Σύνδεση/Εγγραφή

Σχιζοφρένεια

Τι είναι η Σχιζοφρένεια;

Η Σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια και σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται. Τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορεί να φαίνεται ότι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, γεγονός που μπορεί να είναι ανησυχητικό τόσο για τα άτομα αυτά όσο και για τους ανθρώπους γύρω τους. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη και την αντίληψη και επηρεάζει περίπου το 1% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως.

Τα συμπτώματα της Σχιζοφρένειας χωρίζονται κλασσικά σε δύο κατηγορίες:

 • Τα θετικά συμπτώματα είναι ψυχωτικές συμπεριφορές που δεν παρατηρούνται γενικά σε υγιή άτομα. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ψευδαισθήσεις, οι παραληρητικές ιδέες, οι διαταραχές της σκέψης και οι διαταραχές της κίνησης.
 • Τα αρνητικά συμπτώματα είναι διαταραχές των φυσιολογικών συναισθημάτων και συμπεριφορών και συχνά παρατίθενται ως τα “τέσσερα Α”: αλογία (μείωση αυθόρμητου λόγου), αβουλησία (μείωση κινητοποίησης), συναισθηματική επιπέδωση (απουσία συναισθηματικής έκφρασης αλλά όχι κατάθλιψη) και ανηδονία.

 

Τα τελευταία χρόνια κάποια άλλα χαρακτηριστικά της Σχιζοφρένειας έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο περαιτέρω κατηγορίες:

 • Συμπεριφορική αποδιοργάνωση: Εδώ περιλαμβάνεται η διαταραχή τη δομή και την οργάνωση της σκέψης καθώς και το απρόσφορο συναίσθημα και η παράδοξη συμπεριφορά.
 • Γνωστικά συμπτώματα: μεταβολές στη μνήμη ή σε άλλες πτυχές της σκέψης, όπως δυσκολία στην εστίαση ή στην προσοχή, προβλήματα με τη “μνήμη εργασίας” (την ικανότητα χρήσης πληροφοριών αμέσως μετά την εκμάθησή τους) και δυσκολία στην κατανόηση πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων.

 

Οι τύποι σχιζοφρένειας, σύμφωνα με την παλαιότερη ταξινόμηση DSM-IV, περιλαμβάνουν την παρανοϊκή, την αποδιοργανωμένη ή ηβηφρενική, την κατατονική, την απλή, την αδιαφοροποίητη και την υπολειμματική σχιζοφρένεια. Ωστόσο, στο σημερινό σύστημα ταξινόμησης DSM-5, η σχιζοφρένεια δεν χωρίζεται σε υποτύπους, καθώς διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι υπότυποι δεν βοηθούσαν στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία ή της πορείας της νόσου και ότι τα άτομα συχνά δεν εντάσσονταν με σαφήνεια σε μία κατηγορία ή μπορούσαν να μετατοπιστούν μεταξύ των κατηγοριών με την πάροδο του χρόνου. (Tandon et al, 2013)

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Σχιζοφρένειας

Η διάγνωση της Σχιζοφρένειας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα κριτήρια που καθορίζονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5), το οποίο δημοσιεύεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάγνωση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το DSM-5, ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί με σχιζοφρένεια εάν εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα τον περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενός μηνός. Τουάχιστον ένα από αυτά θα πρέπει να είναι το (1), (2) ή (3):

 1. Παραληρητικές ιδέες: Πρόκειται για σταθερές πεποιθήσεις που δεν αλλάζουν, ακόμη και όταν το άτομο έχει αντικρουόμενες αποδείξεις.
 2. Ψευδαισθήσεις: Αυτές περιλαμβάνουν την όραση, την ακοή ή την αίσθηση πραγμάτων που δεν υπάρχουν. Η ακρόαση φωνών είναι η πιο συχνή ψευδαίσθηση στη σχιζοφρένεια.
 3. Αποδιοργανωμένη ομιλία: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα άτομο που μιλάει με τρόπους που είναι δύσκολο να κατανοηθούν, όπως πηδώντας από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς λογική σύνδεση.
 4. Αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά: Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει παιδική “ανοησία”, απρόβλεπτη συμπεριφορά, δυσκολία στην εκτέλεση δραστηριοτήτων ή ασυνήθιστες στάσεις ή κινήσεις.

 

Εκτός από αυτά τα συμπτώματα, για να πληρούνται τα κριτήρια για τη διάγνωση της σχιζοφρένειας:

 • Το επίπεδο λειτουργικότητας του ατόμου σε έναν ή περισσότερους σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως η εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις ή η αυτοφροντίδα, είναι αισθητά χαμηλότερο από το επίπεδο που είχε επιτευχθεί πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.
 • Τα σημάδια της διαταραχής επιμένουν για τουλάχιστον έξι μήνες. Αυτή η εξάμηνη περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μήνα συμπτωμάτων (ή λιγότερο εάν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς) και μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους προδρομικών ή υπολειμματικών συμπτωμάτων.
 • Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή, όπως διπολικές ή καταθλιπτικές διαταραχές με ψυχωτικά χαρακτηριστικά. Επίσης, δεν οφείλονται σε κάποια ουσία (όπως ένα ναρκωτικό κατάχρησης ή ένα φάρμακο) ή σε άλλη ιατρική κατάσταση.

 

Η διάγνωση θα πρέπει να τίθεται μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει κλινική συνέντευξη, εξέταση της ψυχικής κατάστασης και πληροφορίες από άλλες πηγές, εφόσον είναι διαθέσιμες.

 

Πώς επιδρά η Σχιζοφρένεια στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή;

Η σχιζοφρένεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή ενός ατόμου.

Σκέψεις: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας είναι η διαταραχή των νοητικών διεργασιών. Τα άτομα μπορεί να βιώνουν παραληρητικές ιδέες, οι οποίες είναι ψευδείς πεποιθήσεις που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι διώκονται ή ότι έχουν εξαιρετικές ικανότητες. Μπορεί επίσης να έχουν αποδιοργανωμένη σκέψη, η οποία μπορεί να καταστήσει δύσκολη την παρακολούθηση της ομιλίας τους.

Συναισθήματα: Η σχιζοφρένεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα συναισθήματα ενός ατόμου. Για παράδειγμα μπορεί να παρατηρηθεί αμβλυμένη ή επιπεδωμένη συναισθηματική αντίδραση, όπου το άτομο βιώνει λιγότερα συναισθήματα, ή ακατάλληλη συναισθηματική αντίδραση, όπου οι συναισθηματικές αντιδράσεις του δεν ταιριάζουν με την κατάσταση. Μπορεί επίσης να εμφανίσουν ανηδονία, μια μειωμένη ικανότητα να βιώνουν ευχαρίστηση, που οδηγεί σε μια διάχυτη αίσθηση κενού ή δυσαρέσκειας.

Καθημερινή ζωή: Η σχιζοφρένεια συχνά επηρεάζει τη λειτουργικότητα ενός ατόμου σε διάφορους τομείς της ζωής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται δυσκολίες στην αυτοφροντίδα, στη διατήρηση της απασχόλησης ή στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων. Τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως η έλλειψη κινήτρων ή η μειωμένη ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών καθηκόντων. Συχνά παρατηρείται κοινωνική απομόνωση, καθώς το άτομο μπορεί να αποσυρθεί λόγω των συμπτωμάτων του ή ως αποτέλεσμα του κοινωνικού στιγματισμού.

Επιπλέον, τα άτομα με σχιζοφρένεια υπόκεινται συχνά σε υψηλό βαθμό στιγματισμού και παρεξήγησης, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την απομόνωσή τους και να περιορίσει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή την κοινωνική υποστήριξη. Ο αντίκτυπος της σχιζοφρένειας στη ζωή ενός ατόμου μπορεί να είναι βαθύτατος, αλλά με την κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη, τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορούν να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή.

 

Παράγοντες Κινδύνου της Σχιζοφρένειας

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας υποστηρίζονται από επιστημονικές έρευνες:

Γενετική: Μελέτες διδύμων και οικογενειών υποδηλώνουν μια ισχυρή γενετική συνιστώσα στη σχιζοφρένεια. Τα άτομα που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού (όπως γονέα ή αδελφό) με σχιζοφρένεια έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη διαταραχή σε σχέση με τα άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό (“Schizophrenia,” 2021, National Institute of Mental Health).

Δομή και λειτουργία του εγκεφάλου: Μελέτες νευροαπεικόνισης έχουν αποκαλύψει δομικές και λειτουργικές διαφορές στους εγκεφάλους των ατόμων με σχιζοφρένεια σε σύγκριση με εκείνους που δεν πάσχουν από σχιζοφρένεια, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στη χημεία του εγκεφάλου και στα συστήματα νευροδιαβιβαστών, ιδίως της ντοπαμίνης και του γλουταμικού οξέως (Howes & Kapur, 2009, “Schizophrenia Bulletin”).

Προγεννητικοί και περιγεννητικοί παράγοντες: Η έκθεση σε ορισμένους τύπους ιογενών λοιμώξεων εντός της μήτρας, οι μαιευτικές επιπλοκές και ο υποσιτισμός κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοφρένειας (Brown & Derkits, 2010, Schizophrenia Bulletin).

Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών: Η χρήση ουσιών, ιδίως κάνναβης, κατά την εφηβεία, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοφρένειας (Di Forti et al., 2019, The Lancet Psychiatry).

 

Στρατηγικές πρόληψης της Σχιζοφρένειας

Παρόλο που δεν είναι προς το παρόν δυνατή η πλήρης πρόληψη της σχιζοφρένειας λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, διάφορες στρατηγικές θα μπορούσαν δυνητικά να μειώσουν τον κίνδυνο ή να μετριάσουν τη σοβαρότητα της διαταραχής:

Έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση: Η έρευνα δείχνει ότι η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ή σε άτομα με προδρομικά συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση της διαταραχής και να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Αποφυγή των ψυχοδραστικών ουσιών: Δεδομένης της συσχέτισης μεταξύ της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και της σχιζοφρένειας, η αποχή από τέτοιες ουσίες, ιδίως κατά την εφηβεία, μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο

Υγιεινός τρόπος ζωής και διαχείριση του άγχους: Ενώ οι παράγοντες του τρόπου ζωής και η διαχείριση του στρες από μόνες τους δεν μπορούν να προλάβουν τη σχιζοφρένεια, συμβάλλουν στη συνολική ψυχική ευεξία και μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σχιζοφρένεια.

Προγεννητική φροντίδα: Η εξασφάλιση καλής προγεννητικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς διατροφής και της αποφυγής λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με προγεννητικούς και περιγεννητικούς παράγοντες.

Συμμόρφωση με τη θεραπεία: Για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, η τήρηση της συνταγογραφούμενης θεραπείας μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής και νοσηλείας και να βελτιώσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 

Τρέχουσες επιλογές θεραπείας

Η Σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια διαταραχή που απαιτεί μια δια βίου διαχείριση. Η θεραπεία είναι πολυδιάστατη και είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοκοινωνική θεραπεία.

 • Αντιψυχωσικά φάρμακα: Πρόκειται για τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη διαχείριση της σχιζοφρένειας. Τα αντιψυχωσικά πρώτης γενιάς, όπως η αλοπεριδόλη, έχουν αντικατασταθεί σε πολλές περιπτώσεις από αντιψυχωσικά δεύτερης γενιάς ή άτυπα αντιψυχωσικά, όπως η ρισπεριδόνη ή η κλοζαπίνη, τα οποία έχουν γενικά λιγότερες παρενέργειες.
 • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις: Μετά τη σταθεροποίηση με φαρμακευτική αγωγή, οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες είναι κρίσιμες για τη διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματική αποκατάσταση και υποστηριζόμενη απασχόληση, καθώς και οικογενειακή εκπαίδευση και θεραπεία.
 • Συντονισμένη ειδική φροντίδα: Πρόκειται για μια ολιστική, ομαδική προσέγγιση για άτομα που έχουν βιώσει το πρώτο επεισόδιο ψύχωσης, η οποία περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, θεραπεία, συμμετοχή της οικογένειας, διαχείριση περιστατικών και υποστήριξη στην εργασία ή την εκπαίδευση.
 • Νοσηλεία: Σε περιπτώσεις όπου το άτομο αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή τους άλλους ή όταν τα σοβαρά συμπτώματα καθιστούν αδύνατη την αυτοφροντίδα, η νοσηλεία μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την προσαρμογή της θεραπείας και τη σταθεροποίηση.

 

Αποτελεσματικότητα:

Όταν ακολουθούνται αυτές οι θεραπείες, ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με σχιζοφρένεια μπορεί να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση:

Φαρμακευτική αγωγή: Η αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία των θετικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας, όπως οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο American Journal of Psychiatry, περίπου το 70% των ασθενών με σχιζοφρένεια ανταποκρίνονται στην αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή παρουσιάζουν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων (Lehman et al., 2004).

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση των νοσηλειών και στη βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας, με αποτελέσματα που επεκτείνονται πέρα από τα οφέλη της φαρμακευτικής αγωγής και μόνο (Pharoah et al., 2010, Cochrane Database of Systematic Reviews).

Συντονισμένη ειδική φροντίδα: Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων, των σχέσεων και της ποιότητας ζωής τους και συμμετέχουν περισσότερο στην εργασία ή το σχολείο σε σύγκριση με τα άτομα που λαμβάνουν τυπική φροντίδα (Kane et al., 2016, American Journal of Psychiatry).

Παρά αυτές τις εξελίξεις στη θεραπεία, περίπου το 30% των ατόμων με σχιζοφρένεια έχουν επίμονα συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται καλά στις συνήθεις αντιψυχωσικές θεραπείες. Ωστόσο, η έρευνα για νέες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων νέων φαρμάκων και νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Ηλικία: Η σχιζοφρένεια εκδηλώνεται συνήθως στα τέλη της εφηβείας ή στις αρχές της ενήλικης ζωής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η έναρξη τείνει να είναι ελαφρώς αργότερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Η σχιζοφρένεια με έναρξη στην παιδική ηλικία και η σχιζοφρένεια με όψιμη έναρξη είναι λιγότερο συχνές και μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ συμπτωμάτων και πρόγνωση. Η σχιζοφρένεια πρώιμης έναρξης συνδέεται συχνά με πιο σοβαρή πορεία και φτωχότερη έκβαση.

Φύλο: Οι άνδρες και οι γυναίκες προσβάλλονται από τη σχιζοφρένεια σχεδόν εξίσου κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά υπάρχουν διαφορές στην ηλικία έναρξης, στην παρουσίαση των συμπτωμάτων, στην πορεία και στα κοινωνικά αποτελέσματα. Οι άνδρες εμφανίζουν συχνά νωρίτερα την έναρξη, πιο σοβαρά συμπτώματα και φτωχότερες κοινωνικές εκβάσεις. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, συχνά εκδηλώνουν τη συμπτωματολογία τους στα τέλη της δεκαετίας των 20 έως τις αρχές της δεκαετίας των 30 και μπορεί να έχουν μια πιο επεισοδιακή πορεία με καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα. Οι γυναίκες τείνουν επίσης να έχουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και παρανοϊκές ψευδαισθήσεις.

Πολιτισμός: Η επιρροή των πολιτισμικών παραγόντων στην εμπειρία, την εκδήλωση και τη θεραπεία της σχιζοφρένειας είναι σημαντική. Το πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ερμηνεύουν και επικοινωνούν τα συμπτώματά τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις στη διάγνωση. Για παράδειγμα, σε ορισμένους πολιτισμούς, οι ακουστικές ψευδαισθήσεις μπορεί να συνδέονται με πνευματικές εμπειρίες ή επικοινωνία με τους προγόνους, οι οποίες μπορεί να εκλαμβάνονται ως φυσιολογικές παρά ως συμπτωματικές. Στους δυτικούς πολιτισμούς, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αναγνωρίζονται ευκολότερα ως ενδεικτικά μιας διαταραχής της ψυχικής υγείας.

Ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί σε ορισμένους αφρικανικούς και ασιατικούς πολιτισμούς, όπου η σχιζοφρένεια μπορεί να ερμηνευθεί ως κατοχή από πνεύματα, οδηγώντας στην αναζήτηση βοήθειας από πνευματικούς ή παραδοσιακούς θεραπευτές πριν ή αντί για ψυχιατρική θεραπεία. Σε ορισμένους πολιτισμούς της Λατινικής Αμερικής, η έννοια των “nervios” (νεύρων), μια πολιτισμικά αποδεκτή αντίδραση στο στρες, μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της σχιζοφρένειας, οδηγώντας ενδεχομένως σε καθυστερήσεις στην αναζήτηση κατάλληλης ψυχιατρικής φροντίδας.

Επιπλέον, οι πολιτισμικές νόρμες και αξίες μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο του στίγματος που αποδίδεται σε καταστάσεις ψυχικής υγείας όπως η σχιζοφρένεια, επηρεάζοντας την προθυμία των ατόμων να αναζητήσουν βοήθεια και την υποστήριξη που λαμβάνουν από την κοινότητά τους. Για παράδειγμα, σε πολιτισμούς όπου οι καταστάσεις ψυχικής υγείας στιγματίζονται έντονα, τα άτομα με σχιζοφρένεια μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια ή να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Η διαχείριση της σχιζοφρένειας μπορεί να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, όχι μόνο για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί, αλλά και για τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

 • Στίγμα και παρεξήγηση: Παρά την αυξημένη ευαισθητοποίηση, η σχιζοφρένεια εξακολουθεί να είναι συχνά παρεξηγημένη, οδηγώντας σε στιγματισμό και διακρίσεις. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το αίσθημα απομόνωσης, να εμποδίσει ενδεχομένως την ανάρρωση και μπορεί να αποτρέψει τα άτομα από το να αναζητήσουν βοήθεια.
 • Ψυχοκοινωνικές προκλήσεις: Τα συμπτώματα της διαταραχής συχνά παρεμβαίνουν στις σχέσεις, την εκπαίδευση και την απασχόληση, οδηγώντας σε διαταραχές στα σχέδια ζωής και στη μακροπρόθεσμη κοινωνική κι επαγγελματική λειτουργικότητα.
 • Συμμόρφωση στη θεραπεία: Η συμμόρφωση στη θεραπεία μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση λόγω παραγόντων όπως οι παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, η έλλειψη κατανόησης της ασθένειας ή η έλλειψη προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής υγειονομικής περίθαλψης.

 

Δεδομένων αυτών των προκλήσεων, είναι ζωτικής σημασίας τα άτομα με σχιζοφρένεια να λαμβάνουν άφθονη υποστήριξη. Αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές:
 • Οικογενειακή υποστήριξη: Η εκπαίδευση σχετικά με την ασθένεια μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των αγαπημένων τους προσώπων. Η οικογενειακή θεραπεία και οι ομάδες υποστήριξης μπορεί να είναι ευεργετικές για τη διαχείριση του άγχους και την παροχή μιας πλατφόρμας για κοινές εμπειρίες και στρατηγικές αντιμετώπισης.
 • Κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας: Αυτές μπορούν να προσφέρουν μια σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, της διαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής, της κατάρτισης κοινωνικών δεξιοτήτων, της επαγγελματικής αποκατάστασης και της υποστηριζόμενης στέγασης.
 • Ομάδες Υποστήριξης: Η σύνδεση με άλλους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες μπορεί να είναι ανεκτίμητη. Οι ομάδες αλληλοϋποστήριξης, τόσο προσωπικές όσο και διαδικτυακές, μπορούν να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, κοινές στρατηγικές αντιμετώπισης και μια αίσθηση κοινότητας.

 

Οι συνδυασμένες προσπάθειες της οικογένειας, της κοινότητας και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με σχιζοφρένεια, προσφέροντας ένα δίκτυο υποστήριξης και πόρους για τη διαχείριση αυτής της χρόνιας και συχνά δύσκολης διαταραχής.

 

Ιστορική Κατανόηση και Μελλοντικές Προοπτικές

Η κατανόηση και η θεραπεία της σχιζοφρένειας έχουν εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Ελβετός ψυχίατρος Eugen Bleuler επινόησε για πρώτη φορά τον όρο “σχιζοφρένεια”, που σημαίνει “διχασμένος νους”, για να περιγράψει την κατακερματισμένη σκέψη που χαρακτηρίζει τη διαταραχή. Πριν από αυτό, τα άτομα με συμπτώματα που σήμερα συνδέονται με τη σχιζοφρένεια συχνά χαρακτηρίζονταν ως “τρελά” ή “παράφρονα” και συνήθως απομονώνονταν από την κοινωνία ή κλείνονταν σε άσυλα με ελάχιστη έως καθόλου αποτελεσματική θεραπεία. Καθώς αναπτύχθηκε ο τομέας της ψυχιατρικής, αναπτύχθηκε και η κατανόηση της σχιζοφρένειας. Στα μέσα του 20ου αιώνα εισήχθησαν τα πρώτα αντιψυχωσικά φάρμακα, αλλάζοντας δραστικά το τοπίο της θεραπείας της σχιζοφρένειας και δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλά άτομα να ζήσουν εκτός ιδρυμάτων.

Μελλοντικές προοπτικές: Οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. Οι εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και τη γενετική υπόσχονται πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες. Αυξημένη έμφαση δίνεται επίσης στις στρατηγικές έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Με τον εντοπισμό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο και την παροχή παρεμβάσεων σε πρώιμο στάδιο της πορείας της διαταραχής, μπορεί να είναι δυνατή η καθυστέρηση, η μείωση της σοβαρότητας ή ακόμη και η πρόληψη της εμφάνισης της πλήρους σχιζοφρένειας.

Επιπλέον, καθώς η κοινωνία μας ευαισθητοποιείται περισσότερο σε θέματα ψυχικής υγείας, υπάρχει ελπίδα για μείωση του στίγματος και αύξηση της υποστήριξης των ατόμων με σχιζοφρένεια. Η συνέχιση της εκπαίδευσης του κοινού, η υπεράσπιση πόρων ψυχικής υγείας και η επιδίωξη θεραπειών βασισμένων σε αποδείξεις μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής όσων πάσχουν από σχιζοφρένεια. Η βελτιωμένη ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα κοινοτικά περιβάλλοντα και η συνεχής υπεράσπιση πολιτικών που υποστηρίζουν τα άτομα με διαταραχές ψυχικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας βήματα για το μέλλον.

Σχιζοφρένεια: Διάγνωση, Συμπτώματα, Πρόληψη & Θεραπεία
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Jauhar S, Johnstone M, McKenna PJ. Schizophrenia. Lancet. 2022 Jan 29;399(10323):473-486.

McCutcheon RA, Reis Marques T, Howes OD. Schizophrenia-An Overview. JAMA Psychiatry. 2020 Feb 1;77(2):201-210.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Jauhar S, Johnstone M, McKenna PJ. Schizophrenia. Lancet. 2022 Jan 29;399(10323):473-486.

McCutcheon RA, Reis Marques T, Howes OD. Schizophrenia-An Overview. JAMA Psychiatry. 2020 Feb 1;77(2):201-210.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός