Σύνδεση/Εγγραφή

Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

Τι είναι η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ)  ανήκει στην ομάδα Β των διαταραχών προσωπικότητας και χαρακτηρίζεται από ένα μοτίβο συνεχούς αστάθειας στη διάθεση, τη συμπεριφορά, την αυτοεικόνα και τη λειτουργικότητα. Αυτές οι εμπειρίες οδηγούν συχνά σε παρορμητικές ενέργειες και ασταθείς σχέσεις. Ένα άτομο με ΟΔΠ μπορεί να βιώνει έντονα επεισόδια θυμού, κατάθλιψης και άγχους που μπορεί να διαρκούν από λίγες ώρες έως ημέρες.

Τα άτομα με ΟΔΠ μπορεί να βιώνουν τα συναισθήματα με μεγαλύτερη ευκολία, βάθος και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι οι άλλοι. Τα άτομα αυτά μπορεί επίσης να έχουν ιστορικό ασταθών σχέσεων και μπορεί να επιδεικνύουν παρορμητικότητα σε τομείς που είναι δυνητικά αυτοκαταστροφικοί, όπως οικονομικές υποθέσεις, κατάχρηση ουσιών, σεξουαλικές σχέσεις, αδηφαγία και απερίσκεπτη οδήγηση.

Η ΟΔΠ χαρακτηρίζεται επίσης από έντονο φόβο εγκατάλειψης, συχνές εναλλαγές της διάθεσης, συναισθήματα κενού, αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοτραυματική συμπεριφορά και χρόνια συναισθήματα αποκοπής από τον εαυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ ο όρος “οριακή διαταραχή” μπορεί να υποδηλώνει ότι τα συμπτώματα αυτά βρίσκονται στα όρια του να αποτελέσουν διαταραχή, η ΟΔΠ είναι όντως μια καθιερωμένη διαταραχή της ψυχικής υγείας.

 

Διαγνωστικά Κριτήρια της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (DSM-5), τα διαγνωστικά κριτήρια για την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας περιλαμβάνουν:

 • Αγωνιώδεις προσπάθειες αποφυγής της πραγματικής ή φανταστικής εγκατάλειψης
 • Ένα μοτίβο ασταθών και έντονων διαπροσωπικών σχέσεων: Υπάρχει η τάση να εναλλάσσονται μεταξύ των άκρων της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης.
 • Διαταραχή της ταυτότητας: Υπάρχει έντονα και επίμονα ασταθής αυτοεικόνα ή αίσθηση του εαυτού.
 • Παρορμητικότητα σε τουλάχιστον δύο τομείς που είναι δυνητικά αυτοκαταστροφικοί (π.χ. δαπάνες, σεξ, κατάχρηση ουσιών, απερίσκεπτη οδήγηση, αδηφαγία).
 • Υποτροπιάζουσα αυτοκτονική συμπεριφορά, χειρονομίες ή απειλές ή αυτοακρωτηριαστική συμπεριφορά.
 • Συναισθηματική αστάθεια λόγω έντονης αντιδραστικότητας της διάθεσης.
 • Χρόνια αισθήματα ματαιότητας,
 • Απρόσφορος, έντονος θυμός ή δυσκολία στον έλεγχο του θυμού.
 • Παροδικός, σχετιζόμενος με το άγχος παρανοειδής ιδεασμός ή σοβαρά αποσυνδετικά συμπτώματα.

 

Για να διαγνωστεί ένα άτομο με ΟΔΠ, πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον πέντε από αυτά τα συμπτώματα, τα οποία πρέπει να είναι συνεχή και να επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωής του. Τα συμπτώματα πρέπει επίσης να αρχίζουν από την πρώιμη ενηλικίωση και να εμφανίζονται σε διάφορα πλαίσια.

 

Επίδραση στις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή

Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) επηρεάζει σημαντικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την καθημερινή ζωή του ατόμου, προκαλώντας συχνά σοβαρές και εκτεταμένες επιπτώσεις:

Σκέψεις: Τα άτομα με ΟΔΠ βιώνουν συχνά έντονες και γρήγορες αλλαγές στις διαδικασίες σκέψης τους. Μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια σταθερή εικόνα του εαυτού τους και μπορεί να βλέπουν τον εαυτό τους ως κακό ή ακόμη και ως διαβολικό. Οι σκέψεις τους για τους άλλους μπορεί επίσης να είναι ασταθείς και να εναλλάσσονται μεταξύ εξιδανίκευσης (ακραίες θετικές σκέψεις) και υποτίμησης (ακραίες αρνητικές σκέψεις). Η ΟΔΠ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παροδικές, σχετιζόμενες με το άγχος παρανοειδείς σκέψεις και σοβαρά διαχωριστικά συμπτώματα, όπως το αίσθημα αποσύνδεσης από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το σώμα του ατόμου. Αυτή η αστάθεια στα μοτίβα σκέψης μπορεί να είναι πολύ ανησυχητική και να προκαλεί σύγχυση στο άτομο.

Συναισθήματα: Η συναισθηματική αστάθεια αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΟΔΠ. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή μπορεί να βιώνουν συχνές συναισθηματικές διακυμάνσεις, έντονα συναισθήματα (συμπεριλαμβανομένων χρόνιων συναισθημάτων κενού ή έντονου θυμού) και δυσκολία να επιστρέψουν σε μια σταθερή συναισθηματική βάση μετά από μια αναστάτωση. Μπορεί επίσης να διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής ευαισθησίας και να νιώθουν τα συναισθήματα πιο εύκολα, πιο βαθιά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι οι άλλοι. Αυτές οι έντονες συναισθηματικές εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοτραυματισμούς ή αυτοκτονικές συμπεριφορές, ιδίως ως απάντηση σε φόβους πραγματικής ή φανταστικής εγκατάλειψης.

Καθημερινή ζωή: Ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι βαθύτατος. Οι σχέσεις μπορεί να είναι ασταθείς και να χαρακτηρίζονται από συγκρούσεις, καθώς τα άτομα με ΟΔΠ μπορεί να απομακρύνουν πρώτα τους άλλους λόγω του φόβου της εγκατάλειψης. Οι παρορμητικές συμπεριφορές, όπως οι απερίσκεπτες δαπάνες, η κατάχρηση ουσιών ή η επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εργασία, τα οικονομικά και τα κοινωνικά πλαίσια. Η συναισθηματική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να διατηρήσει σταθερή εργασία ή να ολοκληρώσει την εκπαίδευση. Τα χρόνια συναισθήματα κενού μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη ικανοποίησης στις καθημερινές δραστηριότητες, συμβάλλοντας σε μια συνολικά μειωμένη ποιότητα ζωής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά τις προκλήσεις αυτές, τα άτομα με ΟΔΠ μπορούν να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή, ιδίως με τη σωστή υποστήριξη και θεραπεία.

 

Παράγοντες κινδύνου της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας

Διάφοροι παράγοντες ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης οριακής διαταραχής προσωπικότητας, όπως:

Γενετικοί παράγοντες: Η ΟΔΠ είναι περίπου πέντε φορές πιο συχνή μεταξύ των ατόμων που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού, όπως γονέα ή αδελφό, με τη διαταραχή.

Δομές του Εγκεφάλου: Αλλαγές σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη ρύθμιση των συναισθημάτων, την παρορμητικότητα και την επιθετικότητα μπορεί επίσης να σχετίζονται με την ΟΔΠ. Ορισμένες μελέτες έχουν προτείνει ότι αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορεί να είναι αποτέλεσμα παιδικού τραύματος ή χρόνιου στρες.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Πολλά άτομα με ΟΔΠ αναφέρουν ιστορικό κακοποίησης, παραμέλησης ή αποχωρισμού ως μικρά παιδιά. Δυσμενείς παιδικές εμπειρίες όπως αυτές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της ΟΔΠ.

 

Στρατηγικές πρόληψης της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας

Η πρόληψη της ΟΔΠ μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης γενετικών, νευρολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ωστόσο, ορισμένες στρατηγικές που μπορεί να βοηθήσουν περιλαμβάνουν:

Έγκαιρη παρέμβαση: Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στην παιδική ή εφηβική ηλικία, ιδίως σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό ΟΔΠ, μπορεί ενδεχομένως να αποτρέψει την επιδείνωση της διαταραχής ή την εδραίωσή της.

Θεραπεία για οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο: Η παροχή θεραπείας σε οικογένειες με ιστορικό ΟΔΠ, ιδίως σε εκείνες με παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα, μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διδασκαλία στρατηγικών στους γονείς για τη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού τους και τη βελτίωση της σχέσης τους με το παιδί.

Αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος: Η φροντίδα με βάση το τραύμα, κατά την οποία οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν, κατανοούν και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του ψυχικού τραύματος, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στην πρόληψη της ΟΔΠ.

Παρόλο που αυτές οι στρατηγικές μπορεί να μην προλαμβάνουν πάντα την ΟΔΠ, μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεών της και ενδεχομένως στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων.

 

Τρέχουσες επιλογές θεραπείας

Οι τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές για τη Διαταραχή Οριακής Προσωπικότητας (ΔΟΠ) περιλαμβάνουν κυρίως ψυχοθεραπεία, με τα φάρμακα να παίζουν συμπληρωματικό ρόλο. Ακολουθούν οι βασικές μορφές θεραπείας:

 • Διαλεκτική θεραπεία συμπεριφοράς (DBT): Η DBT, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για τη θεραπεία της BPD, είναι σήμερα μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Επικεντρώνεται στη διδασκαλία δεξιοτήτων αντιμετώπισης για την καταπολέμηση των καταστροφικών ορμών, τη βελτίωση των σχέσεων και τη διαχείριση του στρες. Περιλαμβάνει ατομική θεραπεία, ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων και τηλεφωνική καθοδήγηση.
 • Ψυχοθεραπεία με βάση την εννόηση (Mentalization-Based Therapy, MBT): Η ΜΒΤ στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με ΟΔΠ να κατανοήσουν τις δικές τους νοητικές καταστάσεις αλλά και των άλλων. Αυτή η θεραπεία βοηθά στη βελτίωση της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της διαπροσωπικής λειτουργίας.
 • Ψυχοθεραπεία εστιασμένη στη μεταβίβαση (Transference-Focused Psychotherapy, TFP): Η TFP έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τα διαπροσωπικά τους προβλήματα μέσω της σχέσης μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή.
 • Θεραπεία σχημάτων: Αυτή ενσωματώνει στοιχεία από γνωστικές, συμπεριφορικές και ψυχοδυναμικές θεραπείες για να βοηθήσει τα άτομα να εντοπίσουν και να αλλάξουν τα μη βοηθητικά μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς.
 • Φαρμακευτική αγωγή: Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία της ΟΔΠ, τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διαχείριση συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή συνυπαρχουσών καταστάσεων, όπως οι διακυμάνσεις της διάθεσης, η κατάθλιψη ή το άγχος. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν σταθεροποιητές της διάθεσης και αντικαταθλιπτικά.
 • Νοσηλεία: Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας, η νοσηλεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ατόμου.

 

Τα θεραπευτικά σχέδια προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, το οποίο συνεπάγεται ότι ο τύπος και η ένταση της θεραπείας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η θεραπεία απαιτεί χρόνο και δέσμευση, αλλά πολλά άτομα με ΟΔΠ παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.

 

Επιπτώσεις της ηλικίας, του φύλου και του πολιτιστικού υποβάθρου

Η εμφάνιση και η διαχείριση της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας (ΟΔΠ) μπορεί πράγματι να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ηλικία: Τα συμπτώματα της ΟΔΠ ξεκινούν συνήθως κατά την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή. Ωστόσο, τα συμπτώματα μπορεί να μειώνονται σε ένταση με την πάροδο της ηλικίας. Πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν λιγότερα και λιγότερο σοβαρά συμπτώματα μέχρι τη δεκαετία των 40 ή των 50 ετών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η διάγνωση της ΟΔΠ στους εφήβους αποτελεί αντικείμενο διαρκούς συζήτησης λόγω των αλλαγών και των προκλήσεων που συνήθως συνδέονται με αυτή την περίοδο.

Φύλο: Η ΟΔΠ διαγνώσκεται συχνότερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Ωστόσο, η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται σε έμφυλες διακρίσεις στη διαγνωστική διαδικασία, καθώς ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι ο επιπολασμός της ΟΔΠ είναι περίπου ίσος μεταξύ των δύο φύλων. Ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων μπορεί επίσης να υπάρχουν στον τρόπο έκφρασης των συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, οι γυναίκες με ΟΔΠ μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν ταχείες εναλλαγές στη διάθεση, ενώ οι άνδρες μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε εκρηκτικό θυμό και κατάχρηση ουσιών.

Πολιτιστικό υπόβαθρο: Το πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη και την ερμηνεία των συμπτωμάτων της ΟΔΠ. Σε ορισμένες κουλτούρες, η συναισθηματική εκφραστικότητα μπορεί να είναι περισσότερο αποδεκτή, οδηγώντας σε διαφορετικές ερμηνείες συμπτωμάτων όπως η συναισθηματική αστάθεια. Επιπλέον, το πολιτισμικό στίγμα που περιβάλλει τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάγνωση και την αναζήτηση θεραπείας. Είναι ζωτικής σημασίας για τους κλινικούς γιατρούς να διατηρούν πολιτισμική ευαισθησία κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και της θεραπείας, διασφαλίζοντας ότι οι εμπειρίες του ατόμου γίνονται κατανοητές στο πλαίσιο του μοναδικού πολιτισμικού τους πλαισίου.

 

Προκλήσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινότητα

Η υποστήριξη ενός ατόμου με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ), μπορεί να είναι αποτελέσει έντονη πρόκληση:

 • Συναισθηματική ένταση: Τα άτομα με ΟΔΠ συχνά βιώνουν τα συναισθήματα πιο έντονα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτή η συναισθηματική αστάθεια μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους προκειμένου να την κατανοήσουν και να τη διαχειριστούν.
 • Παρορμητικότητα: Η παρορμητική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες αυτοτραυματισμού, κατάχρηση ουσιών ή απερίσκεπτη οδήγηση, μπορεί να είναι τρομακτική και απογοητευτική για τους οικείους.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις: Η τάση των ατόμων με ΟΔΠ να εναλλάσσονται μεταξύ της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης των άλλων μπορεί να επιβαρύνει τις σχέσεις και να οδηγήσει σε συγκρούσεις.
 • Εικόνα του εαυτού: Οι διακυμάνσεις στην αυτοεικόνα μπορεί να καταστήσουν δύσκολο για τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους να συμβαδίσουν με τις μεταβαλλόμενες απόψεις και τα συναισθήματα του ατόμου με ΟΔΠ.

 

Με τις κατάλληλες γνώσεις, τους πόρους και μια συμπονετική προσέγγιση, οι φίλοι και η οικογένεια μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη. Αυτό το ουσιαστικό σύστημα υποστήριξης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο ταξίδι του ατόμου προς τη σταθερότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

 • Ψυχοκπαίδευση: Η ενημέρωση σχετικά με τη ΟΔΠ μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους να κατανοήσουν την κατάσταση και τον καλύτερο τρόπο αλληλεπίδρασης με το άτομο. Η γνώση μπορεί να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και την υπομονή.
 • Θεραπευτική υποστήριξη: Η ενθάρρυνση του ατόμου με ΟΔΠ να αναζητήσει θεραπεία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της διαδικασίας υποστήριξης. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρακολουθήσουν οικογενειακή θεραπεία ή να ενταχθούν σε ομάδες υποστήριξης.
 • Διατήρηση ανοικτής επικοινωνίας: Η ειλικρινής και ήρεμη επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των θεμάτων και στην έκφραση των ανησυχιών χωρίς κλιμάκωση των συναισθημάτων.
 • Θέσπιση ορίων: Ο καθορισμός σαφών και σταθερών ορίων μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και να αποτρέψει την εξουθένωση. Είναι σημαντικό για τους φροντιστές να φροντίζουν και τη δική τους ψυχική υγεία.
 • Ενίσχυση: Η τακτική ενίσχυση της αξίας του ατόμου και της δέσμευσής σας απέναντί του μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας σε περιόδους αυτοαμφισβήτησης και αστάθειας.

 

Να θυμάστε ότι κάθε άτομο με ΟΔΠ είναι μοναδικό και ότι αυτό που λειτουργεί για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί για κάποιο άλλο. Η ευελιξία, η υπομονή και η κατανόηση είναι το κλειδί.

 

Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προοπτικές

Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (ΟΔΠ) έχει μια συναρπαστική και πολύπλοκη ιστορία που έχει διαμορφώσει τη σημερινή μας κατανόηση και προσέγγιση της διαταραχής. Η έννοια της ΟΔΠ περιγράφηκε επίσημα για πρώτη φορά στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Τρίτη Έκδοση (DSM-III) το 1980, αν και ο όρος “οριακή” χρησιμοποιούνταν στην κλινική βιβλιογραφία ήδη από τη δεκαετία του 1930. Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα έμοιαζαν να ακροβατούν στα όρια μεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης.

Ο ψυχαναλυτής Otto Kernberg υπήρξε μια κρίσιμη προσωπικότητα στην ιστορία της ΟΔΠ. Το 1975, ο Kernberg εισήγαγε τον όρο “Οριακή Οργάνωση Προσωπικότητας”, υποστηρίζοντας ότι η ΟΔΠ χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό πρότυπο ασταθών διαπροσωπικών σχέσεων και αυτοεικόνας, σε συνδυασμό με παρορμητικότητα. Αυτή η συμβολή επηρέασε σημαντικά την κατανόηση και την ταξινόμηση της BPD. Συγκεκριμένα περιέγραψε τη διαταραχή ως ακολούθως:

 • Αδυναμία του “εγώ” με κακό έλεγχο των παρορμήσεων
 • “Πρωτογενείς διεργασίες” σκέψης (δηλαδή παράλογη), παρά τον ακέραιο έλεγχο της πραγματικότητας
 • Χρήση λιγότερο “ώριμων” μηχανισμών άμυνας, όπως η προβολή και η άρνηση
 • Διάχυτη προσωπική ταυτότητα.

 

Είναι ενδιαφέρον ότι η Διεθνής Ταξινόμηση των Ασθενειών (ICD-10) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διαφέρει ελαφρώς από το DSM-5 στον ορισμό της ΟΔΠ. Το ICD-10 δίνει έμφαση στη συναισθηματική αστάθεια και την παρορμητικότητα της διαταραχής, ενώ το DSM-5 δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο μοτίβο των ασταθών σχέσεων, της αυτοεικόνας και του φόβου εγκατάλειψης. Αυτές οι διαφορές υποδεικνύουν ότι η κατανόηση και η εννοιολόγηση της ΟΔΠ συνεχίζουν να εξελίσσονται.

Η αντιφατικότητα εξακολουθεί να περιβάλλει την ΟΔΠ, με συνεχείς συζητήσεις γύρω από την ονομασία της, το στίγμα που συνδέεται με τη διάγνωση και την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την αιτιολογία και την παθοφυσιολογία της. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο όρος “οριακή” είναι ξεπερασμένος και στιγματίζει, οδηγώντας σε προτάσεις για αλλαγή της ονομασίας.

Όσον αφορά στο μέλλον, υπάρχει ανάγκη για συνεχή έρευνα με στόχο την καλύτερη κατανόηση των βιολογικών και ψυχοκοινωνικών υποβάθρων της ΟΔΠ, τη βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπειών. Οι μελλοντικές προοπτικές για την ΟΔΠ είναι αισιόδοξες, με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση να οδηγεί σε πιο έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση, και μαζί με αυτήν, σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τα άτομα με ΟΔΠ.

Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας | The Mind Rises
Ψάξε ανά κατηγορία...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Leichsenring F, Heim N, Leweke F, Spitzer C, Steinert C, Kernberg OF. Borderline Personality Disorder: A Review. JAMA. 2023 Feb 28;329(8):670-679.

Bohus M, Stoffers-Winterling J, Sharp C, Krause-Utz A, Schmahl C, Lieb K. Borderline personality disorder. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1528-1540.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.

Read more...

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, συντμ. DSM-5

Oxford Ψυχιατρική Βασικές Αρχές, Harrison Paul, Cowen Philip, Burns Tom, Fazel Mina

Leichsenring F, Heim N, Leweke F, Spitzer C, Steinert C, Kernberg OF. Borderline Personality Disorder: A Review. JAMA. 2023 Feb 28;329(8):670-679.

Bohus M, Stoffers-Winterling J, Sharp C, Krause-Utz A, Schmahl C, Lieb K. Borderline personality disorder. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1528-1540.

*Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δε θα πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο της εξατομικευμένης Ψυχιατρικής εξέτασης, διάγνωσης και θερπαείας.

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά...

...μη ντραπείς να ζητήσεις βοήθεια!

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγέιας είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε! Μην αφήνεις τον εαυτό σου να το αντιμετωπίζει μόνος του όλο αυτό…αξίζεις να σου δώσεις τη στήριξη που χρειάζεσαι!

…κι αν σε φοβίζει να διασχίσεις μόνος/η σου αυτό το μονοπάτι, θέλω να ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν είσαι μόνος/η! Είμαστε πολλοί αυτοί που το διασχίζουμε, ακόμα κι αν δε γνωρίζουμε ακόμα ο ένας τον άλλον. Είμαστε όμως μια παρέα, που προσπαθεί κάθε μέρα, με νύχια και με δόντια, να φροντίσει τον ψυχικό της κόσμο…όσο δύσκολο κι αν είναι κάποιες φορές αυτό!

Μη διστάζεις λοιπόν! Ξεκίνα κι εσύ! Δε σου λέω ότι θα είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…θα χρειαστεί επιμονή και υπομονή, αλλά με την κατάλληλη στήριξη, θα το δεις…μπορούν να γίνουν θαύματα! Όσο σκοτεινά κι αν βλέπεις τώρα τον κόσμο γύρω σου, τα χρώματα υπάρχουν εκεί έξω και μας περιμένουν!

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Important!

Είμαι η Χριστίνα Λαμπροπούλου – Ιατρός, Βιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Δημιούργησα το The Mind Rises σε μια προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την Ψυχική Υγεία & την Ψυχιατρική με τη δημιουργικότητα! Εδώ, υπάρχει χώρος για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την αυτοαγάπη, την ψυχική ηρεμία και την αυτεπίγνωση. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι! Εάν θέλεις να ξεκινήσουμε μαζί να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι προσφέρω τόσο ατομικές, όσο και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες! Μπορείς παράλληλα να εξερευνήσεις το themindrises.gr για να βρεις τα διάφορα διαμαντάκια που έχω κρυμμένα στις σελίδες του – ελπίζοντας ότι θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί που έχεις βάλει στόχο!

dr. Christine Labropoulou

Δρ Χριστίνα Λαμπροπούλου - Ιατρός