Σύνδεση/Εγγραφή

Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή

Τι είναι η Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή;

Η Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή είναι μια διαταραχή της ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική, βραχυπρόθεσμη εκδήλωση ψυχωτικής συμπεριφοράς. Η διαταραχή εκδηλώνεται συνήθως με συμπτώματα όπως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, αποδιοργανωμένη ομιλία και/ή έντονα ασυνήθιστη ψυχοκινητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της κατατονίας.

Σε αντίθεση με άλλες ψυχωσικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, τα συμπτώματα της βραχείας ψυχωσικής διαταραχής διαρκούν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – τυπικά, ξεκινούν ξαφνικά και διαρκούν μόνο λίγες ημέρες αλλά λιγότερο από ένα μήνα. Μετά το επεισόδιο, το άτομο επιστρέφει στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργίας του.

Η κατάσταση συχνά εμφανίζεται ως απάντηση σε έναν σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα στη ζωή του ατόμου, όπως ένα τραυματικό γεγονός ή μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να υπάρχει κάποιος αναγνωρίσιμος στρεσογόνος παράγοντας. Παρά τη σύντομη διάρκειά της, η σύντομη ψυχωτική διαταραχή μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική και διαταρακτική για το άτομο και τους γύρω του.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι Σύντομης Ψυχωτικής Διαταραχής, οι οποίοι διακρίνονται από τους πυροδοτικούς τους παράγοντες:

 • Σύντομη ψυχωτική διαταραχή με αναγνωρίσιμο στρεσογόνο παράγοντα: Επίσης γνωστή ως αντιδραστική ψύχωση, αυτός ο τύπος εμφανίζεται ως απόκριση σε έναν σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα, όπως ένα τραυματικό γεγονός, απώλεια ή σημαντική αλλαγή ζωής.
 • Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή χωρίς αναγνωρίσιμο στρεσογόνο παράγοντα: Σε αυτόν τον τύπο, τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά χωρίς ένα ξεκάθαρο συμβάν ενεργοποίησης.
 • Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή με έναρξη μετά τον τοκετό: Αυτός ο τύπος εμφανίζεται ειδικά σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή εντός τεσσάρων εβδομάδων από τον τοκετό.

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Βραχείας Ψυχωτικής Διαταραχής

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5) περιγράφει τα ακόλουθα διαγνωστικά κριτήρια για τη Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή:

Παρουσία ψυχωτικών συμπτωμάτων: Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόν, αλλά το άτομο μπορεί να εμφανίζει περισσότερα από ένα:

 • Παραληρητικές ιδέες
 • Ψευδαισθήσεις
 • Αποδιοργανωμένη ομιλία
 • Βαριά αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά

 

Σημείωση: Η διαταραχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύμπτωμα που είναι μια ιδιαίτερα πολιτισμικά εξειδικευμένη ψυχολογική αντίδραση (π.χ. καταστάσεις έκστασης σε θρησκευτικές τελετές κ.λπ.).

Διάρκεια: Το επεισόδιο διαρκεί τουλάχιστον μία ημέρα αλλά λιγότερο από ένα μήνα, με τελικό αποτέλεσμα την επιστροφή στο προ-νοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας.

Το επεισόδιο δεν εξηγείται καλύτερα από ένα επεισόδιο διαταραχής της διάθεσης (δηλ. τα συμπτώματα δεν συμβαδίζουν με ένα μείζον καταθλιπτικό ή μανιακό επεισόδιο, ή αν συμβαδίζουν, επιμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα συμπτώματα διάθεσης).

Η διαταραχή δεν αποδίδεται στις φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας (π.χ. ναρκωτικής ουσίας ή φαρμακευτικής αγωγής) ή μιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

Εάν έχουν εμφανιστεί μανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια, ήταν σύντομα σε σχέση με τη διάρκεια των ψυχωσικών συμπτωμάτων.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η διάγνωση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας, καθώς άλλες ψυχικές και σωματικές παθήσεις μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα και πρέπει να αποκλειστούν.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Η Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή επηρεάζει σημαντικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή του ατόμου, προκαλώντας συχνά αισθητή διαταραχή.

Σκέψεις: Οι ψευδαισθήσεις, ή οι ψευδείς πεποιθήσεις, μπορούν να διαστρεβλώσουν σημαντικά την αντίληψη του ατόμου για την πραγματικότητα. Οι ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να διαταράξουν τη σκέψη ενός ατόμου, καθώς αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, όπως το να ακούει φωνές ή να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν. Η αποδιοργανωμένη ομιλία μπορεί να αντικατοπτρίζει διαταραγμένη σκέψη, με τις σκέψεις να μεταπηδούν μεταξύ άσχετων θεμάτων ή να είναι ασυνάρτητες ή παράλογες.

Συναισθήματα: Η συναισθηματική εμπειρία κάποιου ατόμου με Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένα άτομα μπορεί να βιώνουν ακραίο φόβο ή παράνοια λόγω παραληρηματικών πεποιθήσεων ή ψευδαισθήσεων. Άλλοι μπορεί να αισθάνονται σύγχυση ή συγκλονισμένοι λόγω της ταχείας εμφάνισης των συμπτωμάτων.

Καθημερινή ζωή: Ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι σημαντικός. Η διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να εργάζεται, να σπουδάζει, να διατηρεί σχέσεις ή να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια ενός ψυχωσικού επεισοδίου, το άτομο μπορεί να ενεργεί με τρόπους που είναι εκτός του χαρακτήρα του, οδηγώντας ενδεχομένως σε συγκρούσεις με άλλους ή σε προβλήματα στην εργασία ή στο σχολείο.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή είναι μια προσωρινή και θεραπεύσιμη κατάσταση. Μετά το επεισόδιο, το άτομο συνήθως επιστρέφει στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργικότητάς του, αν και μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τα επακόλουθα του επεισοδίου, όπως προβλήματα που προκαλούνται από το στίγμα ή την αναστάτωση στη ζωή του.

 

Παράγοντες Κινδύνου της Βραχείας Ψυχωτικής Διαταραχής

 • Ακραίο στρες ή ψυχικό τραύμα: Όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, φυσικές καταστροφές ή άλλα ψυχοτραυματικά γεγονότα, μπορούν να προκαλέσουν σύντομη ψυχωτική διαταραχή σε ορισμένους ανθρώπους.
 • Οικογενειακό ιστορικό: Άτομα με μέλη της οικογένειας που πάσχουν από ψυχωσικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σύντομης ψυχωσικής διαταραχής.
 • Διαταραχές προσωπικότητας: Η ύπαρξη μιας διαταραχής προσωπικότητας, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Βραχείας Ψυχωτικής Διαταραχής

Αν και δεν είναι πάντα δυνατό να προληφθεί η βραχεία ψυχωτική διαταραχή, ορισμένες στρατηγικές μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου:

 • Άμεση θεραπεία των διαταραχών ψυχικής υγείας: Η έγκαιρη θεραπεία τυχόν υφιστάμενων διαταραχών ψυχικής υγείας, ιδίως των διαταραχών προσωπικότητας, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σύντομης ψυχωσικής διαταραχής.
 • Διαχείριση του άγχους: Τεχνικές όπως η ενσυνειδητότητα, η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των επιπέδων άγχους, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο σύντομου ψυχωσικού επεισοδίου. Η τακτική άσκηση, η υγιεινή διατροφή και ο επαρκής ύπνος συμβάλλουν επίσης στη συνολική ψυχική υγεία.
 • Δίκτυα υποστήριξης: Τα ισχυρά δίκτυα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των φίλων, της οικογένειας και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους μείζονες στρεσογόνους παράγοντες της ζωής τους.

 

Να θυμάστε ότι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου και οι στρατηγικές πρόληψης είναι γενικού χαρακτήρα και οι ατομικές εμπειρίες μπορεί να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε πάντα έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για εξατομικευμένες συμβουλές.

 

Τρέχουσες επιλογές θεραπείας 

Η θεραπεία για τη Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή αποσκοπεί στην ανακούφιση των άμεσων συμπτωμάτων, στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ατόμου και στην πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων. Οι κύριες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν:

 • Αντιψυχωσικά φάρμακα: Αυτά είναι συχνά αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων, όπως οι ψευδαισθήσεις, οι παραισθήσεις και η διαταραγμένη σκέψη. Μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να επιστρέψει στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργικότητάς του. Τα φάρμακα μπορεί να περιλαμβάνουν άτυπα αντιψυχωσικά όπως η ρισπεριδόνη ή η ολανζαπίνη.
 • Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει την κατάστασή του, να διαχειριστεί τα συμπτώματα και να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της διαταραχής στη ζωή του. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί επίσης να είναι ευεργετική.
 • Νοσηλεία: Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί νοσηλεία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ατόμου και των άλλων, ιδίως εάν υπάρχει κίνδυνος αυτοτραυματισμού ή βλάβης άλλων.
 • Ομάδες υποστήριξης: Η υποστήριξη από την ομάδα μπορεί να είναι πολύτιμη για να βοηθήσει τα άτομα και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή.

 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δύναται να είναι υψηλή, ιδίως επειδή η κατάσταση συχνά αυτοπεριορίζεται και τείνει να υποχωρεί μόνη της μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Τα περισσότερα άτομα αναρρώνουν πλήρως με την κατάλληλη θεραπεία και επιστρέφουν στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργικότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν περαιτέρω επεισόδια σύντομης ψύχωσης ή να αναπτύξουν στη συνέχεια άλλες ψυχιατρικές παθήσεις.

Η τακτική παρακολούθηση από τον επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι σημαντική για την παρακολούθηση της ανάρρωσης και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης νέων συμπτωμάτων.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η εκδήλωση και η βίωση της Βραχείας Ψυχωτικής Διαταραχής μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ηλικία: Η Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και συχνά παρατηρείται στην ύστερη εφηβεία και την πρώιμη ενηλικίωση, η οποία είναι μια περίοδος σημαντικού στρες και αλλαγών. Οι ηλικιωμένοι μπορεί επίσης να εμφανίσουν σύντομα ψυχωτικά επεισόδια, συχνά στο πλαίσιο ιατρικής ασθένειας ή γνωσιακής έκπτωσης.

Φύλο: Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να αναπτύξουν Σύντομη Ψυχωτική Διαταραχή, αλλά ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να είναι ελαφρώς πιο συχνή στις γυναίκες. Η έναρξη, η παρουσίαση και η πορεία της διαταραχής μπορεί επίσης να επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο, όπως ορμονικές διακυμάνσεις ή στρεσογόνοι παράγοντες που σχετίζονται με το φύλο.

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνονται και εκφράζονται τα ψυχωτικά συμπτώματα. Για παράδειγμα, οι πολιτισμικές πεποιθήσεις μπορούν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των παραληρητικών ιδεών ή των ψευδαισθήσεων. Σε ορισμένους πολιτισμούς, εμπειρίες όπως το να ακούει κανείς φωνές ή να βλέπει οράματα μπορεί να θεωρούνται φυσιολογικό μέρος της πνευματικής ή θρησκευτικής εμπειρίας και όχι συμπτώματα ψυχικής διαταραχής. Οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι οικογένειές τους ανταποκρίνονται στην ασθένεια και αναζητούν βοήθεια. Σε ορισμένες κουλτούρες, οι διαταραχές της ψυχικής υγείας μπορεί να είναι περισσότερο στιγματισμένες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αναζήτηση θεραπείας και την ανάρρωση.

 

Προκλήσεις και Υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Τα άτομα με Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή και οι οικογένειές τους συχνά αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του στίγματος και της παρεξήγησης σχετικά με τη διαταραχή, τη διαχείριση της δυσφορίας και της αναστάτωσης που προκαλούν τα ψυχωσικά συμπτώματα και την καθοδήγηση στο σύστημα ψυχικής περίθαλψης.

Για το άτομο, η αποδοχή της διαταραχής ενδέχεται να είναι δύσκολη και μπορεί να παλεύει με το φόβο ή την αμηχανία. Οι κοινωνικές σχέσεις και η εργασιακή ή σχολική επίδοση μπορεί επίσης να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου.

Οι οικογένειες συχνά αντιμετωπίζουν την πρόκληση να στηρίξουν το αγαπημένο τους πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται τις δικές τους συναισθηματικές αντιδράσεις. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να βοηθήσουν στο συντονισμό της φροντίδας του ατόμου και να υπερασπίσουν το άτομο στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, η επαρκής υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων:

Ψυχοεκπαίδευση: Η μάθηση σχετικά με τη διαταραχή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν τι συμβαίνει και να μειώσουν το φόβο και τις παρεξηγήσεις. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση και να προτείνουν πόρους.

Οικογενειακή θεραπεία και ομάδες υποστήριξης: Αυτές παρέχουν μια πλατφόρμα για την έκφραση συναισθημάτων, την ανταλλαγή εμπειριών και την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης. Μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες να κατανοήσουν την εμπειρία του ασθενούς και να μάθουν πώς να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη.

Κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας: Αυτές μπορούν να προσφέρουν μια σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης σε κρίσεις, της παροχής συμβουλών και της βοήθειας για την πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό για όποιον αντιμετωπίζει Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή να έχει πρόσβαση σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση και θεραπεία. Η υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας, αλλά αποτελεί συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο της επαγγελματικής βοήθειας.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Η Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή, αν και αναγνωριζόταν εδώ και πολλά χρόνια, ορίστηκε επίσημα και συμπεριλήφθηκε στην τρίτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-III) το 1980. Ιστορικά, θεωρούνταν συχνά ως μια μορφή οξείας ψύχωσης και η διαφοροποίησή της από άλλες ψυχωσικές διαταραχές αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων.

Η έρευνα με την πάροδο των ετών συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση της διαταραχής. Μελέτες έχουν βοηθήσει στον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου, της πορείας και της θεραπευτικής της ανταπόκρισης και έχουν επίσης διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της Σύντομης Ψυχωσικής Διαταραχής και άλλων ψυχιατρικών καταστάσεων. Επιπλέον, έχει αυξηθεί η εκτίμηση της σημασίας των πολιτισμικών παραγόντων για την κατανόηση και τη θεραπεία αυτής της διαταραχής.

Κοιτάζοντας μπροστά, υπάρχουν αρκετές ελπιδοφόρες κατευθύνσεις για τη μελλοντική έρευνα και την κλινική πρακτική. Νευροαπεικονιστικές και γενετικές μελέτες θα μπορούσαν ενδεχομένως να ρίξουν φως στους υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς της διαταραχής. Υπάρχει επίσης ανάγκη για περισσότερη έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης πορείας της διαταραχής και για τον εντοπισμό παραγόντων που μπορούν να προβλέψουν την έκβασή της.

Βραχεία Ψυχωτική Διαταραχή | Διάγνωση & Τρέχουσες Θεραπείες
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Fusar-Poli P, Salazar de Pablo G, Rajkumar RP, López-Díaz Á, Malhotra S, Heckers S, Lawrie SM, Pillmann F. Diagnosis, prognosis, and treatment of brief psychotic episodes: a review and research agenda Lancet Psychiatry . 2022 Jan;9(1):72-83.

Cavelti M, Thompson K, Chanen AM, Kaess M. Psychotic symptoms in borderline personality disorder: developmental aspects. Curr Opin Psychol. 2021 Feb;37:26-31.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Fusar-Poli P, Salazar de Pablo G, Rajkumar RP, López-Díaz Á, Malhotra S, Heckers S, Lawrie SM, Pillmann F. Diagnosis, prognosis, and treatment of brief psychotic episodes: a review and research agenda Lancet Psychiatry . 2022 Jan;9(1):72-83.

Cavelti M, Thompson K, Chanen AM, Kaess M. Psychotic symptoms in borderline personality disorder: developmental aspects. Curr Opin Psychol. 2021 Feb;37:26-31.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός