Σύνδεση/Εγγραφή

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας;

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) ανήκει στην ομάδα Γ των διαταραχών προσωπικότητας και χαρακτηρίζεται από μια διάχυτη ενασχόληση με την τάξη, την τελειομανία και τον έλεγχο του περιβάλλοντος, εις βάρος της ευελιξίας, της ευρύτητας των αντιλήψεων και της αποτελεσματικότητας. Αυτή η ενασχόληση μπορεί να είναι τόσο καταναγκαστική που να παρεμποδίζει την ικανότητα του ατόμου να ολοκληρώσει τις εργασίες του, καθώς τα πρότυπα του είναι τόσο υψηλά που μπορεί να μην ικανοποιηθούν ποτέ.

Παρόλο που μοιράζεται το ίδιο όνομα με την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ), η ΙΨΔΠ διακρίνεται από το γεγονός ότι συνήθως δεν περιλαμβάνει την παρουσία επαναλαμβανόμενων, παρεμβατικών ιδεοληψιών ή ψυχαναγκασμών. Αντίθετα, αναφέρεται σε ένα πρότυπο συμπεριφοράς και στάσεων που χαρακτηρίζεται από άκαμπτη προσήλωση σε κανόνες και διαδικασίες, συντριπτική ανάγκη για τάξη και τάση το άτομο να αναστατώνεται υπερβολικά όταν τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα θέλει.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΙΨΔΠ δεν σημαίνει απλώς ότι κάποιος είναι “τελειομανής” ή ιδιαίτερα οργανωτικός. Αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ μπορεί να αποτελούν μέρος της διαταραχής, συχνά αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο σε πολλά πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια. Σε περίπτωση που αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται τόσο ακραία ώστε να οδηγούν σε σημαντική δυσφορία ή έκπτωση σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας, τότε μπορεί να υποδηλώνουν ΙΨΔΠ.

Όπως συμβαίνει με όλες τις διαταραχές προσωπικότητας, οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ΙΨΔΠ είναι μόνιμα και σταθερά στο χρόνο και τις καταστάσεις, διαφέροντας σημαντικά από τις πολιτισμικές προσδοκίες του ατόμου.

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5), περιγράφει τα ακόλουθα κριτήρια για την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ):

Ένα διάχυτο πρότυπο ενασχόλησης με την τάξη, την τελειομανία και τον νοητικό και διαπροσωπικό έλεγχο, εις βάρος της ευελιξίας, της ευρύτητας των αντιλήψεων και της αποδοτικότητας, που αρχίζει κατά την πρώιμη ενηλικίωση και παρουσιάζεται σε διάφορα πλαίσια, όπως υποδεικνύεται από τέσσερα (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα:

 • Ασχολείται με τις λεπτομέρειες, τους κανόνες, τις λίστες, την τάξη, την οργάνωση ή τα χρονοδιαγράμματα σε βαθμό που χάνεται το κύριο νόημα της δραστηριότητας
 • Δείχνει τελειοθηρία που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της εργασίας (π.χ. δεν μπορεί να ολοκληρώσει ένα έργο επειδή δεν τηρούνται τα δικά του υπερβολικά αυστηρά πρότυπα)
 • Είναι υπερβολικά αφοσιωμένο στην εργασία και την παραγωγικότητα με αποκλεισμό των δραστηριοτήτων αναψυχής και των φιλικών σχέσεων (δεν εξηγείται από προφανή οικονομική ανάγκη)
 • Είναι υπερβολικά ευσυνείδητο, σχολαστικό και άκαμπτο σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας ή αξιών (δεν εξηγείται από την πολιτιστική ή θρησκευτική ταυτοποίηση)
 • Αδυνατεί να απορρίψει φθαρμένα ή άχρηστα αντικείμενα, ακόμη και όταν δεν έχουν συναισθηματική αξία
 • Είναι απρόθυμο να αναθέσει καθήκοντα ή να συνεργαστεί με άλλους, εκτός αν αυτοί υποταχθούν ακριβώς στον δικό του τρόπο που κάνει τα πράγματα
 • Υιοθετεί ένα φιλάργυρο τρόπο κατανάλωσης τόσο προς τον εαυτό του όσο και προς τους άλλους- τα χρήματα θεωρούνται κάτι που πρέπει να αποθησαυριστεί για μελλοντικές καταστροφές
 • Δείχνει ακαμψία και πείσμα

 

Αυτές οι συμπεριφορές προκαλούν σημαντική δυσφορία ή έκπτωση σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.

Να θυμάστε ότι η διάγνωση πρέπει πάντα να τίθεται από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας, βάσει ενδελεχούς αξιολόγησης.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις καθημερινές δραστηριότητες ενός ατόμου, διαπερνώντας όλες τις πτυχές της ζωής του.

Σκέψεις: Το μυαλό ενός ατόμου με ΙΨΔΠ καταλαμβάνεται συνήθως από μια συνεχή εστίαση στην τάξη και την τελειότητα. Τα άτομα αυτά συχνά ασχολούνται με λεπτομέρειες, χρονοδιαγράμματα και κανόνες σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να χάσουν τον γενικό στόχο ή τον σκοπό μιας δράσης ή μιας εργασίας. Τα μοτίβα σκέψης τους χαρακτηρίζονται από πείσμα, ακαμψία και επιμονή ότι ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα είναι ο “σωστός”. Επιδιώκουν αδιάκοπα την τελειότητα, γεγονός που συχνά εμποδίζει την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν εργασίες, καθώς δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν τα δικά τους υπερβολικά υψηλά πρότυπα.

Συναισθήματα: Σε συναισθηματικό επίπεδο, τα άτομα με ΙΨΔΠ βιώνουν συχνά επίμονη ένταση και δυσαρέσκεια λόγω των υψηλών προτύπων που επιβάλλουν στον εαυτό τους και στους άλλους. Είναι ένας κόσμος όπου το “αρκετά καλό” δεν είναι αποδεκτό. Σπάνια, έως ποτέ, είναι ικανοποιημένα με τα επιτεύγματά τους, γεγονός που τροφοδοτεί μια διαρκή κατάσταση στρες και άγχους. Συναισθήματα θυμού και απογοήτευσης μπορεί επίσης να προκύψουν όταν οι άλλοι αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στα αυστηρά τους πρότυπα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, θεωρώντας τα ως περιττή απόσπαση της προσοχής τους από τα καθήκοντα ή τις εργασίες τους.

Καθημερινή ζωή: Στην καθημερινή τους ζωή, τα άτομα με ΙΨΔΠ μπορεί να θεωρούνται άκαμπτα, τυπικά ή υπερβολικά ευσυνείδητα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Η έντονη εστίασή τους στην εργασία ή την παραγωγικότητα συχνά αποβαίνει εις βάρος των προσωπικών σχέσεων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η δυσκαμψία τους και η απροθυμία τους να αναθέτουν καθήκοντα μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις στον εργασιακό χώρο. Στο σπίτι, η υπερβολική προσήλωσή τους στην καθαριότητα και την τάξη μπορεί να δημιουργήσει ένα αποστειρωμένο, άκαμπτο περιβάλλον.

Διαπροσωπικές σχέσεις: Οι διαπροσωπικές τους σχέσεις είναι συχνά τεταμένες. Τα αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να αισθάνονται ότι επικρίνονται και δεν εκτιμώνται, καθώς το άτομο με ΙΨΔΠ μπορεί να δυσκολεύεται να εκφράσει στοργή και μπορεί να θεωρείται ελεγκτικό, αυταρχικό ή ανυποχώρητο. Μπορεί συχνά να δίνουν προτεραιότητα στην εργασία ή στις υποχρεώσεις τους έναντι των σχέσεών τους, γεγονός που οδηγεί σε αισθήματα δυσαρέσκειας ή παραμέλησης.

Συνολικά, η ΙΨΔΠ οδηγεί σε σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής όσων την έχουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση δυσαρέσκειας, άγχους και έντασης. Σημειώστε ότι η ΙΨΔΠ δεν πρέπει να συγχέεται με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ). Αν και έχουν κάποια κοινά σημεία, πρόκειται για ξεχωριστές διαταραχές με διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια και τρόπους εκδήλωσης.

 

Παράγοντες κινδύνου της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας

Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου για την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης.

Γενετικοί παράγοντες: Ο ρόλος της γενετικής στην ΙΨΔΠ υποστηρίζεται από μελέτες που υποδηλώνουν μια συνιστώσα κληρονομικότητας. Τα άτομα που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με αυτή τη διαταραχή διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, υποδεικνύοντας μια πιθανή γενετική προδιάθεση. Ωστόσο, τα ακριβή γονίδια που εμπλέκονται εξακολουθούν να είναι άγνωστα.

Παιδικές εμπειρίες: Μια σύνθετη αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια θα μπορούσε να συμβάλει στην ΙΨΔΠ. Παιδικές εμπειρίες όπως η υπερβολική τιμωρία, η κακοποίηση, η παραμέληση ή οι μη ρεαλιστικά υψηλές προσδοκίες των γονέων μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής της διαταραχής. Αυτές οι δυσμενείς εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε ένα βαθιά ριζωμένο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου του απρόβλεπτου, το οποίο θα μπορούσε να εκδηλωθεί ως ανάγκη για έλεγχο και τάξη στην ενήλικη ζωή.

Πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες: Οι κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Ορισμένοι πολιτισμοί δίνουν μεγάλη αξία στην επιμέλεια, την ευσυνειδησία και την τελειομανία, συμβάλλοντας ενδεχομένως στην ανάπτυξη της ΙΨΔΠ σε ευαίσθητα άτομα. Κοινωνικοί παράγοντες, όπως η πίεση των συνομηλίκων ή οι ακαδημαϊκές προσδοκίες, θα μπορούσαν επίσης να ευνοήσουν την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών ΙΨΔΠ.

Συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές: Η ΙΨΔΠ συχνά συνυπάρχει με άλλες παθήσεις της ψυχικής υγείας, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές της διάθεσης. Η παρουσία αυτών των διαταραχών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΙΨΔΠ ή να επιδεινώσει τα συμπτώματά της.

Η κατανόηση αυτών των παραγόντων κινδύνου μπορεί να κατευθύνει τις προσπάθειες έγκαιρης αναγνώρισης και τα προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε ότι η παρουσία ενός ή περισσότερων παραγόντων κινδύνου δεν εξασφαλίζει την ανάπτυξη της διαταραχής. Ομοίως, η απουσία τους δεν εξαλείφει την πιθανότητα. Όπως πάντα, η ψυχική υγεία είναι μια σύνθετη αλληλεπίδραση πολυάριθμων παραγόντων και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και τη θεραπεία.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας

Έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση: Ο εντοπισμός των συμπτωμάτων σε πρώιμο στάδιο της εμφάνισής τους μπορεί να επιτρέψει ταχύτερες παρεμβάσεις και πιθανό μετριασμό της εξέλιξης της διαταραχής. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης δευτερογενών προβλημάτων, όπως το άγχος ή η κατάθλιψη.

Προώθηση υγιεινών γονεϊκών συμπεριφορών: Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φροντίδας και υποστήριξης για τα παιδιά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ανάπτυξης της ΙΨΔΠ. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή σκληρών τιμωριών, τον καθορισμό λογικών προσδοκιών και την ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας.

Δεξιότητες αντιμετώπισης: Η διδασκαλία και η ενίσχυση υγιών δεξιοτήτων αντιμετώπισης και ευελιξίας στη σκέψη από μικρή ηλικία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης της ΙΨΔΠ.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις: Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, όπως η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να προσαρμόσουν τα πρότυπα σκέψης και τις συμπεριφορές τους, μειώνοντας την πιθανότητα η διαταραχή να εξελιχθεί σε χρόνια κατάσταση.

 

Τρέχουσες Επιλογές θεραπείας

Η θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) συχνά περιλαμβάνει μια πολυτροπική προσέγγιση που περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαρμακευτική αγωγή. Ακολουθούν οι κύριες θεραπευτικές επιλογές:

 • Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές θεραπείας για την ΙΨΔΠ. Στοχεύει στον εντοπισμό και την αλλαγή επιβλαβών μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς. Μέσω της CBT, τα άτομα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την τελειομανία και την ακαμψία τους, κατανοούν πώς αυτά τα χαρακτηριστικά παρεμβαίνουν στη ζωή τους και αναπτύσσουν πιο ευέλικτους και προσαρμοστικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.
 • Ομαδική θεραπεία: Η ομαδική θεραπεία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τα άτομα με ΙΨΔΠ, καθώς προσφέρει ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον για τη διερεύνηση των διαπροσωπικών δυσκολιών και τη λήψη ανατροφοδότησης από άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
 • Ψυχοδυναμική θεραπεία: Αυτός ο τύπος θεραπείας μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των ασυνείδητων μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς που κρύβονται πίσω από τα συμπτώματα της ΙΨΔΠ. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τις ρίζες της διαταραχής τους, οι οποίες συχνά βρίσκονται στις πρώιμες οικογενειακές σχέσεις.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Ενώ δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα για την ΙΨΔΠ, ορισμένα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση συνυπαρχουσών καταστάσεων ή συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, τα αντικαταθλιπτικά, συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία συνυπάρχουσας κατάθλιψης ή αγχωδών διαταραχών.
 • Τεχνικές ενσυνειδητότητας και χαλάρωσης: Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ΙΨΔΠ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των τελειοθηρικών τους τάσεων και των επιπτώσεών τους στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Οι τεχνικές χαλάρωσης όπως η βαθιά αναπνοή, η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ή η γιόγκα μπορεί επίσης να είναι ευεργετικές.

 

Όπως συμβαίνει με κάθε σχέδιο θεραπείας, η επιλογή της θεραπείας ή/και της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας και να προσαρμόζεται στα συγκεκριμένα συμπτώματα και τις ανάγκες του ατόμου. Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ΙΨΔΠ να ζήσουν μια πιο ευέλικτη και ικανοποιητική ζωή. Ωστόσο, λόγω της φύσης της διαταραχής, τα άτομα μπορεί να αντιστέκονται στη θεραπεία ή να πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται βοήθεια, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτισμικού υποβάθρου

Ο αντίκτυπος της ηλικίας, του φύλου και του πολιτισμικού υπόβαθρου μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση, την πορεία και τη θεραπεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ).

Ηλικία: Η ΙΨΔΠ γίνεται γενικά εμφανής στην πρώιμη ενήλικη ζωή και μπορεί να γίνει πιο αισθητή καθώς οι ευθύνες αυξάνονται με την ηλικία. Η ακαμψία και τα ζητήματα ελέγχου που καθορίζουν αυτή τη διαταραχή μπορεί να ενταθούν όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν πραγματικές ευθύνες ως ενήλικες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να μειωθούν με την ηλικία λόγω της σταδιακής προσαρμογής και των εμπειριών ζωής.

Φύλο: Η ΙΨΔΠ διαγιγνώσκεται συχνότερα στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φυλετικές διακρίσεις στις διαγνωστικές πρακτικές ή σε πραγματικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στον επιπολασμό της διαταραχής. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτές οι διαφορές και να κατανοηθούν οι λόγοι που τις προκαλούν.

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Οι πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη και την εκδήλωση της ΙΨΔΠ. Ορισμένες κοινωνίες εκτιμούν την τελειομανία και την ακαμψία περισσότερο από άλλες, ενδεχομένως κανονικοποιώντας ή και ενθαρρύνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της ΙΨΔΠ. Για παράδειγμα, οι κοινωνίες που δίνουν μεγάλη αξία στην τάξη, τον έλεγχο και την τελειομανία μπορεί να θεωρούν τα χαρακτηριστικά της ΙΨΔΠ ως επιθυμητά, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να διαγνωστούν τα άτομα ή να αναζητήσουν θεραπεία. Αντίθετα, σε πολιτισμούς που εκτιμούν την ευελιξία και τον αυθορμητισμό, τα χαρακτηριστικά της ΙΨΔΠ μπορεί να θεωρούνται προβληματικά, οδηγώντας σε αυξημένη αναγνώριση και διάγνωση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεκτίμησης της ηλικίας, του φύλου και του πολιτισμικού υπόβαθρου ενός ατόμου κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΙΔΠ κι επισημαίνουν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σε αυτούς τους τομείς για τη βελτίωση της κατανόησης και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Η ζωή με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων, όχι μόνο για τα άτομα που εμφανίζουν τη διαταραχή, αλλά και για τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα.

Κατανόηση και υπομονή: Η ΙΨΔΠ είναι συχνά παρεξηγημένη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και συγκρούσεις εντός των οικογενειών και των κοινοτήτων. Η ακαμψία, η τελειομανία και τα θέματα ελέγχου που είναι χαρακτηριστικά της ΙΨΔΠ μπορούν να επιβαρύνουν τις σχέσεις και να δημιουργήσουν ένα αγχωτικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό τα μέλη της οικογένειας και οι στενοί φίλοι να ενημερώνονται για τη διαταραχή, να είναι υπομονετικοί και να δείχνουν ενσυναίσθηση.

Ενθάρρυνση για αναζήτηση βοήθειας: Τα άτομα με ΙΨΔΠ μπορεί να μην αντιλαμβάνονται την έκταση της κατάστασής τους και να αντιστέκονται στην αναζήτηση βοήθειας. Συχνά εναπόκειται στα μέλη της οικογένειάς τους να τα πείσουν να αναζητήσουν και να διατηρήσουν τη θεραπεία, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

Διατήρηση της προσωπικής υγείας: Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να φροντίζουν και τη δική τους ψυχική υγεία. Η φροντίδα ενός ατόμου με ΙΨΔΠ μπορεί να είναι συναισθηματικά επιβαρυντική και είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η προσωπική αυτοφροντίδα και να τίθενται σαφή όρια όταν είναι απαραίτητο.

Υποστήριξη από την κοινότητα: Στην κοινότητα, η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατανόησης για την ΙΨΔΠ μπορεί συχνά να οδηγήσει σε στιγματισμό και απομόνωση. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση ενός περιβάλλοντος αποδοχής, μέσω της εκπαίδευσης και των πρωτοβουλιών προάσπισης της ψυχικής υγείας.

Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος: Όλα τα άτομα, είτε αντιμετωπίζουν άμεσα τη διαταραχή είτε υποστηρίζουν κάποιον που την αντιμετωπίζει, χρειάζονται ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ομάδων υποστήριξης και ανοιχτής επικοινωνίας εντός της οικογένειας.

Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, η υποστήριξη και η κατανόηση της οικογένειας και της κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθηθούν τα άτομα με ΙΨΔΠ ώστε να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντική έρευνα

Ιστορικά, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας (ΙΨΔΠ) ορίστηκε αρχικά στις αρχές του 20ού αιώνα, περίπου την ίδια εποχή που περιγράφηκε και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ). Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ των δύο δεν ήταν πάντα σαφής. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, συζήτησε εκτενώς τα χαρακτηριστικά του “πρωκτικού χαρακτήρα”, τα οποία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ΙΨΔΠ.

Η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση της ΙΨΔΠ στη σύγχρονη ψυχιατρική ταξινόμηση έγινε για πρώτη φορά στο DSM-I (1952), όπου ήταν γνωστή ως “ψυχαναγκαστική προσωπικότητα”. Ορίστηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια στο DSM-III (1980), το οποίο διαχώρισε τις διαταραχές προσωπικότητας από τα κλινικά σύνδρομα και έδωσε στην ΙΨΔΠ τη δική της κατηγορία. Οι επόμενες εκδόσεις του DSM, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος DSM-5, διατήρησαν αυτή τη διάκριση παρέχοντας παράλληλα πιο ολοκληρωμένα κριτήρια διάγνωσης.

Όσον αφορά στις μελλοντικές προοπτικές, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση της αιτιολογίας, των παραγόντων κινδύνου και των πιθανών στρατηγικών πρόληψης της ΙΨΔΠ. Ένας βασικός τομέας είναι η διερεύνηση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της ΙΨΔΠ. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω εργασία για την τελειοποίηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους μακροπρόθεσμα.

Υπάρχει επίσης ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση της ΙΨΔΠ από το κοινό και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του στίγματος και να διασφαλίσει ότι τα άτομα λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται νωρίτερα στην πορεία της διαταραχής. Τέλος, θα ήταν ωφέλιμο να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση της ΙΨΔΠ με άλλες ψυχιατρικές παθήσεις και ο αντίκτυπος της συννοσηρότητας στη θεραπεία και τα αποτελέσματα.

 

Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή της Προσωπικότητας (ΙΨΔΠ)
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Diedrich A, Voderholzer U. Obsessive-compulsive personality disorder: a current review. Curr Psychiatry Rep. 2015 Feb;17(2):2.

Marincowitz C, Lochner C, Stein DJ. The neurobiology of obsessive-compulsive personality disorder: a systematic review. CNS Spectr . 2022 Dec;27(6):664-675.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Diedrich A, Voderholzer U. Obsessive-compulsive personality disorder: a current review. Curr Psychiatry Rep. 2015 Feb;17(2):2.

Marincowitz C, Lochner C, Stein DJ. The neurobiology of obsessive-compulsive personality disorder: a systematic review. CNS Spectr . 2022 Dec;27(6):664-675.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός