Σύνδεση/Εγγραφή

Κρυφός Ναρκισσισμός

Τι είναι ο Κρυφός ναρκισσισμός;

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, επίσης γνωστός ως ευάλωτος ή συγκαλυμμένος ναρκισσισμός, είναι ένας ανεπίσημος υπότυπος του ναρκισσισμού που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ένα σύνολο χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που δεν είναι  εμφανή και εύκολα παρατηρήσιμα. Αυτή η κατηγορία δεν αναγνωρίζεται επίσημα σε διαγνωστικά εγχειρίδια όπως το DSM-5, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της ψυχολογίας για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών εμφανίσεων ναρκισσιστικών συμπεριφορών.

Οι κρυφοί ναρκισσιστές διαφέρουν από τους φανερούς παρουσιάζοντας μια πιο εσωστρεφή και φαινομενικά ταπεινή συμπεριφορά. Ενώ οι φανεροί ναρκισσιστές είναι συνήθως ευθείς σχετικά με την εγωκεντρική τους στάση, οι κρυφοί ναρκισσιστές κρύβουν τις μεγαλοπρεπείς αυτοαντιλήψεις και την αίσθηση δικαιώματός τους, καθιστώντας συχνά τα ναρκισσιστικά τους χαρακτηριστικά λιγότερο άμεσα εμφανή.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του κρυφού ναρκισσισμού είναι η υπερευαισθησία στην κριτική και η τάση για παθητική-επιθετική συμπεριφορά. Τα άτομα με συγκαλυμμένα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά συχνά βλέπουν τον εαυτό τους ως θύμα και μπορεί να εμφανίζονται ως ανασφαλή ή υπερβολικά ευαίσθητα. Παρόλο που μπορεί εξωτερικά να φαίνονται μετριόφρονες, εξακολουθούν να έχουν έντονη ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση.

Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε κατά νου ότι οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανίσει κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές χωρίς αυτό να υποδηλώνει διαταραχή. Η επίσημη διάγνωση μιας διαταραχής προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ναρκισσιστικής Διαταραχής Προσωπικότητας, θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας. Παρά το γεγονός ότι η διάκριση μεταξύ κρυφού και φανερού ναρκισσισμού δεν αναγνωρίζεται επίσημα στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), η έννοια χρησιμοποιείται ευρέως για να ενισχύσει την κατανόηση του πολύπλοκου φάσματος των ναρκισσιστικών συμπεριφορών.

 

Χαρακτηριστικά Kρυφού ναρκισσισμού

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, εκδηλώνεται με ποικίλα χαρακτηριστικά. Ακολουθούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυτόν τον υποτύπο ναρκισσισμού:

Υπερευαισθησία: Οι κρυφοί ναρκισσιστές είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην κριτική, την απόρριψη ή τις αντιλαμβανόμενες προσβολές. Μπορεί να αντιδράσουν με αμυντικότητα ή να εκφράσουν έντονη συναισθηματική αντίδραση ακόμη και σε ασήμαντα σχόλια.

Παθητική επιθετικότητα: Αντί να αντιμετωπίζουν ανοιχτά τα ζητήματα, οι κρυφοί ναρκισσιστές συχνά καταφεύγουν σε παθητικο-επιθετικές συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις διακριτικού σαμποτάζ, έμμεση κριτική ή σιωπηλή εκδήλωση της δυσαρέσκειας τους.

Θυματοποίηση: Οι κρυφοί ναρκισσιστές συχνά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως θύμα και συχνά αισθάνονται παρεξηγημένοι ή κακομεταχειρισμένοι. Μπορεί να αναζητούν συνεχώς συμπάθεια ή επιβεβαίωση από τους άλλους.

Εσωτερικευμένη μεγαλομανία: Σε αντίθεση με τους φανερούς ναρκισσιστές, οι οποίοι εκφράζουν ανοιχτά τη διογκωμένη αυτοαντίληψή τους, οι συγκαλυμμένοι ναρκισσιστές συνήθως εσωτερικεύουν την αίσθηση μεγαλομανίας τους. Συχνά πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι ή μοναδικοί, αλλά κρατούν αυτά τα συναισθήματα κρυφά.

Ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση: Παρά την εσωτερική τους αίσθηση ανωτερότητας, οι συγκαλυμμένοι ναρκισσιστές συχνά παλεύουν με συναισθήματα ανασφάλειας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Μπορεί να αναζητούν συνεχώς επιβεβαίωση ή έγκριση από τους άλλους.

Σιωπηλή αυταρέσκεια/υπεροψία: Οι κρυφοί ναρκισσιστές μπορεί να μην καυχιούνται ανοιχτά ή να μην εκφράζουν την αίσθηση ανωτερότητάς τους. Αντ’ αυτού, μπορεί να επιδεικνύουν μια σιωπηλή αυταρέσκεια ή να πιστεύουν ότι είναι πνευματικά ανώτεροι από τους γύρω τους.

Φθόνος: Οι κρυφοί ναρκισσιστές μπορεί συχνά να αισθάνονται φθόνο για την επιτυχία, τα υπάρχοντα ή την κατάσταση των άλλων. Μπορεί να θεωρούν ότι οι ίδιοι αξίζουν αυτά τα πράγματα.

Απαισιοδοξία και αρνητικότητα: Μπορεί να έχουν μια γενικά αρνητική ή απαισιόδοξη άποψη για τη ζωή, νιώθοντας συχνά παρεξηγημένοι ή μη εκτιμημένοι.

Να θυμάστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να υπάρχουν σε πολλούς ανθρώπους σε κάποιο βαθμό, χωρίς αυτό να υποδηλώνει απαραίτητα κάποια διαταραχή. Η διάγνωση μιας διαταραχής προσωπικότητας όπως η Ναρκισσιστική θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας.

 

Παράγοντες κινδύνου Κρυφού Ναρκισσισμού

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, πιστεύεται ότι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, καθένας από τους οποίους συμβάλλει στην ανάπτυξή του με μοναδικό τρόπο:

Γενετική: Παρόμοια με άλλες διαταραχές της προσωπικότητας, υπάρχει μια γενετική συνιστώσα που εμπλέκεται στον ναρκισσισμό, συμπεριλαμβανομένου του κρυφού ναρκισσισμού. Πιστεύεται ότι ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που επηρεάζουν τη δομή της προσωπικότητας ή τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, μπορούν να προδιαθέσουν ένα άτομο σε ναρκισσιστικές τάσεις. Ωστόσο, η γενετική από μόνη της δεν καθορίζει αν κάποιος θα αναπτύξει κρυφό ναρκισσισμό. Απλώς καθιστούν ένα άτομο πιο επιρρεπές σε αυτόν.

Παιδικές εμπειρίες: Ένα σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς μας διαμορφώνεται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, και το ίδιο ισχύει και για τον κρυφό ναρκισσισμό. Διάφοροι τύποι παιδικών εμπειριών έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη ναρκισσιστικών τάσεων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τόσο το “πολύ” όσο και το ” λίγο”: η υπερβολική περιποίηση ή η υπερβολική κριτική δύνανται να συμβάλουν αμφότερα. Για παράδειγμα, τα παιδιά που κανακεύονται υπερβολικά και τους ασκείται λίγη πειθαρχία μπορεί να πιστέψουν ότι είναι ξεχωριστά και να αναπτύξουν ναρκισσιστικές τάσεις. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρή κριτική, παραμέληση ή κακοποίηση μπορεί να αναπτύξουν κρυφό ναρκισσισμό ως αμυντικό μηχανισμό για να προστατεύσουν την αυτοεκτίμησή τους.

Ψυχολογικοί παράγοντες: Οι ατομικές ψυχολογικές διεργασίες παίζουν επίσης ρόλο στην ανάπτυξη του κρυφού ναρκισσισμού. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν κρυφό και όχι φανερό ναρκισσισμό ως απάντηση στο περιβάλλον τους ή στους προσωπικούς μηχανισμούς συναισθηματικής αντιμετώπισης. Εάν η ανοιχτή επίδειξη ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών έχει αντιμετωπιστεί με κριτική ή τιμωρία, ένα άτομο μπορεί να μάθει να κρύβει αυτά τα χαρακτηριστικά, αναπτύσσοντας έτσι μια πιο συγκαλυμμένη μορφή ναρκισσισμού.

Κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές: Η κοινωνία και η κουλτούρα στην οποία ζούμε μπορεί να διαμορφώσει σημαντικά τις συμπεριφορές και τις στάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της έκφρασης ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών. Κοινωνίες που εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό την ατομική επιτυχία, τα επιτεύγματα και ορισμένα είδη εμφάνισης μπορεί να ενθαρρύνουν ακούσια ναρκισσιστικές τάσεις. Αντίθετα, σε κοινωνίες όπου μια τέτοια συμπεριφορά αποδοκιμάζεται, τα άτομα με ναρκισσιστικές τάσεις μπορεί να μάθουν να είναι πιο συγκαλυμμένα σχετικά με αυτές.

Δυσμενείς εμπειρίες ζωής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εμπειρίες της μετέπειτα ζωής, όπως μια σημαντική αποτυχία, ο εξευτελισμός, η απόρριψη ή οι κρίσεις, μπορεί να πυροδοτήσουν συγκαλυμμένες ναρκισσιστικές συμπεριφορές, ιδίως σε άτομα που είναι ήδη επιρρεπή στον ναρκισσισμό. Αυτές οι δυσμενείς εμπειρίες μπορεί να αναγκάσουν το άτομο να υποχωρήσει σε ένα αμυντικό κέλυφος, όπου εξακολουθεί να διατηρεί την αίσθηση ανωτερότητάς του, αλλά την επιδεικνύει με πιο διακριτικούς, συγκεκαλυμμένους τρόπους.

Είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε ότι αυτές είναι πιθανές επιρροές, όχι συγκεκριμένες αιτίες, και συνήθως, είναι ένας συνδυασμός αυτών των παραγόντων που συμβάλλει στην ανάπτυξη του κρυφού ναρκισσισμού. Επιπλέον, η ερμηνεία και η κατανόηση αυτών των παραγόντων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Όπως συμβαίνει με κάθε ψυχολογική διαταραχή, η διάγνωση και η ερμηνεία πρέπει να προέρχονται από επαγγελματίες του χώρου.

 

Επιπτώσεις στις σχέσεις και στη συνολική λειτουργία

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, παρά τις λιγότερο εμφανείς εκδηλώσεις του σε σύγκριση με τον φανερό ναρκισσισμό, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις σχέσεις και τη συνολική λειτουργικότητα:

Σχέσεις: Στις σχέσεις, οι κρυφοί ναρκισσιστές μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, οδηγώντας σε τεταμένες και συχνά μη υγιείς δυναμικές. Τα άτομα αυτά μπορεί να παριστάνουν το θύμα ή τον μάρτυρα, χρησιμοποιώντας την ενοχή ως μορφή χειραγώγησης. Μπορεί επίσης να τρέφουν αισθήματα δικαιώματος, περιμένοντας από τους άλλους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, ενώ προσφέρουν ελάχιστα ως αντάλλαγμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντική συναισθηματική φόρτιση στους συντρόφους, τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους ή τους συναδέλφους, οδηγώντας σε συγκρούσεις, χωρισμούς ή ακόμη και στην πλήρη κατάρρευση των σχέσεων.

Εργασιακό περιβάλλον: Στην εργασία τους, οι συγκαλυμμένοι ναρκισσιστές μπορεί να υπονομεύουν τους συναδέλφους τους για να επιβεβαιώσουν τη θεωρούμενη ανωτερότητά τους. Η συνεχής ανάγκη τους για αναγνώριση μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια και διχόνοια μέσα σε μια ομάδα. Η ευαισθησία τους στην κριτική μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία να λάβουν ανατροφοδότηση, εμποδίζοντας την ανάπτυξη και τη μάθηση.

Ψυχική υγεία: Οι κρυφοί ναρκισσιστές μπορεί να παλεύουν με συναισθήματα κενού, ασημαντότητας και κατάθλιψης, δεδομένου του χάσματος μεταξύ της μεγαλοπρεπούς αυτοεικόνας τους και της αντιλαμβανόμενης πραγματικότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, διαταραχές της διάθεσης ή ακόμη και αυτοκτονικό ιδεασμό σε ακραίες περιπτώσεις.

Ικανοποίηση από τη ζωή: Επειδή η ευτυχία τους εξαρτάται συχνά από την επιβεβαίωση των άλλων, οι κρυφοί ναρκισσιστές μπορεί να δυσκολεύονται να βιώσουν πραγματική ικανοποίηση. Η ανάγκη τους για εξωτερική επιβεβαίωση μπορεί να δημιουργήσει μια επίμονη αίσθηση δυσαρέσκειας με τη ζωή τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις ατομικές συνθήκες και τη σοβαρότητα των ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, χωρίς επαγγελματική βοήθεια, αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να γίνουν επίμονες και διάχυτες, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής του ατόμου.

 

Διαχείριση Κρυφού ναρκισσισμού

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, λόγω της περίπλοκης και συχνά δυσδιάκριτης φύσης του, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τη διαχείρισή του. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που μπορεί να είναι χρήσιμες:

Ψυχοθεραπεία: Αυτή είναι η πρωταρχική προσέγγιση για τη διαχείριση οποιασδήποτε διαταραχής προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένου του κρυφού ναρκισσισμού. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική στο να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τις συμπεριφορές τους, να αναγνωρίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να μάθουν πιο υγιείς μηχανισμούς αντιμετώπισης.

Ομαδική θεραπεία: Η ομαδική θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και κατανόησης προς τις απόψεις των άλλων.

Οικογενειακή θεραπεία: Η συμμετοχή των μελών της οικογένειας μπορεί να τα βοηθήσει να κατανοήσουν την κατάσταση και να μάθουν υποστηρικτικές στρατηγικές. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τυχόν οικογενειακών δυναμικών που συμβάλλουν στη διαταραχή.

Πρακτικές αυτοφροντίδας: Η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και οι τεχνικές ενσυνειδητότητας μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην προαγωγή της συνολικής ψυχικής υγείας.

Θέσπιση ορίων: Αυτό είναι σημαντικό για όσους αλληλεπιδρούν με κρυφούς ναρκισσιστές. Τα σαφή όρια μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης και στην προστασία της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας: Εάν σχετίζεστε με έναν κρυφό ναρκισσιστή, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης.

 

Προκλήσεις στη θεραπεία

Η διαχείριση του κρυφού ναρκισσισμού θέτει μοναδικές προκλήσεις. Σε αντίθεση με τον φανερό ναρκισσισμό, όπου οι συμπεριφορές είναι ορατές και αναγνωρίζονται εύκολα, ο κρυφός ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και τη διαχείρισή του. Τα άτομα αυτά συχνά παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως παρεξηγημένο ή θυματοποιημένο, καλύπτοντας τις ναρκισσιστικές συμπεριφορές τους κάτω από ένα προσωπείο ανασφάλειας και ευαισθησίας.

Μια άλλη πρόκληση είναι η απροθυμία τους να αναζητήσουν θεραπεία. Οι κρυφοί ναρκισσιστές συχνά αρνούνται τη συμπεριφορά τους και μπορεί να αντιστέκονται στην ιδέα ότι χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να εκλάβουν την πρόταση για θεραπεία ως επίθεση ή κριτική, γεγονός που τους οδηγεί σε άμυνα. Ακόμα και όταν συμμετέχουν σε θεραπεία, τα βαθιά ριζωμένα συναισθήματα ανωτερότητάς τους μπορεί να τους οδηγήσουν στο να αντιμετωπίζουν τον θεραπευτή με περιφρόνηση ή δυσπιστία, δυσχεραίνοντας τη θεραπευτική διαδικασία.

Επιπλέον, η αυτοσκοπική και αυτοαναστοχαστική φύση της θεραπείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα τρομακτική για τους κρυφούς ναρκισσιστές. Η αντιπαράθεση και η αναγνώριση των προτύπων συμπεριφοράς τους μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ντροπής ή ευαλωτότητας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τη θεραπευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η θεραπεία με κρυφούς ναρκισσιστές απαιτεί σημαντικές δεξιότητες και υπομονή από τον θεραπευτή, που συχνά συνεπάγονται μακροχρόνια δέσμευση για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Ο Κρυφός ναρκισσισμός, αν και δεν αποτελεί επίσημο υπότυπο στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM), έχει πλούσια ιστορία στην ψυχολογική βιβλιογραφία, με την έννοια να χρονολογείται από το έργο του Σίγκμουντ Φρόιντ. Ο Φρόιντ έθεσε τα θεμέλια για την κατανόηση του ναρκισσισμού, αλλά ήταν μεταγενέστεροι θεωρητικοί όπως ο Ότο Κέρνμπεργκ και ο Χάιντς Κόχουτ που επεξεργάστηκαν περαιτέρω την έννοια και ανέδειξαν την παρουσία φανερών και κρυφών εκδηλώσεων.

Ο Kernberg, ειδικότερα, προώθησε την κατανόηση του ναρκισσισμού κάνοντας διάκριση μεταξύ του φανερού, μεγαλοπρεπούς τύπου και ενός πιο συγκαλυμμένου, ευάλωτου τύπου. Ο Heinz Kohut συνέβαλε επίσης σημαντικά στην κατανόηση των δομών της ναρκισσιστικής προσωπικότητας, ιδίως του συγκαλυμμένου τύπου, με την ανάπτυξη της ψυχολογίας του εαυτού.

Πιο πρόσφατα, η έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η άνοδος της κουλτούρας των “selfie” οδήγησαν σε αυξημένο ενδιαφέρον και έκθεση σε ναρκισσιστικές συμπεριφορές. Αυτό ενθάρρυνε περισσότερες έρευνες σχετικά με τις αποχρώσεις του ναρκισσισμού και των διαφόρων υποτύπων του, συμπεριλαμβανομένου του κρυφού ναρκισσισμού.

Ειδικότερα, κλινικοί ιατροί και ερευνητές όπως η Dr. Ramani Durvasula έχουν συμβάλει σημαντικά στον τομέα επεκτείνοντας τους υπότυπους του ναρκισσισμού και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτή τη διαταραχή.

Οι μελλοντικές προοπτικές σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν μια πιο λεπτομερή κατανόηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης γενετικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στον κρυφό ναρκισσισμό. Ελπίζουμε ότι με την αυξημένη αναγνώριση και κατανόηση θα αναπτυχθούν καλύτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, διευκολύνοντας τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τα άτομα με στοιχεία κρυφού ναρκισσισμού.

 

Κρυφός Ναρκισσισμός: Χαρακτηριστικά & Διαχείριση
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Pincus AL, Lukowitsky MR. Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6:421-46.

Fang X, Zhang K, Chen J, Chen M, Wang Y, Zhong J. The Effects of Covert Narcissism on Chinese College Students Cyberbullying: The Mediation of Hostile Attribution Bias and the Moderation of Self-Control. Psychol Res Behav Manag . 2023 Jun 27;16:2353-2366.

Loeffler LAK, Huebben AK, Radke S, Habel U, Derntl B. The Association Between Vulnerable/Grandiose Narcissism and Emotion Regulation. Front Psychol . 2020 Oct 15;11:519330.

Kaufman SB, Weiss B, Miller JD, Campbell WK. Clinical Correlates of Vulnerable and Grandiose Narcissism: A Personality Perspective. J Pers Disord . 2020 Feb;34(1):107-130.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Pincus AL, Lukowitsky MR. Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6:421-46.

Fang X, Zhang K, Chen J, Chen M, Wang Y, Zhong J. The Effects of Covert Narcissism on Chinese College Students Cyberbullying: The Mediation of Hostile Attribution Bias and the Moderation of Self-Control. Psychol Res Behav Manag . 2023 Jun 27;16:2353-2366.

Loeffler LAK, Huebben AK, Radke S, Habel U, Derntl B. The Association Between Vulnerable/Grandiose Narcissism and Emotion Regulation. Front Psychol . 2020 Oct 15;11:519330.

Kaufman SB, Weiss B, Miller JD, Campbell WK. Clinical Correlates of Vulnerable and Grandiose Narcissism: A Personality Perspective. J Pers Disord . 2020 Feb;34(1):107-130.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός