Σύνδεση/Εγγραφή

Διπολική Διαταραχή

Τι είναι η Διπολική Διαταραχή;

Η Διπολική Διαταραχή, παλαιότερα γνωστή ως μανιοκατάθλιψη, είναι μια σύνθετη ψυχιατρική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από έντονες και δραματικές αλλαγές στη διάθεση, την ενέργεια, τα επίπεδα δραστηριότητας και την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών καθηκόντων. Οι μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν επεισόδια μανίας (εξαιρετικά αυξημένη, εκστατική ή ευερέθιστη διάθεση) και κατάθλιψης (πολύ χαμηλή, καταθλιπτική διάθεση).

Τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια ενός μανιακού επεισοδίου μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένη ενέργεια, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μεγαλομανία, ομιλητικότητα, γρήγορες σκέψεις και απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως χαμηλή ενέργεια, υπερβολικό ύπνο, αίσθημα αναξιότητας, αδυναμία συγκέντρωσης ή επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας.

Επηρεάζει περίπου το 0,3 – 1,5% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως με ίδιο επιπολασμό στους άντρες και στις γυναίκες. Η μέση ηλικία έναρξης είναι περί τα 18 έτη.

 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι διπολικής διαταραχής:

 • Διπολική διαταραχή τύπου Ι: περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μανιακά επεισόδια και μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι καταθλιπτικά επεισόδια.
 • Διπολική Διαταραχή τύπου ΙΙ: ορίζεται από την παρουσία ενός ή περισσότερων μείζονων καταθλιπτικών επεισοδίων και τουλάχιστον ενός υπομανιακού επεισοδίου, μιας λιγότερο σοβαρής μορφής μανίας.
 • Κυκλοθυμική διαταραχή: χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον δύο έτη (ένα έτος σε παιδιά κι εφήβους) πολυάριθμων περιόδων υπομανιακών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων που δεν είναι τόσο σοβαρά όσο ένα πλήρες μανιακό ή καταθλιπτικό επεισόδιο.

 

Συμπτώματα της Διπολικής Διαταραχής

Τα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: μανιακά και καταθλιπτικά.

Τα μανιακά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη ενέργεια, ανησυχία και διέγερση
 • Υπερβολικά υψηλή, ευφορική διάθεση
 • Ευερεθιστότητα και παρορμητικότητα
 • Γρήγορη ροή σκέψεων και γρήγορη ομιλία
 • Μειωμένη ανάγκη για ύπνο
 • Διογκωμένη αυτοεκτίμηση ή αίσθημα μεγαλείου
 • Κακή κρίση και απερίσκεπτη συμπεριφορά, όπως υπερβολικές δαπάνες ή εμπλοκή σε επικίνδυνες δραστηριότητες
 • Περίσπαση της προσοχής

 

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Επίμονα συναισθήματα θλίψης, απελπισίας και ενοχής
 • Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που κάποτε απολάμβανε το άτομο
 • Κούραση και μειωμένη ενέργεια
 • Δυσκολία συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων
 • Αλλαγές στην όρεξη και στον ύπνο
 • Σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας

 

Διαγνωστικά κριτήρια της Διπολικής Διαταραχής

Η διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5).

Για τη διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής Ι, το άτομο πρέπει να έχει βιώσει τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο, το οποίο ορίζεται ως μια διακριτή περίοδος ασυνήθιστα και επίμονα ανεβασμένης, διαχυτικής ή ευερέθιστης διάθεσης και αυξημένης στοχοκατευθυνόμενης  δραστηριότητας ή ενέργειας, διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας ή οποιασδήποτε διάρκειας εάν είναι απαραίτητη η νοσηλεία. Το μανιακό επεισόδιο πρέπει να είναι αρκετά σοβαρό ώστε να προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική ή επαγγελματική λειτουργικότητα ή να καθιστά αναγκαία τη νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή να περιλαμβάνει ψυχωσικά χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, η Διπολική Διαταραχή ΙΙ απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον ενός υπομανιακού επεισοδίου και ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου. Το υπομανιακό επεισόδιο είναι παρόμοιο με το μανιακό επεισόδιο, αλλά δεν είναι αρκετά σοβαρό ώστε να προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική ή επαγγελματική λειτουργικότητα ή να απαιτεί νοσηλεία, και δεν υπάρχουν ψυχωτικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο τύποι απαιτούν επίσης ότι τα επεισόδια δεν εξηγούνται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή και δεν οφείλονται στις φυσιολογικές επιδράσεις μιας ουσίας ή μιας άλλης ιατρικής κατάστασης.

Τέλος, για τη διάγνωση της Κυκλοθυμικής Διαταραχής, πρέπει να υπάρχουν πολυάριθμες περίοδοι με υπομανιακά συμπτώματα και καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου (ένα έτος σε παιδιά και εφήβους) και τα συμπτώματα αυτά να προκαλούν κλινικά σημαντική δυσφορία ή έκπτωση σε σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.

Όπως συμβαίνει με όλες τις διαγνώσεις ψυχικής υγείας, η διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας.

 

Πώς επιδρά η Διπολική Διαταραχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή;

Η Διπολική Διαταραχή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή του ατόμου, προκαλώντας σημαντικές διακυμάνσεις σε αυτούς τους τομείς που αντιστοιχούν στον κύκλο των μανιακών και καταθλιπτικών επεισοδίων. Κατά τη διάρκεια μιας μανιακής φάσης, το άτομο μπορεί να εμφανίσει διογκωμένη αυτοεκτίμηση ή μεγαλομανία, γρήγορη ομιλία, ταχύτατες σκέψεις και υπερβολική εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε παρορμητική λήψη αποφάσεων και απερίσκεπτες συμπεριφορές που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως οικονομική αστάθεια ή δυσκολίες στις σχέσεις.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια ενός καταθλιπτικού επεισοδίου, το άτομο μπορεί να βιώνει αισθήματα απελπισίας, υπερβολικές ενοχές, απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για δραστηριότητες και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική απόσυρση, αδυναμία διαχείρισης των υποχρεώσεων, όπως η εργασία ή το σχολείο, και γενική έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

Η Διπολική Διαταραχή μπορεί επίσης να επηρεάσει τα πρότυπα ύπνου, με τα άτομα να κοιμούνται συνήθως πολύ λίγο κατά τη διάρκεια των μανιακών φάσεων και υπερβολικά κατά τη διάρκεια των καταθλιπτικών επεισοδίων. Το απρόβλεπτο των κύκλων της διάθεσης μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα αστάθειας και αβεβαιότητας και η επαναλαμβανόμενη φύση της πάθησης μπορεί να είναι αποκαρδιωτική.

Χωρίς κατάλληλη θεραπεία, η διπολική διαταραχή μπορεί να διαταράξει σημαντικά τη ζωή ενός ατόμου. Ωστόσο, με αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής, της ψυχοθεραπείας και των αλλαγών στον τρόπο ζωής, τα άτομα με διπολική διαταραχή μπορούν να διάγουν ικανοποιητικές και επιτυχημένες ζωές.

 

Παράγοντες Κινδύνου της Διπολικής Διαταραχής

Η ακριβής αιτιολογία της διπολικής διαταραχής δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή, αλλά πιστεύεται ότι προκύπτει από έναν συνδυασμό γενετικών, βιοχημικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παράγοντες κινδύνου για διπολική διαταραχή μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Οικογενειακό ιστορικό: Η ύπαρξη στενού συγγενή με διπολική διαταραχή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης.
 • Δομή και λειτουργία του εγκεφάλου: Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα άτομα με διπολική διαταραχή έχουν διαφορές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πάθησης.
 • Στρεσογόνα γεγονότα ζωής: Τραυματικές ή άκρως ψυχοπιεστικές εμπειρίες, όπως η κακοποίηση όλων των μορφών, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή μια σημαντική αλλαγή στη ζωή, μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση της διπολικής διαταραχής
 • Χρήση ουσιών: Η κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διπολικής διαταραχής ή να επιδεινώσει τα υπάρχοντα συμπτώματα.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Διπολικής Διαταραχής

 • Έγκαιρη παρέμβαση: Η αναγνώριση και η κατανόηση των πρώιμων προειδοποιητικών σημείων μπορεί να διευκολύνει την έγκαιρη παρέμβαση.
 • Αποφυγή της κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών και μεγάλης ποσότητας αλκοόλ: Αυτές οι ουσίες μπορεί να πυροδοτήσουν ένα μανιακό ή καταθλιπτικό επεισόδιο.
 • Διατήρηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου: Οι διαταραχές στα πρότυπα ύπνου μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.
 • Αποτελεσματική διαχείριση του στρες: Αυτή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου πυροδότησης ενός επεισοδίου.
 • Τακτικές εξετάσεις με επαγγελματίες ψυχικής υγείας: Ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό της πάθησης για έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση.
 • Ψυχοεκπαίδευση: Η εκμάθηση σχετικά με τη διαταραχή ενισχύει την κατανόηση, βελτιώνοντας έτσι τη συμμόρφωση στα θεραπευτικά σχέδια και τα συνολικά αποτελέσματα.

 

Τρέχουσες Επιλογές θεραπείας

Οι πρωταρχικοί στόχοι της θεραπείας της Διπολικής Διαταραχής είναι η σταθεροποίηση της διάθεσης, η πρόληψη των υποτροπών και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης των συμπτωμάτων στην καθημερινή ζωή. Οι επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν:

 • Φαρμακευτική αγωγή: Οι σταθεροποιητές της διάθεσης, τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά συνταγογραφούνται για να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Το συγκεκριμένο φάρμακο(α) και η δοσολογία θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες και την ανταπόκριση του ατόμου στη θεραπεία.
 • Ψυχοθεραπεία: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και η διαπροσωπική θεραπεία (IPT) είναι μερικές από τις θεραπείες που ενδείκνυνται για τη διπολική διαταραχή. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης, να ενισχύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
 • Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT): Η ECT χρησιμοποιείται μερικές φορές για σοβαρές περιπτώσεις διπολικής διαταραχής όταν οι άλλες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές.
 • Αλλαγές στον τρόπο ζωής: Η διατήρηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και η μείωση του στρες μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη των υποτροπών.

 

Οι θεραπείες για τη διπολική διαταραχή μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, αλλά η επιτυχία τους εξαρτάται από παράγοντες όπως η ακριβής διάγνωση, η τήρηση της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής και η συμμετοχή στη θεραπεία. Είναι σημαντικό για τα άτομα με διπολική διαταραχή να συνεργάζονται στενά με τους ειδικούς για να αναπτύξουν ένα προσαρμοσμένο σχέδιο θεραπείας που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η Διπολική Διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο του ατόμου. Η ηλικία εμφάνισης της διαταραχής μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία και την παρουσίασή της. Η πρώιμη έναρξη, συχνά κατά την όψιμη εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή, συνδέεται συνήθως με μια πιο σοβαρή πορεία, συμπεριλαμβανομένου υψηλότερου ποσοστού μικτών επεισοδίων και ταχείας εναλλαγής, και φτωχότερη ανταπόκριση στη θεραπεία. Στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η διπολική διαταραχή μπορεί συχνά να διαγνωσθεί λανθασμένα ως άνοια ή κατάθλιψη λόγω επικαλυπτόμενων συμπτωμάτων.

Το φύλο παίζει επίσης ρόλο στην εκδήλωση της διπολικής διαταραχής. Ενώ ο επιπολασμός της διαταραχής είναι περίπου ίδιος σε άνδρες και γυναίκες, οι εμπειρίες τους μπορεί να διαφέρουν. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ταχεία εναλλαγή και μικτά επεισόδια και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για συνυπάρχουσες αγχώδεις διαταραχές. Οι άνδρες συχνά εμφανίζουν νωρίτερα τη διαταραχή και είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν αντικοινωνική συμπεριφορά και να κάνουν κατάχρηση ουσιών.

Το πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατανόηση και την έκφραση της διπολικής διαταραχής. Οι πολιτισμικές πεποιθήσεις δύνανται να διαμορφώσουν την ερμηνεία των συμπτωμάτων, την αποδοχή της διάγνωσης και τον τρόπο αναζήτησης βοήθειας. Ορισμένοι πολιτισμοί μπορεί να στιγματίζουν την ψυχική διαταραχή, οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία. Επιπλέον, οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί να επηρεάσουν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, καθώς ορισμένες συμπεριφορές μπορεί να θεωρούνται φυσιολογικές σε μια κουλτούρα αλλά παθολογικές σε μια άλλη. Είναι ζωτικής σημασίας για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να υιοθετήσουν μια πολιτισμικά αρμόζουσα προσέγγιση για να διασφαλίσουν την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία για τους διαφορετικούς πληθυσμούς.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Τα στερεότυπα γύρω από τη διπολική διαταραχή συχνά επικεντρώνονται στα άκρα της μανίας και της κατάθλιψης, οδηγώντας σε παρεξηγήσεις σχετικά με την πάθηση. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να υποθέσουν ότι τα άτομα με διπολική διαταραχή είναι επικίνδυνα, απρόβλεπτα ή ανίκανα να διατηρήσουν σχέσεις ή να κατέχουν μια δουλειά. Ωστόσο, με την κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη, τα περισσότερα άτομα με διπολική διαταραχή μπορούν να ζήσουν μια ικανοποιητική, παραγωγική ζωή.

Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης για άτομα με διπολική διαταραχή περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη καθημερινής ρουτίνας: Μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του ύπνου, των διατροφικών συνηθειών και άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σταθερότητα της διάθεσης.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της διάθεσης: Η τήρηση ενός ημερολογίου διάθεσης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν μοτίβα και αιτίες, επιτρέποντάς τους να διαχειριστούν καλύτερα τα συμπτώματά τους και να αναζητήσουν βοήθεια όταν χρειάζεται.
 • Δημιουργία δικτύου υποστήριξης: Η συνεργασία με φίλους, οικογένεια και επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορεί να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη, πρακτική βοήθεια και υπευθυνότητα για τη διατήρηση των σχεδίων θεραπείας.
 • Εξάσκηση τεχνικών χαλάρωσης: Η ενσυνειδητότητα, η βαθιά αναπνοή και άλλες τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του στρες και στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

 

Η διπολική διαταραχή παρουσιάζει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων, τόσο για το άτομο που έχει διαγνωστεί, όσο και για την οικογένεια και την κοινότητά του. Η απρόβλεπτη φύση των εναλλαγών της διάθεσης μπορεί να επιβαρύνει τις προσωπικές σχέσεις, οδηγώντας συχνά σε αισθήματα παρεξήγησης ή απογοήτευσης. Το άτομο μπορεί να αισθάνεται απομονωμένο ή στιγματισμένο και τα μέλη της οικογένειας μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν την κατάσταση ή να μάθουν πώς να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η οικογένεια και η κοινότητα μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην παροχή υποστήριξης και κατανόησης. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να βοηθήσουν μαθαίνοντας για τη διαταραχή, τα συμπτώματά της και τις στρατηγικές διαχείρισής της, γεγονός που μπορεί να καλλιεργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο σπίτι. Η συμμετοχή σε θεραπευτικές συνεδρίες με το άτομο, όταν χρειάζεται, μπορεί επίσης να είναι ευεργετική.

Εντός της κοινότητας, η υποστήριξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Οι ομάδες υποστήριξης, τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά, μπορούν να παρέχουν μια πλατφόρμα για τα άτομα και τις οικογένειες να μοιραστούν εμπειρίες, συμβουλές και ενθάρρυνση. Τα σχολεία και οι χώροι εργασίας μπορούν να συμβάλουν προωθώντας ένα περιβάλλον αποδοχής, κατανόησης και αποστιγματισμού.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Ιστορικά, η Διπολική Διαταραχή, που αποκαλούνταν παλαιότερα “μανιοκαταθλιψη”, αναγνωρίζεται εδώ και αιώνες, αν και η κατανόηση και η θεραπεία της έχουν εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά κλινικά από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά μόλις τον 19ο αιώνα ο Jean-Pierre Falret, ένας Γάλλος ψυχίατρος, την αναγνώρισε επίσημα ως διακριτή διαταραχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι εξελίξεις στις ψυχιατρικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης του λιθίου ως θεραπεία στα μέσα της δεκαετίας του 1900, βελτίωσαν τη διαχείριση της διπολικής διαταραχής.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η έρευνα για τη διπολική διαταραχή συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, προσφέροντας ελπιδοφόρες προοπτικές για ακόμη πιο αποτελεσματικές θεραπείες και στρατηγικές πρόληψης. Μελέτες που διερευνούν τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες της διαταραχής μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση της προέλευσής της, επιτρέποντας ενδεχομένως την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ανοίγουν το δρόμο για καινοτόμες μεθόδους θεραπείας, όπως η ψηφιακή θεραπευτική και η τηλεψυχιατρική, διευρύνοντας την εμβέλεια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης και μείωσης του στίγματος που συνδέεται με τη διπολική διαταραχή είναι επίσης όλο και πιο σημαντικές, καθώς προωθούν την καλύτερη κατανόηση και αποδοχή της διαταραχής στην κοινωνία. Ενώ οι προκλήσεις σίγουρα παραμένουν, το μέλλον για τα άτομα με διπολική διαταραχή είναι γεμάτο ελπίδα για βελτιωμένη διάγνωση, πιο εξατομικευμένες θεραπείες και καλύτερη ποιότητα ζωής.

 

 

Διπολική Διαταραχή: Συμπτώματα, Διάγνωση, Πρόληψη & Θεραπεία
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Miklowitz, D. J., & Johnson, S. L. (2006). The psychopathology and treatment of bipolar disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 2, 199-235.

Goodwin, F. K., & Jamison, K. R. (2007). Manic-depressive illness: Bipolar disorders and recurrent depression (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Miklowitz, D. J., & Johnson, S. L. (2006). The psychopathology and treatment of bipolar disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 2, 199-235.

Goodwin, F. K., & Jamison, K. R. (2007). Manic-depressive illness: Bipolar disorders and recurrent depression (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός