Σύνδεση/Εγγραφή

Παραληρητική Διαταραχή

Τι είναι η Παραληρητική Διαταραχή;

Η Παραληρητική Διαταραχή, συνώνυμη με τον ευρύτερα χρησιμοποιούμενο όρο “παρανοειδής ψύχωση” είναι ένας τύπος ψυχικής διαταραχής κατά την οποία το άτομο δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι πραγματικό και τι φανταστικό. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι η παρουσία παραληρητικών ιδεών, οι οποίες είναι ακλόνητες πεποιθήσεις για κάτι αναληθές ή μη βασισμένο στην πραγματικότητα.

Τα άτομα με παραληρητική διαταραχή γενικά βιώνουν μη-αλλόκοτες ψευδαισθήσεις, οι οποίες αφορούν σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν στην πραγματική ζωή, όπως το να τους παρακολουθούν, να τους δηλητηριάζουν, να τους εξαπατούν, να συνωμοτούν εναντίον τους ή να τους αγαπούν από απόσταση. Αυτές οι παραληρητικές ιδέες συνήθως περιλαμβάνουν παρερμηνεία των αντιλήψεων ή των εμπειριών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι καταστάσεις είτε δεν είναι καθόλου αληθινές είτε είναι υπερβολικές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραληρητική διαταραχή διαφέρει από καταστάσεις όπως η σχιζοφρένεια και η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, όπου υφίστανται ψευδαισθήσεις (βλέπουν ή ακούνε πράγματα που δεν υπάρχουν) και πιο σοβαρή αποδιοργάνωση της διαδικασίας σκέψης και της λειτουργίας. Τα άτομα με παραληρητική διαταραχή είναι συχνά σε θέση να λειτουργούν αρκετά καλά και μπορεί να μην παρουσιάζουν περίεργη ή παράξενη συμπεριφορά εκτός της παραληρητικής τους ιδέας.

 

Τύποι Παραληρηματικής Διαταραχής

Η παραληρητική διαταραχή κατηγοριοποιείται σε υποτύπους με βάση το κυρίαρχο θέμα των παραληρητικών ιδεών. Ακολουθούν οι κύριοι τύποι:

 • Ερωτομανιακός: Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι κάποιος, συνήθως ανώτερης θέσης, είναι ερωτευμένος με το άτομο.
 • Μεγαλειώδης: Στη μεγαλειώδη παραληρητική διαταραχή, το άτομο έχει μια υπερβολικά διογκωμένη αίσθηση της αξίας, της δύναμης, της γνώσης ή της ταυτότητας.
 • Ζηλοτυπικός: Αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι ο ερωτικός σύντροφος του ατόμου είναι άπιστος.
 • Διωκτικός: Τα άτομα με αυτόν τον τύπο παραληρητικής διαταραχής πιστεύουν ότι οι ίδιοι (ή κάποιος κοντινός τους άνθρωπος) υφίσταται κακομεταχείριση ή ότι κάποιος τους κατασκοπεύει ή σχεδιάζει να τους βλάψει.
 • Σωματικός: Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει ψευδαισθήσεις ότι το άτομο έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα ή ιατρικό πρόβλημα.
 • Μικτός: Αυτός ο τύπος διαγιγνώσκεται όταν δεν επικρατεί κάποιο παραληρητικό θέμα.
 • Απροσδιόριστος: Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται όταν το κυρίαρχο παραληρητικό θέμα δεν ταιριάζει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές οι κατηγορίες δεν είναι άκαμπτες – τα άτομα μπορεί να βιώνουν παραληρητικές ιδέες που εμπίπτουν σε πολλαπλές κατηγορίες ή οι εμπειρίες τους μπορεί να μην εντάσσονται με ακρίβεια σε μία κατηγορία. Η κατηγοριοποίηση είναι περισσότερο ένα εργαλείο για τη διάγνωση και τον προγραμματισμό της θεραπείας παρά μια ακριβής περιγραφή της εμπειρίας ενός ατόμου.

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Παραληρητικής Διαταραχής

Η διάγνωση της παραληρητικής διαταραχής, σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Παρουσία μιας ή περισσότερων παραληρητικών ιδεών με διάρκεια 1 μήνα ή περισσότερο.
 • Τα κριτήρια δεν πληρούνται ποτέ για τη σχιζοφρένεια. Εάν υπάρχουν ψευδαισθήσεις, αυτές δεν είναι εμφανείς και σχετίζονται με το παραληρηματικό θέμα. Τυχόν μανιακά ή μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί ήταν σύντομα σε σχέση με τη διάρκεια των παραληρηματικών περιόδων.
 • Πέρα από τις επιπτώσεις της/των παραληρητικών ιδεών ή των προεκτάσεών τους, η λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά και η συμπεριφορά δεν είναι εμφανώς παράξενη ή αλλόκοτη.
 • Εάν έχουν εμφανιστεί μανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια, αυτά ήταν σύντομα σε σχέση με τη διάρκεια των παραληρηματικών περιόδων.
 • Η διαταραχή δεν αποδίδεται στις φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας (π.χ. ναρκωτικών ουσιών κατάχρησης, φαρμάκων) ή άλλης ιατρικής κατάστασης και δεν εξηγείται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή, όπως η Δυσμορφική Διαταραχή του Σώματος ή η Ψυχαναγκαστική Διαταραχή.

 

Πώς επιδρά η Παραληρητική Διαταραχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή;

Ο αντίκτυπος της παραληρηματικής διαταραχής στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή ενός ατόμου μπορεί να είναι σημαντικός και συχνά σχετίζεται άμεσα με τη φύση και το θέμα των παραληρητικών ιδεών του ατόμου.

Σκέψεις: Το βασικό χαρακτηριστικό της παραληρητικής διαταραχής είναι η παρουσία μιας ή περισσότερων σταθερά εδραιωμένων ψευδών πεποιθήσεων. Οι πεποιθήσεις αυτές επιμένουν παρά τις αποδείξεις για το αντίθετο. Τέτοιες παραληρητικές ιδέες μπορούν να καταναλώσουν τη σκέψη του ατόμου και να το δυσκολέψουν να δεχτεί οποιαδήποτε μορφή συλλογισμού που έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις του.

Συναισθήματα: Τα συναισθήματα που βιώνουν τα άτομα με παραληρητική διαταραχή συνήθως σχετίζονται άμεσα με τις ψευδαισθήσεις τους. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο έχει διωκτικό παραλήρημα (πιστεύει ότι συνωμοτούν εναντίον του ή ότι του κάνουν κακό), μπορεί να ζει σε συνεχή φόβο και καχυποψία. Αν έχει παραλήρημα μεγαλείου (πιστεύει ότι έχει εξαιρετικές ικανότητες, πλούτο ή φήμη), μπορεί να αισθάνεται ανίκητος ή ανώτερος από τους άλλους.

Καθημερινή ζωή: Ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή εξαρτάται από τη φύση των παραληρητικών ιδεών. Τα άτομα μπορεί να απομονωθούν από τους άλλους λόγω των πεποιθήσεών τους, οδηγώντας σε τεταμένες σχέσεις. Η εργασιακή τους απόδοση μπορεί να μειωθεί, ιδίως αν οι παραισθήσεις τους παρεμβαίνουν στις ευθύνες τους. Μπορεί επίσης να εμπλακούν σε ασυνήθιστες ή επικίνδυνες συμπεριφορές ως απάντηση στις παραληρητικές ιδέες τους. Για παράδειγμα, κάποιος με διωκτικό παραλήρημα μπορεί να αλλάζει συχνά δουλειά ή κατοικία για να αποφύγει την αντιληπτή καταδίωξη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις των παραληρητικών ιδεών, τα άτομα με παραληρητική διαταραχή μπορούν συχνά να λειτουργούν αρκετά φυσιολογικά. Μπορεί να μην επιδεικνύουν καμία εμφανώς παράξενη συμπεριφορά και η εμφάνισή τους μπορεί να είναι αρκετά συνηθισμένη. Αυτό μερικές φορές καθιστά δύσκολη την αναγνώριση και τη διάγνωση της διαταραχής.

 

Παράγοντες Κινδύνου της Παραληρητικής Διαταραχής

 • Γενετική: άτομα με οικογενειακό ιστορικό παραληρηματικής διαταραχής ή άλλων ψυχωτικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια μπορεί να είναι πιο επιρρεπή.
 • Στρες: Το έντονο στρες μπορεί δυνητικά να πυροδοτήσει την παραληρητική διαταραχή ή να την επιδεινώσει σε άτομα με προδιάθεση.
 • Προσωπικότητα: Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως το να είναι κανείς πιο απομονωμένος ή καχύποπτος, θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της διαταραχής.
 • Ηλικία: Παρόλο που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, η παραληρητική διαταραχή εμφανίζεται συνήθως για πρώτη φορά στη μέση έως τα τέλη της ζωής.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Παραληρητικής Διαταραχής

Η πρόληψη της παραληρηματικής διαταραχής μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή η ακριβής αιτία δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, ακολουθούν ορισμένες γενικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες:

 • Έγκαιρη θεραπεία: Αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια με την πρώτη ένδειξη των συμπτωμάτων για να αποτρέψετε την επιδείνωση της παραληρητικής διαταραχής.
 • Διαχείριση του άγχους: Η αποτελεσματική διαχείριση του στρες μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης της διαταραχής ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως ο διαλογισμός, η άσκηση και οι τεχνικές χαλάρωσης.
 • Τακτική θεραπεία: Η τακτική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ευεργετική για τον εντοπισμό πρώιμων σημείων της παραληρητικής διαταραχής και τη διαχείριση των συμπτωμάτων της.
 • Υγιεινός τρόπος ζωής: Διατηρήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και επαρκή ύπνο.
 • Αποφυγή ναρκωτικών και αλκοόλ: Η κατάχρηση ουσιών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης παραληρηματικής διαταραχής ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Ενώ αυτές οι στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου, δεν εγγυώνται την πρόληψη. Η παραληρητική διαταραχή είναι μια σύνθετη διαταραχή της ψυχικής υγείας που απαιτεί επαγγελματική παρέμβαση και θεραπεία.

 

Τρέχουσες Επιλογές θεραπείας

Η θεραπεία της παραληρητικής διαταραχής συχνά περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, η θεραπεία αυτής της διαταραχής μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή τα άτομα συχνά έχουν περιορισμένη εικόνα της κατάστασής τους και μπορεί να αντιστέκονται στη θεραπεία.

 • Αντιψυχωσικά φάρμακα: Αυτά αποτελούν συχνά την πρώτη γραμμή θεραπείας για την παραληρητική διαταραχή. Μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη των υποτροπών. Η επιλογή συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής εξαρτάται από τα συμπτώματα του ατόμου, την παρουσία τυχόν συνοδών παθήσεων και τη συνολική κατάσταση της υγείας του.
 • Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και να αλλάζουν μοτίβα σκέψης και συμπεριφορές που οδηγούν σε ενοχλητικά συναισθήματα. Η θεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειριστούν το άγχος και να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της καθημερινής τους ζωής.
 • Οικογενειακή θεραπεία: Επειδή τα μέλη της οικογένειας συχνά αποτελούν πρωταρχική πηγή υποστήριξης, η συμμετοχή τους στη θεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη. Μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη θεραπεία και να παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
 • Ομαδική θεραπεία: Η ανταλλαγή εμπειριών και στρατηγικών αντιμετώπισης με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις μπορεί επίσης να είναι ευεργετική.

 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ποικίλλει, καθώς κάθε άτομο ανταποκρίνεται διαφορετικά. Μπορεί να αποτελέσει πρόκληση επειδή τα άτομα με παραληρητική διαταραχή συχνά δεν πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα που απαιτεί θεραπεία. Με ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης και συνεχή θεραπεία, τα άτομα με παραληρητική διαταραχή μπορούν συχνά να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και να ζήσουν μια φυσιολογική, παραγωγική ζωή. Ωστόσο, χωρίς θεραπεία, η διαταραχή τείνει να είναι χρόνια, αν και ορισμένα άτομα μπορεί να βιώσουν περιόδους μερικής ή πλήρους ύφεσης.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η εκδήλωση και η αντιμετώπιση της παραληρητικής διαταραχής μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο:

Ηλικία: Η παραληρητική διαταραχή αρχίζει συνήθως στα μέσα ή στα τέλη της ενήλικης ζωής και σπάνια εμφανίζεται σε νεότερα άτομα. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να έχουν πιο σταθερές παραληρητικές ιδέες και αυτές μπορεί να σχετίζονται με θέματα που αφορούν στο στάδιο της ζωής τους.

Φύλο: Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι εξίσου πιθανό να αναπτύξουν παραληρητική διαταραχή. Ωστόσο, τα θέματα των παραληρητικών ιδεών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των δύο φύλων. Για παράδειγμα, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν διωκτικό παραλήρημα, ενώ οι γυναίκες μπορεί να εμφανίζουν ζηλοτυπικό ή ερωτομανιακό παραλήρημα (η πεποίθηση ότι κάποιος, συνήθως ανώτερης κοινωνικής θέσης, είναι ερωτευμένος μαζί τους).

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Πολιτιστικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των παραληρητικών ιδεών. Για παράδειγμα, οι θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις που είναι κοινές σε ορισμένους πολιτισμούς μπορεί να παρερμηνευθούν ως παραληρητικές ιδέες από κάποιον που προέρχεται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ομοίως, οι πολιτισμικές πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία, την ασθένεια και την υγειονομική περίθαλψη μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν τα συμπτώματά τους, αναζητούν βοήθεια και τηρούν τη θεραπεία. Είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να είναι πολιτισμικά ικανοί και ευαίσθητοι σε αυτές τις διαφοροποιήσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το πολιτισμικό και κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με τις ψυχικές διαταραχές μπορεί να επηρεάσει την προθυμία των ατόμων να αναζητήσουν βοήθεια και να συμμετάσχουν στη θεραπεία. Σε ορισμένες κουλτούρες, τα ζητήματα ψυχικής υγείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα στιγματισμένα, δημιουργώντας εμπόδια στην πρόσβαση στην απαραίτητη φροντίδα. Επομένως, οι πολιτισμικά προσαρμοσμένες παρεμβάσεις μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Περιορισμένη επίγνωση: Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραληρητικής διαταραχής είναι η σταθερή πεποίθηση στις αυταπάτες του ατόμου, παρά τα αντίθετα στοιχεία. Αυτή η περιορισμένη αντίληψη μπορεί να καταστήσει δύσκολο για τα άτομα να αναγνωρίσουν την ανάγκη τους για θεραπεία, οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση και παρέμβαση.

Κοινωνική απομόνωση: Τα άτομα με παραληρητική διαταραχή μπορεί να απομακρυνθούν από τους άλλους λόγω των φόβων ή των υποψιών τους, οδηγώντας σε απομόνωση και μοναξιά.

Διαπροσωπικές σχέσεις: Οι παραληρηματικές πεποιθήσεις μπορεί να επιβαρύνουν τις σχέσεις με τους φίλους και την οικογένεια. Οι επίμονες ψευδείς πεποιθήσεις του ατόμου μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.

Λειτουργικότητα: Ενώ ορισμένα άτομα με παραληρητική διαταραχή μπορούν να διατηρήσουν τη φυσιολογική τους λειτουργικότητα, άλλα μπορεί να διαπιστώσουν ότι επηρεάζονται οι καθημερινές τους δραστηριότητες ή η εργασιακή τους απόδοση, ιδίως εάν οι παραληρητικές τους ιδέες παρεμβαίνουν στα καθήκοντα ή τις ευθύνες τους.

 

Στρατηγικές υποστήριξης:

Ψυχοεκπαίδευση: Η εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειάς του σχετικά με την παραληρητική διαταραχή μπορεί να είναι ευεργετική. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη φύση της διαταραχής, τη θεραπεία της και τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεών της.

Επαγγελματική βοήθεια: Ενθαρρύνετε το άτομο να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια και να τηρήσει το συνταγογραφούμενο σχέδιο θεραπείας.

Ομάδες υποστήριξης: Η σύνδεση με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα μπορεί να προσφέρει παρηγοριά, να μειώσει το αίσθημα απομόνωσης και να παράσχει πρακτικές συμβουλές.

Προσαρμογή: Αντί να αντιμετωπίζουν άμεσα τις παραληρηματικές πεποιθήσεις, οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειας μπορούν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να παρακάμψουν τις πεποιθήσεις όταν αλληλεπιδρούν με το άτομο.

Αυτοφροντίδα: Ενθαρρύνετε το άτομο να συμμετέχει σε πρακτικές αυτοφροντίδας, όπως η τακτική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και οι πρακτικές διαχείρισης του άγχους.

Να θυμάστε ότι η υποστήριξη ενός ατόμου με παραληρητική διαταραχή μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, αλλά η υπομονή, η ενσυναίσθηση και η διατήρηση μιας μη επικριτικής στάσης μπορούν να επιφέρουν σημαντική διαφορά.

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Η παραληρητική διαταραχή, έχει αναγνωριστεί στην ψυχιατρική βιβλιογραφία εδώ και αιώνες. Ο επίσημος ορισμός και τα διαγνωστικά κριτήρια εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, στις προηγούμενες εκδόσεις του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM), η έμφαση δινόταν στη μη-αλλόκοτη φύση των παραληρητικών ιδεών. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έκδοση, το DSM-5, αφαίρεσε αυτό το κριτήριο, διευρύνοντας το πεδίο των πιθανών διαγνώσεων. Επίσης, παλαιότερα ταξινομούνταν στις ψυχωτικές διαταραχές, αλλά οι πιο πρόσφατες εκδόσεις έχουν ορίσει μια ειδική κατηγορία γι’ αυτήν.

Μελλοντικές προοπτικές: Η κατανόηση και η θεραπεία της παραληρηματικής διαταραχής αναμένεται να προχωρήσει με τη συνεχιζόμενη έρευνα. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να επικεντρωθεί η μελλοντική έρευνα:

Κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών: Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποκαλυφθούν οι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της παραληρηματικής διαταραχής. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών στόχων για στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης.

Βελτίωση των διαγνωστικών διαδικασιών: Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση σχετικά με τη βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων για την παραληρητική διαταραχή, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της και να διαφοροποιηθεί σαφέστερα από άλλες διαταραχές.

Ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών: Οι τρέχουσες θεραπείες έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα λόγω παραγόντων όπως η ελλιπής διορατικότητα και η αντίσταση στη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει ανάγκη έρευνας για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και εξατομικευμένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων ψυχολογικών θεραπειών και νέων φαρμακολογικών προσεγγίσεων.

Στρατηγικές πρόληψης: Με την κατανόηση των παραγόντων κινδύνου και των πρώιμων ενδείξεων, ίσως καταστεί δυνατή η ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη της εμφάνισης ή της επιδείνωσης της παραληρηματικής διαταραχής.

Με την πρόοδο στη νευροαπεικόνιση, τη γονιδιωματική και τις ψυχολογικές επιστήμες, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση και καλύτερη διαχείριση της παραληρηματικής διαταραχής στο μέλλον.

Παραληρητική Διαταραχή: Τι είναι & πως Αντιμετωπίζεται
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Treatments for Delusional Disorder. Treatments for Delusional Disorder. Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Schizophr Bull. 2015 Sep;41(5):1010-2.

González-Rodríguez A, Seeman MV. Differences between delusional disorder and schizophrenia: A mini narrative review. World J Psychiatry. 2022 May 19;12(5):683-692.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Treatments for Delusional Disorder. Treatments for Delusional Disorder. Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Schizophr Bull. 2015 Sep;41(5):1010-2.

González-Rodríguez A, Seeman MV. Differences between delusional disorder and schizophrenia: A mini narrative review. World J Psychiatry. 2022 May 19;12(5):683-692.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός