Σύνδεση/Εγγραφή

Διαταραχές Προσωπικότητας

Τι είναι η Διαταραχή Προσωπικότητας;

Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι μια ομάδα διαταραχών ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζονται από μόνιμα πρότυπα συμπεριφοράς, νόησης και εσωτερικής εμπειρίας που αποκλίνουν σημαντικά από τις προσδοκίες της κουλτούρας του ατόμου. Αυτά τα πρότυπα είναι άκαμπτα και διαδεδομένα σε πολλές προσωπικές και κοινωνικές καταστάσεις, οδηγώντας σε σημαντική δυσφορία ή έκπτωση σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.

Αυτά τα μόνιμα πρότυπα δεν εξηγούνται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή, ούτε οφείλονται στις άμεσες φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας (π.χ. κατάχρηση ναρκωτικών, φαρμακευτική αγωγή) ή μιας ιατρικής κατάστασης (π.χ. τραύμα στο κεφάλι). Η έναρξη των μοτίβων μπορεί συνήθως να εντοπιστεί στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή.

Υπάρχουν δέκα συγκεκριμένοι τύποι διαταραχών προσωπικότητας, όπως ταξινομούνται από το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), και αυτοί ομαδοποιούνται σε τρεις ομάδες:

  • Ομάδα Α (Παράξενες ή εκκεντρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων της παρανοειδούς, σχιζοειδούς και σχιζότυπης διαταραχής προσωπικότητας),
  • Ομάδα Β (δραματικές, συναισθηματικές ή ασταθείς διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων της αντικοινωνικής, οριακής, ιστριονικής και ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας) και
  • Ομάδα Γ (αγχώδεις ή φοβικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων της αποφευκτικής, εξαρτητικής και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας).

 

Διαγνωστικά κριτήρια για τις διαταραχές προσωπικότητας

Το DSM-5 έχει ένα γενικό κριτήριο για τη διάγνωση των διαταραχών προσωπικότητας και συγκεκριμένα κριτήρια για τη διάγνωση κάθε τύπου διαταραχής προσωπικότητας. Ακολουθούν τα γενικά διαγνωστικά κριτήρια για τις διαταραχές προσωπικότητας σύμφωνα με το DSM-5:

Διαρκές μοτίβο εσωτερικής εμπειρίας και συμπεριφοράς που αποκλίνει σημαντικά από τις προσδοκίες της κουλτούρας του ατόμου, σε δύο (ή περισσότερους) από τους ακόλουθους τομείς:

  • νόηση (δηλ. τρόποι αντίληψης και ερμηνείας του εαυτού, των άλλων ανθρώπων και των γεγονότων),
  • συναισθηματικότητα (δηλ. το εύρος, η ένταση, η αστάθεια και η καταλληλότητα της συναισθηματικής αντίδρασης),
  • διαπροσωπική λειτουργικότητα
  • έλεγχος των παρορμήσεων

 

Το μόνιμο πρότυπο είναι άκαμπτο και διάχυτο σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών και κοινωνικών καταστάσεων.

Το διαρκές πρότυπο οδηγεί σε κλινικά σημαντική δυσφορία ή έκπτωση σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.

Το μοτίβο είναι σταθερό και μακράς διάρκειας και η εμφάνισή του μπορεί να εντοπιστεί τουλάχιστον στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενήλικη ζωή.

Το μόνιμο πρότυπο δεν εξηγείται καλύτερα ως εκδήλωση ή συνέπεια άλλης ψυχικής διαταραχής.

Το μόνιμο πρότυπο δεν μπορεί να αποδοθεί στις φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας ή μιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

Σημειώστε ότι κάθε συγκεκριμένος τύπος διαταραχής προσωπικότητας θα έχει πρόσθετα, μοναδικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Τα άτομα με διαταραχές προσωπικότητας έχουν συχνά άκαμπτα και ανθυγιεινά πρότυπα σκέψης, λειτουργικότητας και συμπεριφοράς. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα και περιορισμούς στις σχέσεις, τις κοινωνικές συναναστροφές, την εργασία και το σχολείο.

Όσον αφορά στις σκέψεις, τα άτομα αυτά μπορεί να δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να συσχετίσουν καταστάσεις και ανθρώπους. Για παράδειγμα, κάποιος με παρανοειδή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να μην εμπιστεύεται τους άλλους και να είναι καχύποπτος για τα κίνητρά τους, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να έχουν μια διογκωμένη αίσθηση αυτοεκτίμησης και να στερούνται ενσυναίσθησης για τους άλλους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Συναισθηματικά, οι διαταραχές προσωπικότητας μπορεί να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις της διάθεσης, θυμό, άγχος και κατάθλιψη. Για παράδειγμα, κάποιος με οριακή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να βιώνει εντονότατη συναισθηματική αστάθεια, παλεύοντας με έντονες εξάρσεις θυμού, κατάθλιψης ή άγχους που μπορεί να διαρκέσουν από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες.

Στην καθημερινή ζωή, αυτά τα διαστρεβλωμένα μοτίβα σκέψης και οι συναισθηματικές εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε δυσπροσαρμοστικούς μηχανισμούς και συμπεριφορές αντιμετώπισης, δυσκολία στη διατήρηση σχέσεων και προκλήσεις στη διαχείριση καθημερινών καθηκόντων. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιπλοκές, όπως απώλεια εργασίας, διαζύγιο, κοινωνική απομόνωση και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άλλων ψυχικών και σωματικών διαταραχών υγείας.

 

Παράγοντες Κινδύνου και Στρατηγικές Πρόληψης

Παράγοντες κινδύνου:

Οικογενειακό ιστορικό: Ατομα με οικογενειακό ιστορικό διαταραχών προσωπικότητας ή άλλων διαταραχών ψυχικής υγείας διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Παιδικές τραυματικές εμπειρίες: Τα άτομα που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα ή κακοποίηση (σωματική, συναισθηματική, λεκτική ή σεξουαλική) κατά την παιδική ηλικία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Διαφοροποιήσεις στη χημεία και τη δομή του εγκεφάλου: Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι ορισμένες ανωμαλίες στον εγκέφαλο μπορεί να συνδέονται με διαταραχές της προσωπικότητας. Αυτό περιλαμβάνει διαφορές στα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τα γεγονότα.

Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες: Ορισμένες πολιτισμικές και κοινωνικές πιέσεις ή εμπειρίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών προσωπικότητας.

Στρατηγικές πρόληψης:

Έγκαιρη παρέμβαση στο σπίτι ή στο σχολείο: Η αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς και των συναισθημάτων στα παιδιά από νωρίς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχής προσωπικότητας.

Ψυχοθεραπεία: Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να συνειδητοποιήσει καλύτερα την κατάστασή του και να αποκτήσει αρτιότερες δεξιότητες αντιμετώπισης, μειώνοντας τον κίνδυνο επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Θεραπεία συννοσηροτήτων: Η αντιμετώπιση σχετιζόμενων καταστάσεων, όπως η κατάχρηση ουσιών ή η κατάθλιψη, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης ή της επιδείνωσης μιας διαταραχής προσωπικότητας.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας και υγιών στρατηγικών αντιμετώπισης: Αυτή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης διαταραχών προσωπικότητας, ιδίως σε άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ αυτές οι στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου και στη διαχείριση των συμπτωμάτων, μπορεί να μην αποτρέψουν όλες τις περιπτώσεις διαταραχών προσωπικότητας. Αυτό οφείλεται στην πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, περιβαλλοντικών και νευρολογικών παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές τις διαταραχές.

 

Επιλογές θεραπείας και αποτελεσματικότητα

Οι θεραπευτικές επιλογές για τις διαταραχές προσωπικότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της διαταραχής προσωπικότητας, την προθυμία του ατόμου να ζητήσει βοήθεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Ψυχοθεραπεία: Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας για τις διαταραχές προσωπικότητας. Μπορεί να περιλαμβάνει γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), η οποία βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν και να αλλάξουν τα πρότυπα πεποιθήσεων που οδηγούν σε προβληματικές συμπεριφορές και σκέψεις. Η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (DBT), μια μορφή CBT, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τα άτομα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας.
  • Φαρμακευτική αγωγή: Παρόλο που δεν υπάρχουν φάρμακα ειδικά εγκεκριμένα για τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας, διάφορα είδη ψυχιατρικών φαρμάκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων ή συνοδών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αντικαταθλιπτικά, σταθεροποιητές της διάθεσης, αντιψυχωσικά ή αγχολυτικά φάρμακα.
  • Ομαδική θεραπεία: Αυτή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να συνδεθούν καλύτερα με άλλους και να νιώσουν μεγαλύτερη υποστήριξη και κατανόηση.

 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ατόμων λόγω των μοναδικών προκλήσεων και χαρακτηριστικών των διαφόρων διαταραχών προσωπικότητας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία συχνά απαιτεί χρόνο και υπομονή. Ορισμένα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση με το χρόνο και τη θεραπεία, ενώ άλλα μπορεί να συνεχίσουν να παλεύουν με τα συμπτώματα, αλλά να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι πριν από τη θεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η τακτική παρακολούθηση και η υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη θεραπεία.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η εκδήλωση και η εμπειρία των διαταραχών προσωπικότητας μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την ηλικία, το φύλο και τους πολιτιστικούς παράγοντες.

Ηλικία: Ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας τείνουν να εμφανίζονται στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της ενήλικης ζωής, όπως η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας, ενώ άλλες μπορεί να μην γίνουν εμφανείς παρά μόνο αργότερα στη ζωή. Καθώς τα άτομα μεγαλώνουν, τα εμφανή συμπτώματα ορισμένων διαταραχών προσωπικότητας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η ηλικία μπορεί επίσης να παρουσιάσει πρόσθετες προκλήσεις, ιδίως εάν η διαταραχή προσωπικότητας παραμένει χωρίς θεραπεία. Οι ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν καθιερωμένα πρότυπα συμπεριφοράς που είναι δύσκολο να αλλάξουν, και μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν πρόσθετους στρεσογόνους παράγοντες της ζωής τους, όπως προβλήματα υγείας ή απώλεια αγαπημένων προσώπων.

Φύλο: Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στα ποσοστά επικράτησης ορισμένων διαταραχών προσωπικότητας. Για παράδειγμα, η οριακή διαταραχή προσωπικότητας διαγιγνώσκεται συχνότερα στις γυναίκες, ενώ η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι συχνότερη στους άνδρες. Ωστόσο, οι τάσεις αυτές μπορεί επίσης να αντανακλούν κοινωνικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις στη διάγνωση και την αντίληψη των διαταραχών προσωπικότητας.

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ερμηνεία των συμπεριφορών που θεωρούνται μέρος μιας διαταραχής προσωπικότητας. Για παράδειγμα, τα πολιτισμικά πρότυπα μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη του τι συνιστά “φυσιολογική” έναντι της “μη φυσιολογικής” συμπεριφοράς, γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τη διάγνωση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να λαμβάνουν υπόψη τους το πολιτισμικό πλαίσιο κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας, ώστε να αποφεύγεται η πολιτισμική προκατάληψη και να διασφαλίζεται ότι η θεραπεία είναι πολιτισμικά ευαίσθητη και κατάλληλη. Για παράδειγμα, σε πολιτισμούς όπου η ομαδική αρμονία αποτιμάται ιδιαίτερα, τα χαρακτηριστικά μιας διαταραχής όπως η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να θεωρηθούν ιδιαίτερα ανησυχητικά και να στιγματιστούν, ενώ σε άλλους πολιτισμούς, τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να μη θεωρούνται προβληματικά.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Τα άτομα με διαταραχή προσωπικότητας αντιμετωπίζουν συχνά πολλές προκλήσεις, οι οποίες μπορεί να επιδεινωθούν από την παρερμηνεία ή το στίγμα της ευρύτερης κοινότητας.

Η κατανόηση και η αποδοχή από την οικογένεια και τους φίλους μπορεί να είναι το κλειδί για την υποστήριξη ενός ατόμου με διαταραχή προσωπικότητας. Ωστόσο, επειδή οι διαταραχές προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις σχέσεις με σημαντικούς τρόπους, μπορεί να προκαλέσουν ένταση στις οικογένειες και τις φιλίες.

Οι παρεξηγήσεις σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας μπορεί να οδηγήσουν σε στιγματισμό, επιδεινώνοντας περαιτέρω την απομόνωση και την δυσφορία. Τα άτομα με διαταραχές προσωπικότητας μπορεί επίσης να παλεύουν με τον αυτοστιγματισμό, νιώθοντας ντροπή ή αμηχανία για τη διάγνωσή τους.

Η πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση. Τα άτομα με διαταραχές προσωπικότητας μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων, οικονομικών δυσκολιών ή περιορισμένης πρόσβασης σε επαγγελματίες με εμπειρία στη θεραπεία αυτών των καταστάσεων.

Η υποστήριξη μπορεί να προέλθει από πολλαπλές πηγές, όπως:

Οικογένεια και φίλοι: Τα κοντινά πρόσωπα του ατόμου μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και κατανόησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ψυχοεκπαίδευση σχετικά με τη διαταραχή, την παρακολούθηση θεραπευτικών συνεδριών με το άτομο, ή απλά να είναι εκεί για να το ακούσουν και να το εμψυχώσουν.

Επαγγελματική υποστήριξη: Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να παρέχουν θεραπεία και καθοδήγηση, βοηθώντας το άτομο να διαχειριστεί τα συμπτώματα και να πλοηγηθεί στις σχέσεις και την καθημερινή ζωή.

Ομάδες υποστήριξης: Η σύνδεση με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις μπορεί να προσφέρει παρηγοριά, να μειώσει το αίσθημα απομόνωσης και να προσφέρει πρακτικές συμβουλές. Αυτό μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Ιστορικά, οι διαταραχές προσωπικότητας ήταν από τους πιο παρεξηγημένους και στιγματισμένους τομείς της ψυχικής υγείας. Συχνά θεωρούνταν μόνιμες και μη θεραπεύσιμες, με αποτέλεσμα να μην δίνεται έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή στην κατανόηση και την προσέγγισή τους.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι διαταραχές προσωπικότητας, αν και πολύπλοκες, είναι πράγματι θεραπεύσιμες. Οι γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες, η διαλεκτική θεραπεία συμπεριφοράς και η θεραπεία σχημάτων, μεταξύ άλλων, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη διαχείριση και θεραπεία διαφόρων διαταραχών προσωπικότητας. Έχει δοθεί αυξημένη έμφαση στην κατανόηση των νευροβιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές τις διαταραχές, γεγονός που έχει βελτιώσει περαιτέρω τις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Οι μελλοντικές προοπτικές για την κατανόηση και τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας φαίνονται ελπιδοφόρες. Με τη συνεχή έρευνα, ο τομέας κινείται προς πιο διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες θεραπείες, με έμφαση στις στρατηγικές έγκαιρης παρέμβασης. Οι εξελίξεις στις νευροεπιστήμες μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την κατανόηση αυτών των διαταραχών, οδηγώντας ενδεχομένως σε νέες θεραπευτικές μεθόδους.

Ενώ το στίγμα παραμένει μια σημαντική πρόκληση, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού και η κατανόηση των διαταραχών προσωπικότητας αλλάζει σιγά σιγά τις αντιλήψεις. Παρόλο που χρειάζεται ακόμη πολλή προσπάθεια, η πορεία της κατανόησης και της διαχείρισης των διαταραχών προσωπικότητας είναι μια πορεία αυξημένης ελπίδας και βελτιωμένων αποτελεσμάτων.

Διαταραχή Προσωπικότητας: Τι είναι, Διάγνωση & Θεραπείες
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Millon T. What Is a Personality Disorder? J Pers Disord. 2016 Jun;30(3):289-306.

Tyrer P, Reed GM, Crawford MJ. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet. 2015 Feb 21;385(9969):717-26.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Millon T. What Is a Personality Disorder? J Pers Disord. 2016 Jun;30(3):289-306.

Tyrer P, Reed GM, Crawford MJ. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet. 2015 Feb 21;385(9969):717-26.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός