Σύνδεση/Εγγραφή

Σχιδοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας

Τι είναι η Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας;

Η Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας  ανήκει στην ομάδα Α των διαταραχών προσωπικότητας και χαρακτηρίζεται από ένα διάχυτο πρότυπο απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και ένα περιορισμένο εύρος έκφρασης συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια.

Τα άτομα με Σχιζοειδή Διαταραχή προτιμούν συχνά να είναι μόνα τους, εμφανίζουν ελάχιστη έως καθόλου επιθυμία για στενές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του να είναι μέλη μιας οικογένειας, και τείνουν να επιλέγουν μοναχικές δραστηριότητες. Μπορεί να φαίνονται απόμακρα, να αδιαφορούν για τον έπαινο ή την κριτική των άλλων και να παρουσιάζουν περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας δεν είναι το ίδιο με τη σχιζοφρένεια ή τη σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας, παρά την ομοιότητα των ονομάτων.

 

Διαγνωστικά Κριτήρια της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας

Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας σύμφωνα με το DSM-5 περιλαμβάνουν:

Διάχυτο μοτίβο απομάκρυνσης από τις κοινωνικές σχέσεις και περιορισμένο εύρος συναισθηματικής έκφρασης σε διαπροσωπικά πλαίσια, που αρχίζει από την πρώιμη ενηλικίωση και παρουσιάζεται σε ποικίλα πλαίσια, όπως υποδεικνύεται από τέσσερα (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα:

 • Ούτε επιθυμεί ούτε απολαμβάνει στενές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του να είναι μέλος μιας οικογένειας.
 • Επιλέγει σχεδόν πάντα μοναχικές δραστηριότητες.
 • Έχει ελάχιστο, αν όχι καθόλου, ενδιαφέρον για σεξουαλικές εμπειρίες με άλλο άτομο.
 • Παίρνει ευχαρίστηση σε λίγες, αν όχι καθόλου, δραστηριότητες.
 • Δεν έχει στενούς φίλους ή έμπιστους εκτός από συγγενείς πρώτου βαθμού.
 • Εμφανίζεται αδιάφορος για τον έπαινο ή την κριτική των άλλων.
 • Δείχνει συναισθηματική ψυχρότητα, απόσπαση ή επιπεδωμένη συναισθηματικότητα.

 

Η συμπεριφορά του ατόμου δεν εμφανίζεται αποκλειστικά κατά την πορεία σχιζοφρένειας, διπολικής διαταραχής ή καταθλιπτικής διαταραχής με ψυχωτικά χαρακτηριστικά, άλλης ψυχωτικής διαταραχής ή διαταραχής του φάσματος του αυτισμού.

Δεν υπάρχει καλύτερη εξήγηση για τη συμπεριφορά, όπως κατάχρηση ουσιών ή άλλη ιατρική πάθηση.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Τα άτομα με Σχιζοειδή Διαταραχή Προσωπικότητας μπορεί να βιώσουν σημαντικό αντίκτυπο στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή τους ζωή:

Σκέψεις: Συχνά διαθέτουν ένα εσωστρεφές μοτίβο σκέψης, που οδηγεί στην ονειροπόληση και τη φαντασίωση ως προτιμώμενο μέσο επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο. Οι σκέψεις τους μπορεί να τους φαίνονται λογικές και ξεκάθαρες, αλλά μπορεί να εκλαμβάνονται από τους άλλους ως απόμακρες ή περίεργες λόγω της συναισθηματικής τους αποστασιοποίησης.

Συναισθήματα: Η συναισθηματική έκφραση τείνει να είναι περιορισμένη. Μπορεί να αδιαφορούν για τη θετική ή αρνητική γνώμη των άλλων και μπορεί να μην αντιδρούν με τυπικό τρόπο σε γεγονότα της ζωής που κανονικά θα προκαλούσαν μια συναισθηματική αντίδραση, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή μια προαγωγή στη δουλειά.

Καθημερινή ζωή: Τα άτομα αυτά μπορεί να προτιμούν μοναχικές δραστηριότητες και μπορεί να επιλέγουν δουλειές που τους επιτρέπουν να εργάζονται μόνοι τους. Συχνά δεν επιθυμούν στενές σχέσεις ή κοινωνική αλληλεπίδραση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένες φιλίες και ελάχιστη επαφή με τα μέλη της οικογένειας. Η έλλειψη κοινωνικής δραστηριοποίησης και συναισθηματικής εκφραστικότητας μπορεί να τους δυσκολέψει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές. Κατά συνέπεια, μπορεί να αντιμετωπίσουν απομόνωση και ενδεχομένως να έχουν φτωχότερη ποιότητα ζωής.

 

Παράγοντες κινδύνου της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας

Είναι σημαντικό να σημειωθεί για τους παράγοντες κινδύνου ότι δεν αποτελούν αυτοτελείς αιτίες, αλλά καταστάσεις ή χαρακτηριστικά που παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα με αυτή τη διαταραχή απ’ ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου συμβάλλουν στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της διαταραχής, αλλά δεν εγγυώνται ότι θα εμφανιστεί.

Οι παράγοντες κινδύνου για τη σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας περιλαμβάνουν:

 • Οικογενειακό ιστορικό: άτομα με συγγενείς, ιδίως πρώτου βαθμού, που έχουν σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας ή άλλη διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διαταραχής.
 • Εμπειρίες κατά την πρώιμη παιδική ηλικία: Η παραμέληση κατά την παιδική ηλικία, η συναισθηματική κακοποίηση ή ένα μη ευαίσθητο γονικό στυλ μπορεί να προδιαθέτουν τα άτομα να αναπτύξουν αυτή τη διαταραχή. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να καταστήσουν δύσκολο για το άτομο να δημιουργήσει και να διατηρήσει στενές σχέσεις στην ενήλικη ζωή.
 • Συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές: Η παρουσία συνοδών ψυχιατρικών διαταραχών, όπως καταθλιπτική διαταραχή ή άλλες διαταραχές προσωπικότητας, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας.

 

Στρατηγικές Πρόληψης της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας

Δεδομένου ότι η ακριβής αιτία της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας είναι άγνωστη και πιθανώς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, είναι δύσκολο να περιγραφούν συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης. Ωστόσο, ορισμένες γενικές προτάσεις μπορεί να είναι ευεργετικές:

 • Έγκαιρη παρέμβαση στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον: Αυτό μπορεί να υποστηρίξει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών που παρουσιάζουν ενδείξεις ανάπτυξης χαρακτηριστικών σχιζοειδούς προσωπικότητας ή άλλων διαταραχών προσωπικότητας.
 • Ψυχοεκπαίδευση: Η εκπαίδευση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των φροντιστών σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα των διαταραχών προσωπικότητας μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία.
 • Προώθηση υγιών σχέσεων: Η ενθάρρυνση ισχυρών, υποστηρικτικών σχέσεων εντός της οικογένειας και με τους συνομηλίκους μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου.
 • Μέριμνα για την ψυχική υγεία: Η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας με την πρώτη ένδειξη συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της διαταραχής και να αποτρέψει την επιδείνωση των συμπτωμάτων.

 

Τρέχουσες Επιλογές Θεραπείας

Η Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας μπορεί να είναι πρόκληση για τη θεραπεία, καθώς τα άτομα με αυτή τη διαταραχή συχνά δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη για θεραπεία ή δεν αισθάνονται άνετα με την ιδέα. Ωστόσο, εάν αναζητήσουν βοήθεια, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές:

 • Ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Αυτή η μορφή θεραπείας έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να εντοπίσει και να αλλάξει μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς που οδηγούν σε ενοχλητικά συναισθήματα ή πράξεις.
 • Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων: Αυτός ο τύπος θεραπείας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με τη διαταραχή να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • Ομαδική θεραπεία: Η συμμετοχή σε ομαδική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με τη διαταραχή να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους πιο άνετα.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία της Σχιζοειδούς διαταραχής, φάρμακα όπως τα αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά ή αντιψυχωσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση τυχόν συνοδών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος.

 

Το θεραπευτικό σχέδιο κάθε ατόμου θα πρέπει να εξατομικεύεται ώστε να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες και τα συμπτώματά του. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια υποστηρικτική θεραπευτική σχέση και συνεργασία με το άτομο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ηλικία: Η Σχιζοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας αναγνωρίζεται συνήθως για πρώτη φορά στην πρώιμη ενήλικη ζωή. Ωστόσο, μπορεί να εντοπιστεί και στην παιδική ηλικία  που χαρακτηρίζεται από μοναχικές δραστηριότητες, κακές σχέσεις με συνομηλίκους, χαμηλή απόδοση στο σχολείο, υπερευαισθησία και αποστασιοποίηση.

Φύλο: Οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα με τη διαταραχή από ότι οι γυναίκες.  Η φύση της διαταραχής μπορεί επίσης να διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων. Για παράδειγμα, οι άνδρες μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην αποστασιοποίηση, ενώ οι γυναίκες μπορεί να τείνουν προς την ευαισθησία και την απομόνωση.

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Το πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει τη διάγνωση και την εκδήλωση της Διαταραχής. Σε κουλτούρες που εκτιμούν τον κολεκτιβισμό και τους στενούς κοινωνικούς δεσμούς, τα άτομα με τη Διαταραχή μπορεί να είναι πιο πιθανό να ξεχωρίζουν και να διαγνωστούν. Από την άλλη πλευρά, σε πολιτισμούς που δίνουν έμφαση στον ατομικισμό και τον προσωπικό χώρο, τα συμπτώματα της Διαταραχής μπορεί να είναι λιγότερο αισθητά ή να θεωρούνται λιγότερο προβληματικά. Είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές νόρμες κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη διάγνωση ή οι πολιτισμικά ακατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

 

Προκλήσεις και Υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Η αντιμετώπιση της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας παρουσιάζει τις δικές της προκλήσεις. Τα άτομα με τη διαταραχή συχνά δυσκολεύονται με τις κοινωνικές σχέσεις και την έκφραση των συναισθημάτων τους. Μπορεί να προτιμούν να είναι μόνοι τους, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις οικογένειες που δεν κατανοούν πλήρως τη διαταραχή και τις επιπτώσεις της. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο για τα άτομα να αναζητήσουν και να διατηρήσουν εργασία, δεδομένης της δυσφορίας τους με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

 • Κατανόηση και αποδοχή: Το πρώτο βήμα προς την υποστήριξη είναι η κατανόηση. Η οικογένεια και οι φίλοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη διαταρχή, τα συμπτώματά της και τις επιπτώσεις της. Η αναγνώριση ότι η ανάγκη του ατόμου για μοναξιά δεν αποτελεί προσωπική απόρριψη αλλά σύμπτωμα της διαταραχής μπορεί να προάγει μεγαλύτερη αποδοχή και να μειώσει τις παρεξηγήσεις.
 • Συναισθηματική υποστήριξη: Αν και τα άτομα με Σχιζοειδή Διαταραχή συνήθως προτιμούν να είναι μόνα τους, εξακολουθούν να χρειάζονται συναισθηματική υποστήριξη. Η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να την παρέχουν με διακριτικούς και έμμεσους τρόπους, σεβόμενοι την ανάγκη τους για μοναξιά, ενώ παράλληλα καθιστούν σαφές ότι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν όταν χρειάζεται.
 • Ενθαρρύνετε τη θεραπεία: Παρόλο που τα άτομα με τη Διαταραχή μπορεί να αντιστέκονται στην ιδέα της θεραπείας, τα μέλη της οικογένειας και οι στενοί φίλοι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνσή τους να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια.
 • Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας: Η τακτική, αλλά όχι παρεμβατική, επικοινωνία μπορεί να είναι ευεργετική. Είναι σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της συντροφικότητας και του σεβασμού της ανάγκης του ατόμου για μοναξιά. Για παράδειγμα, η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων ή τηλεφωνημάτων που να παρέχει επαφή χωρίς να θεωρείται υπερβολικό.
 • Υποστήριξη στις καθημερινές δραστηριότητες: Μερικές φορές, τα άτομα με τη διαταραχή μπορεί να χρειάζονται βοήθεια σε καθημερινές δραστηριότητες ή εργασίες που περιλαμβάνουν κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι φίλοι και η οικογένεια μπορούν να προσφερθούν να τα συνοδεύσουν στις δουλειές τους ή να τα βοηθήσουν να βρουν στρατηγικές για να ολοκληρώσουν αυτές τις εργασίες με τρόπο τέτοιο ώστε να αισθάνονται πιο άνετα.

 

Στην ουσία, το κλειδί για την υποστήριξη κάποιου ατόμου με Σχιζοειδή Διαταραχή είναι η εξισορρόπηση του σεβασμού στις μοναδικές του ανάγκες με τη διαβεβαίωση ότι δεν είναι μόνο του και ότι η βοήθεια είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζεται.

 

Ιστορική αναδρομή και Μελλοντικές προοπτικές

Ιστορικά, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας εισήχθη για πρώτη φορά ως ξεχωριστή διαταραχή στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-III) το 1980. Πριν από αυτό, τα σχιζοειδή χαρακτηριστικά συχνά θεωρούνταν μέρος του σχιζοφρενικού φάσματος. Με την πάροδο του χρόνου, η έρευνα συνέβαλε στη διάκριση της Σχιζοειδούς Διαταραχής ως ξεχωριστής κατάστασης, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ιστορικά, τα άτομα με Σχιζοειδή Διαταραχή συχνά παρεξηγούνταν και στιγματίζονταν λόγω της αποστασιοποιημένης συμπεριφοράς τους και της προτίμησής τους για μοναξιά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κατανόηση και αποδοχή των διαταραχών προσωπικότητας τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε στη βελτίωση της υποστήριξης και στις αποτελεσματικότερες θεραπείες.

Στο μέλλον, οι προοπτικές για την κατανόηση και τη θεραπεία της Σχιζοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας αναμένεται να βελτιωθούν καθώς η έρευνα προχωρά. Αναμένεται ότι η ανάπτυξη της ψυχιατρικής ακριβείας, η οποία επικεντρώνεται στην προσαρμογή των θεραπειών στις ατομικές ανάγκες, θα προσφέρει ακόμη πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης για τα άτομα. Επιπλέον, η αυξημένη κατανόηση της νευροβιολογικής βάσης των διαταραχών προσωπικότητας μπορεί να οδηγήσει σε νέες παρεμβάσεις που στοχεύουν σε αυτούς τους υποκείμενους μηχανισμούς.

Ένας άλλος πολλά υποσχόμενος τομέας είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη φροντίδα ψυχικής υγείας, όπως η τηλεψυχιατρική ή οι ψηφιακές πλατφόρμες θεραπείας, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν εξ αποστάσεως και ευέλικτη υποστήριξη σε άτομα με τη Διαταραχή, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να αποφύγουν την παραδοσιακή προσωπική θεραπεία λόγω των κοινωνικών τους προτιμήσεων.

Σχιδοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας | The Mind Rises
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Triebwasser J, Chemerinski E, Roussos P, Siever LJ. Schizoid personality disorder. J Pers Disord. 2012 Dec;26(6):919-26.

Akhtar S. Schizoid personality disorder: a synthesis of developmental, dynamic, and descriptive features Am J Psychother . 1987 Oct;41(4):499-518.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Triebwasser J, Chemerinski E, Roussos P, Siever LJ. Schizoid personality disorder. J Pers Disord. 2012 Dec;26(6):919-26.

Akhtar S. Schizoid personality disorder: a synthesis of developmental, dynamic, and descriptive features Am J Psychother . 1987 Oct;41(4):499-518.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός