθήσουν την οικογένεια και τους φίλους να κατανοήσουν τη διαταραχή και να τους δώσουν τα εργαλεία για να παρέχουν εποικοδομητική υποστήριξη.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Ηλικία: Η έναρξη της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής εμφανίζεται συνήθως στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της ενήλικης ζωής, η οποία είναι μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επομένως, η πρώιμη έναρξη μπορεί να διαταράξει σημαντικά αυτές τις πτυχές της ανάπτυξης. Αν και μπορεί να ξεκινήσει αργότερα στη ζωή, αυτό είναι λιγότερο συχνό.

Φύλο: Η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες σε περίπου ίσα ποσοστά, αλλά μπορεί να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η διαταραχή. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τον καταθλιπτικό τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τον διπολικό τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει μανιακό ή μικτό επεισόδιο. Επίσης, οι άνδρες συχνά εμφανίζουν νωρίτερα την έναρξη της διαταραχής.

Πολιτισμός: Οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την κατανόηση, την ερμηνεία και την έκφραση των συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, σε ορισμένους πολιτισμούς, οι ακουστικές ψευδαισθήσεις μπορεί να θεωρούνται πνευματική εμπειρία και όχι σύμπτωμα ασθένειας. Επιπλέον, το πολιτισμικό στίγμα που συνδέεται με τις διαταραχές της ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάσει την προθυμία αναζήτησης βοήθειας και τήρησης της θεραπείας.

Για παράδειγμα, σε κουλτούρες όπου τονίζονται οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί και η υποστήριξη της κοινότητας, όπως σε πολλές ισπανόφωνες και ασιατικές κουλτούρες, τα άτομα με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μπορεί να ωφεληθούν από θεραπείες με συμμετοχή της οικογένειας. Αντίθετα, άτομα από πολιτισμούς που εκτιμούν ιδιαίτερα την ανεξαρτησία και τα ατομικά επιτεύγματα, όπως πολλοί δυτικοί πολιτισμοί, μπορεί να βρουν πιο ωφέλιμες τις θεραπείες που επικεντρώνονται στο άτομο.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Προκλήσεις:

Στίγμα και παρεξήγηση: Όπως πολλές ψυχικές παθήσεις, η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή συχνά παρεξηγείται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό στιγματισμό. Αυτό μπορεί να κάνει τα άτομα να αισθάνονται απομονωμένα και μπορεί να τα αποθαρρύνει από το να αναζητήσουν θεραπεία.

Συμμόρφωση στη θεραπεία: Η διαχείριση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής απαιτεί συνήθως μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Οι παρενέργειες, ο χρόνιος χαρακτήρας της πάθησης και η πολυπλοκότητα των φαρμακευτικών σχημάτων μπορεί μερικές φορές να καθιστούν δύσκολο για τα άτομα να τηρήσουν το θεραπευτικό τους πλάνο.

Επιπτώσεις στις σχέσεις και την καθημερινή λειτουργία: Τα συμπτώματα της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, όπως οι εναλλαγές της διάθεσης και τα ψυχωτικά επεισόδια, μπορεί να επιβαρύνουν τις σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους. Μπορούν επίσης να διαταράξουν την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί καθημερινές εργασίες, να εργάζεται ή να παρακολουθεί το σχολείο.

Πρόσβαση στην κατάλληλη περίθαλψη: Ορισμένα άτομα μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν και να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας λόγω παραγόντων όπως το κόστος, η τοποθεσία ή η διαθεσιμότητα εξειδικευμένης φροντίδας.

 

Υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα:

Συναισθηματική υποστήριξη και κατανόηση: Η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να παρέχουν κρίσιμη συναισθηματική υποστήριξη εκφράζοντας ενσυναίσθηση, κατανόηση και υπομονή. Η ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τη διαταραχή μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τι βιώνει το άτομο.

Ενθάρρυνση της τήρησης της θεραπείας: Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να στηρίξουν το αγαπημένο τους πρόσωπο ενθαρρύνοντας την τήρηση του θεραπευτικού σχεδίου, υπενθυμίζοντάς του τα προγράμματα φαρμακευτικής αγωγής ή παρακολουθώντας μαζί του τα ραντεβού.

Υπεράσπιση: Οι οικογένειες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών του αγαπημένου τους προσώπου, όπως για παράδειγμα να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν τις κατάλληλες διευκολύνσεις στην εργασία ή στο σχολείο.

Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος: Ένα σταθερό, υποστηρικτικό και χωρίς άγχος περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη των επεισοδίων. Οι οικογένειες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος στο σπίτι.

Κοινοτικοί πόροι: Οι ομάδες υποστήριξης, είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά, μπορούν να προσφέρουν μια κοινότητα ατόμων που κατανοούν τις μοναδικές προκλήσεις της ζωής με τη σχιζοαπορροφητική διαταραχή. Μπορούν να προσφέρουν ένα χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών, στρατηγικών και ενθάρρυνσης.

Επαγγελματική βοήθεια: Οι θεραπευτές και οι ψυχίατροι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να υποστηρίξουν το αγαπημένο τους πρόσωπο βοηθώντας το να βρει και να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους επαγγελματίες.

Το ταξίδι του κάθε ατόμου με τη σχιζοαπαθητική διαταραχή είναι μοναδικό και το επίπεδο της οικογενειακής και κοινοτικής υποστήριξης που χρειάζεται ποικίλλει. Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρείτε ανοιχτή επικοινωνία και να εργάζεστε από κοινού για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της διαταραχής.

 

Ιστορική Κατανόηση και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, ως μοναδική διαγνωστική κατηγορία, είναι σχετικά πρόσφατη στην ιστορία της ψυχιατρικής. Για πολλά χρόνια, οι ασθενείς που παρουσίαζαν συμπτώματα τόσο της σχιζοφρένειας όσο και μιας διαταραχής της διάθεσης συχνά διαγιγνώσκονταν λανθασμένα, συνήθως είτε ως σχιζοφρενείς είτε ως πάσχοντες από διπολική διαταραχή, επειδή δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί η έννοια μιας ασθένειας που γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ αυτών των καταστάσεων. Ο όρος ” σχιζοσυναισθηματική” επινοήθηκε τη δεκαετία του 1930 από τον Jacob Kasanin, αλλά ο ακριβής ορισμός, τα διαγνωστικά κριτήρια και η διάκριση από τη σχιζοφρένεια και τις διαταραχές της διάθεσης συνέχισαν να εξελίσσονται επί δεκαετίες.

Στο παρελθόν, τα άτομα με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή αντιμετώπιζαν συχνά σημαντικό στίγμα και παρεξήγηση και οι θεραπευτικές επιλογές ήταν περιορισμένες. Η ψυχιατρική περίθαλψη συχνά επικεντρωνόταν περισσότερο στη διαχείριση των οξέων συμπτωμάτων παρά στην προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάρρωσης.

Μελλοντικές προοπτικές:

Τα τελευταία χρόνια, η κατανόηση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής και η ικανότητά μας να τη θεραπεύουμε έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αν και παραμένει μια δύσκολη κατάσταση για τη διάγνωση και τη διαχείρισή της. Οι εξελίξεις στη νευροαπεικόνιση, τη γενετική και τη νευροψυχολογία εμβαθύνουν συνεχώς στην κατανόηση αυτής της πολύπλοκης διαταραχής, ανοίγοντας το δρόμο για βελτιωμένα διαγνωστικά εργαλεία και θεραπείες.

Επιπλέον, δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε μοντέλα ολοκληρωμένης φροντίδας που δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ψυχιατρικά συμπτώματα, αλλά και τις επιπτώσεις της διαταραχής στην καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει την καλύτερη ενσωμάτωση της ψυχιατρικής περίθαλψης με την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τη μεγαλύτερη εστίαση στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της ανάρρωσης.

Η μελλοντική έρευνα αποσκοπεί στη διαλεύκανση των υποκείμενων νευροβιολογικών και γενετικών μηχανισμών της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη πιο στοχευμένων και αποτελεσματικών θεραπειών. Ομοίως, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για εξατομικευμένα θεραπευτικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη συμπτωματολογία του ατόμου, τις συνυπάρχουσες διαταραχές και τις προσωπικές συνθήκες.

Αν και οι προκλήσεις παραμένουν, οι προοπτικές για τα άτομα με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι πιο ελπιδοφόρες από ποτέ, με τη δυνατότητα για μια ικανοποιητική ζωή να είναι εφικτή για πολλούς.

Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή | Δρ. Λαμπροπούλου
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Miller JN, Black DW. Schizoaffective disorder: A review. Ann Clin Psychiatry. 2019 Feb;31(1):47-53.

Vardaxi CC, Gonda X, Fountoulakis KN. Life events in schizoaffective disorder: A systematic review. J Affect Disord. 2018 Feb;227:563-570.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Miller JN, Black DW. Schizoaffective disorder: A review. Ann Clin Psychiatry. 2019 Feb;31(1):47-53.

Vardaxi CC, Gonda X, Fountoulakis KN. Life events in schizoaffective disorder: A systematic review. J Affect Disord. 2018 Feb;227:563-570.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός